Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych

Publikacja zawiera nie tylko rozważania systemowe, lecz także analizę rozwiązań instytucjonalnych i prawnych dotyczących klubów i organizacji sportowych i jest jedynym tak kompleksowym opracowaniem tej tematyki w polskiej doktrynie prawa.

więcej

Autorzy: Eligiusz Jerzy Krześniak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2016 r.
Kod: KAM-2958:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 25

Wstęp | str. 29

Część pierwsza
Organizacja sportu - zagadnienia wstępne | str. 33

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające | str. 35
Rozdział II
Organizacja sportu na świecie i polski model na tle rozwiązań zagranicznych | str. 58

Część druga
Perspektywa porównawcza | str. 111

Rozdział I
Model regulacji sportu w Niemczech | str. 113
Rozdział II
Model regulacji sportu w Wielkiej Brytanii | str. 169
Rozdział III
Model regulacji sportu w Stanach Zjednoczonych | str. 214

Część trzecia
Prawo a sport w Polsce - zagadnienia dogmatyczne i teoretyczne | str. 245

Rozdział I
Prawo a sport w Polsce - rys historyczny | str. 247
Rozdział II
Metody i przedmiot regulacji | str. 288
Rozdział III
Relacje horyzontalne | str. 318
Rozdział IV
Relacje wertykalne - kluby i pzs wobec ministra sportu, sądów oraz UOKiK | str. 472
Rozdział V
Inne organizacje sportowe w polskim sporcie (wzmianka) | str. 504

Część czwarta
Rozstrzyganie sporów | str. 509

Rozdział I
Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 511
Rozdział II
Sądy polubowne w sporcie - zagadnienia teoretyczne i praktyka funkcjonowania | str. 548

Podsumowanie i wnioski finalne | str. 637

Orzecznictwo | str. 653

Bibliografia | str. 659

Skorowidz | str. 677

Ukryj

Opis:

Publikacja przedstawia nie tylko rozważania teoretycznoprawne, ale również wiele przykładów praktycznych dotyczących klubów i organizacji sportowych. Rozważania dotyczące polskiego prawa przedstawiono w kontekście rozwiązań zagranicznych. Ponadto przeprowadzono analizę sportowego soft law – regulaminów i zbiorów norm dotyczących kilkudziesięciu polskich związków sportowych i międzynarodowych federacji sportowych. Monografia ma charakter interdyscyplinarny – odwołuje się do prawa cywilnego, w tym prawa spółek, jak również prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego oraz postępowania cywilnego, w tym także do zasad dotyczących arbitrażu.
W książce poruszono wiele istotnych i od lat spornych zagadnień prawa sportowego, takich jak:
– charakter prawny polskich związków sportowych,
– relacje pomiędzy podmiotami prawa polskiego a międzynarodowymi federacjami sportowymi,
– normatywny arbitraż przymusowy.
W publikacji zawarto wykładnię poszczególnych przepisów ustawy o sporcie oraz ustawy - Prawo o stowarzyszeniach; przedstawiono też ramy koncepcyjne konkretnych instytucji prawnych, które występują w relacjach prawnych w sporcie. W efekcie przeprowadzonych badań autor formułuje konkretne wnioski w zakresie zarówno wykładni i stosowania obecnie obowiązującego prawa, jak i przyszłych regulacji ustawowych.
Monografia zainteresuje zarówno prawników zajmujących się prawem sportowym, adwokatów, radców prawnych, jak i działaczy polskich związków sportowych, właścicieli i udziałowców klubów sportowych, a także sportowców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-521-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 912
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2958:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów