Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Stosunki pracy osób pełniących funkcje organów państwa

Publikacja dotyczy tematyki szeroko pojętego zatrudnienia w sferze publicznej.

więcej

Autorzy: Jakub Stelina,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: KAM-3052;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Pojęcie i konstrukcja prawna organu państwa | str. 21

1.1. Uwagi wprowadzające | str. 21
1.2. Pojęcie organu państwa. Konstytucyjny system organów państwa | str. 25
1.2.1. Organ państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | str. 25
1.2.2. Pojęcie organu państwa | str. 30
1.2.3. Zarys systemu organów państwa | str. 36
1.2.3.1. Organy władzy stanowiącej | str. 36
1.2.3.2. Organy władzy wykonawczej | str. 37
1.2.3.3. Organy władzy sądowniczej | str. 45
1.2.3.4. Pozostałe organy państwa | str. 46
1.3. Konstrukcja prawna organu państwa | str. 46
1.3.1. Koncepcja organu w prawie prywatnym i publicznym | str. 46
1.3.2. Elementy konstrukcyjne pojęcia organu państwa | str. 58
1.3.3. Organ państwa a piastun organu | str. 62
1.3.4. Rodzaje organów państwa | str. 70
1.4. Podsumowanie rozdziału I | str. 73

Rozdział II
Reżimy zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa | str. 78

2.1. Uwagi wprowadzające | str. 78
2.2. Rodzaje reżimów zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa i formuła delimitacji tych reżimów | str. 84
2.2.1. Reżimy zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa | str. 84
2.2.2. Formuła delimitacji reżimów zatrudnienia osób pełniących funkcje organów państwa | str. 98
2.3. Stosunki służbowe osób pełniących funkcje organów państwa - charakterystyka ogólna | str. 105
2.3.1. Zakres podmiotowy stosunków służbowych osób pełniących funkcje organów państwa | str. 105
2.3.2. Cechy szczególne stosunków służbowych osób pełniących funkcje organów państwa | str. 110
2.4. Stosunki zatrudnienia ustrojowoprawnego osób pełniących funkcje organów państwa - charakterystyka ogólna | str. 119
2.4.1. Zakres podmiotowy stosunków zatrudnienia ustrojowoprawnego osób pełniących funkcje organów państwa | str. 119
2.4.2. Cechy szczególne stosunków zatrudnienia ustrojowoprawnego osób pełniących funkcje organów państwa | str. 125
2.5. Podsumowanie rozdziału II | str. 131

Rozdział III
Zakres podmiotowy i właściwości stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 137

3.1. Uwagi wprowadzające | str. 137
3.2. Zakres podmiotowy stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 140
3.2.1. Uwagi wstępne | str. 140
3.2.2. Formuła delimitacji stosunków pracy | str. 142
3.2.3. Organy władzy wykonawczej | str. 146
3.2.4. Organy wymiaru sprawiedliwości | str. 149
3.2.5. Organy kontroli i ochrony prawnej | str. 154
3.3. Podstawy stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 155
3.3.1. Uwagi wstępne. Rola umowy o pracę | str. 155
3.3.2. Powołanie | str. 161
3.3.3. Wybór | str. 164
3.3.4. Mianowanie | str. 167
3.4. Koncepcja nieparadygmatycznego zatrudnienia pracowniczego | str. 168
3.4.1. Uwagi wstępne | str. 168
3.4.2. Pojęcie i istota nieparadygmatycznego zatrudnienia pracowniczego | str. 170
3.4.3. Funkcje nieparadygmatycznego zatrudnienia pracowniczego | str. 181
3.5. Charakter prawny i właściwości stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 185
3.5.1. Uwagi wstępne | str. 185
3.5.2. Charakter prawny stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 187
3.5.3. Inne cechy szczególne stosunków pracy osób pełniących funkcje organów państwa | str. 198
3.6. Podsumowanie rozdziału III | str. 202

Zakończenie | str. 209

Bibliografia | str. 213

Ukryj

Opis:

Książka dotyczy tematyki szeroko pojętego zatrudnienia w sferze publicznej. W państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych wyróżnić możemy trzy grupy osób świadczących pracę:
– urzędników,
– personel obsługowo-pomocniczy, oraz
– tak zwany korpus polityczny, w skład którego wchodzą przede wszystkim kierownicy tych jednostek organizacyjnych oraz ewentualnie ich doradcy i asystenci.
W dotychczasowej literaturze przedmiotu sytuacja prawna pierwszych dwóch grup zatrudnionych jest dość dobrze zbadana, czego nie można powiedzieć o osobach wykonujących funkcje polityczne. Do tej pory zagadnieniom związanym z zatrudnieniem piastunów organów nie poświęcono zbyt wiele uwagi, w szczególności brakowało opracowań o charakterze monograficznym. Zadaniem niniejszej monografii jest wypełnienie tej luki.
Publikacja może być pomocna dla wszystkich tych, którzy zawodowo lub z innych powodów interesują się problematyką zatrudnienia w sferze publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-625-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 220
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3052;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów