Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wycena nieruchomości [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Komentarze do wybranych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

więcej

Autorzy: Jerzy Dydenko,
Seria:  Komentarze problemowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 sierpnia 2016 r.
Kod: KAM-2941;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,76 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

CZĘŚĆ I
USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI | str. 17


Dział I
Przepisy ogólne | str. 19


Dział II
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego | str. 34

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 34
Rozdział 2. Zasoby nieruchomości | str. 35
Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste | str. 35
Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości | str. 39
Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd | str. 40
Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne | str. 41
Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych | str. 42
Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości | str. 44

Dział III
Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości | str. 55

Rozdział 1. Podziały nieruchomości | str. 55
Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości | str. 61
Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości | str. 68
Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości | str. 69
Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości | str. 78
Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości | str. 86
Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej | str. 90

Dział IV
Wycena nieruchomości | str. 96

Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości | str. 96
Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości | str. 125
Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości | str. 126

Dział V
Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami | str. 128

Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe | str. 128
Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | str. 139
Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami | str. 139
Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej | str. 140

Dział VI
Przepisy karne | str. 141


Dział VII
Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe | str. 142


CZĘŚĆ II
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI I SPORZĄDZANIA OPERATU SZACUNKOWEGO | str. 145

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 147
Rozdział 2. Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny | str. 148
Rozdział 3. Określanie wartości nieruchomości dla różnych celów | str. 189
Rozdział 4. Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego | str. 280
Rozdział 5. Przepis końcowy | str. 297

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. - Wskaźniki szacunkowe gruntów | str. 298

Bibliografia | str. 301

Wykaz aktów prawnych | str. 303

Wykaz tablic | str. 309

Ukryj

Opis:

W książce zawarto komentarze do wybranych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących problematyki wyceny nieruchomości oraz dyspozycji rozwijających je, zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Opracowanie umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości, analizę jej procedur i uporządkowanie praktyki wyceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych i osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a także dla tych, których działalność zawodowa związana jest z gospodarką nieruchomościami – sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji publicznej, bankowców, zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-508-3 , 312
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: KAM-2941;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów