Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie szkoleniami. Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie

Praktyczny przewodnik "krok po kroku" po planowaniu i realizacji projektów szkoleniowych, zawierający narzędzia i komentarz wdrożeniowy.

więcej

Autorzy: Paweł Kopijer,
Seria:  HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0967:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 9

Rozdział 1. Najważniejsze terminy, definicje i modele dotyczące zarządzania procesami szkoleniowymi | str. 13
Najważniejsze terminy | str. 13
Najważniejsze definicje | str. 14
Najważniejsze modele | str. 15
Obszar ewaluacyjny - 4-poziomowy model oceny szkolenia (model Donalda Kirkpatricka | str. 16
Obszar procesowy - model 10-etapowego procesu szkolenia | str. 17
Model SEB® (Standard of Education in Business) | str. 19

Rozdział 2. Określanie potrzeb szkoleniowych - podejście dwuwymiarowe | str. 30
System identyfikacji potrzeb szkoleniowych i analiza potrzeb szkoleniowych a roczny plan szkoleń | str. 30
Cztery klasyczne podejścia do systemu identyfikacji potrzeb szkoleniowych | str. 32
Typologia projektów szkoleniowych z perspektywy ich wpływu na wyniki firmy | str. 35

Rozdział 3. Zarządzanie projektem szkoleniowym efektywnym biznesowo | str. 38
Standardy zarządzania szkoleniami w polskich firmach | str. 38
Faza diagnostyczna procesu szkoleniowego | str. 41
Analiza potrzeby szkoleniowej | str. 41
Sformułowanie celów szkolenia | str. 54
Faza projektowania procesu szkoleniowego | str. 57
Wybór optymalnego sposobu realizacji projektu szkoleniowego | str. 57
Projektowanie procesu szkolenia oraz procesu jego oceny | str. 84
Faza przygotowania procesu szkoleniowego | str. 99
"Odprawa" przed szkoleniem | str. 99
Realizacja programu zajęć dydaktycznych | str. 100
Faza realizacji procesu szkoleniowego | str. 102
Planowanie działań wdrożeniowych | str. 102
Monitoring i wspieranie wdrażania kompetencji w pracy | str. 105
Faza oceny procesu szkoleniowego | str. 107
Ocena etapu wdrożenia | str. 107
Ocena efektywności i skuteczności całego projektu | str. 108

Rozdział 4. Wartościowanie wpływu szkolenia na rezultaty biznesowe - szacowanie roi | str. 114
Wprowadzenie do tematyki rentowności szkoleń i modelu ROI J.J. Phillipsa | str. 114
Mity na temat obliczania ROI projektów szkoleniowych | str. 116
Jak bezpiecznie zacząć mierzyć ROI | str. 119

Rozdział 5. Rola kadry kierowniczej w procesach rozwojowych | str. 122
Cztery metarole kadry kierowniczej | str. 122
Rola motywacyjna | str. 123
Rola wspierająca | str. 123
Rola diagnostyczna | str. 124
Rola inwestycyjna (biznesowa i kontrolna | str. 124
Menedżer jako partner w procesie szkoleniowym | str. 125

Rozdział 6. Kultura organizacji uczącej się | str. 128
Budowanie proszkoleniowej kultury organizacyjnej | str. 128
Sposoby promowania proszkoleniowej kultury organizacyjnej | str. 130

Rozdział 7. Partnerstwo biznesowe HR w projektach rozwojowych | str. 133
Wprowadzenie do partnerstwa biznesowego HR w procesach rozwojowych | str. 133

Rozdział 8. Audyt efektywności procesów polityki szkoleniowo-rozwojowej | str. 138
Po co przeprowadzać audyt? | str. 138
Struktura i porządek w audycie | str. 139
Wymiary audytu - pięć kluczowych procesów polityki szkoleniowej | str. 139
Rynkowe benchmarki | str. 141
Wskaźniki efektywnościowe | str. 141
Jakość polityki szkoleniowej | str. 142
Wskaźniki jakości audytu | str. 142

Rozdział 9. Zalecenia wdrożeniowe dla profesjonalnych menedżerów szkoleń | str. 144
Cztery strategie transformacji polityki szkoleniowej na probiznesową | str. 145

Kilka słów o autorze | str. 149

Wybrana literatura | str. 151

Załączniki | str. 153
1. Formatka do celów rozpisanych na czterech poziomach modelu Kirkpatricka | str. 155
2. Arkusz analizy uwarunkowań skutecznego procesu szkolenia (AUSS) | str. 156
3. Formularz planu działań wdrożeniowych (PDW) wraz z instrukcjami | str. 157
4. Schemat przykładowych działań menedżera w ramach czterech metaról w procesie szkoleniowym | str. 162
5. Przykładowa instrukcja do samplingu, jakiej organizacja może użyć w swojej komunikacji z firmą szkoleniową | str. 163
6. Ankieta reakcji i jakości | str. 164
7. Ankieta oceny wdrożenia (AOW) | str. 166
8. "Narzędziownia szkoleniowca" - narzędzia w procesie realizacji projektu szkolenia | str. 167
9. Schemat definicji pojęć ewaluacyjnych | str. 169
10. Mapa kluczowych procesów polityki szkoleniowo-rozwojowej | str. 170
11. Macierz kryteriów wyboru firmy szkoleniowej | str. 171
12. Formularz specyfikacji potrzeby szkoleniowej (SPS) | str. 173

Spis ilustracji | str. 179

Spis tabel | str. 181

Indeks | str. 183

Ukryj

Opis:

Praktyczny przewodnik „krok po kroku” po planowaniu i realizacji projektów szkoleniowych, zawierający narzędzia i komentarz wdrożeniowy

Polityka szkoleniowa wielu organizacji nadal jest nastawiona na sprawną realizację szkoleń, tymczasem chodzi o to, by była efektywnym narzędziem biznesowym pozwalającym firmie rentownie inwestować w coraz istotniejszy element przewagi konkurencyjnej, jakim są ludzie. Kierunek transformacji zarządzania szkoleniami jest więc oczywisty – maksymalna procesowość oraz ścisłe nastawienie na biznes. Niniejsza publikacja prezentuje właśnie takie podejście do szkoleń. Jej główne założenia są następujące:
• szkolenia mają przynosić organizacji konkretne korzyści biznesowe, gdyż są inwestycją, nie kosztem,
• uczestnicy szkoleń i ich bezpośredni przełożeni muszą rozumieć wagę efektywnego partnerstwa ze szkoleniowcami i wspierać cały proces,
• w szkoleniu kluczowe jest nie zyskanie kompetencji, tylko ich wykorzystanie na stanowisku pracy,
• ocena efektywności każdego projektu szkoleniowego jest konieczna,
• szkolenie powinno być rentowne, tak jak wszystkie inne inwestycje.

Takie podejście do zarządzania szkoleniami może wydawać się trudne w realizacji, dlatego układ tej publikacji został tak pomyślany, aby maksymalnie wesprzeć narzędziowo profesjonalistę w zaplanowaniu wszystkich kluczowych procesów polityki szkoleniowej. Zebrana tu wiedza oraz zaprezentowane przykłady pozwolą zarówno na stworzenie od podstaw profesjonalnego systemu szkoleniowego, jak i na kompleksowy audyt oraz usprawnianie już funkcjonujących systemów.
Publikacja zawiera szczegółowy opis kompletnej procedury realizacji projektu szkoleniowego (opartej na nowatorskim modelu SEBŽ - Standard of Education in Business) wraz z narzędziami i przykładami ilustrującymi ich zastosowanie. Składają się na nią także liczne tabele, schematy, formularze, listy kontrolne i zestawienia.
Ponieważ cel publikacji stanowi dostarczenie całościowej i użytecznej „instrukcji z narzędziami”, jest ona przeznaczona dla praktyków zajmujących się zarządzaniem ludźmi, w szczególności dla specjalistów w dziedzinie szkoleń oraz zarządzania rozwojem pracowniczym. Może też być przydatna dla studentów zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków pokrewnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-811-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 188
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Coaching i szkolenia-literatura
Kod: OFE-0967:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa