Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Szkoła dialogu - czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem

Dzięki publikacji czytelnik dowie się m.in.: jak skutecznie rozmawiać, jakie są techniki słuchania, które wzmacniają efektywność rozmów oraz jak konstruować i w jakim celu wykorzystywać informację zwrotną.

więcej

Autorzy: Jarosław Kordziński,
Seria:  Inspiracje Edukacyjne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3033:W01D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

WSTĘP | str. 9

1
ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI JAKO PODSTAWA ORGANIZACJI PROCESU EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ UCZNIÓW | str. 25

1. Zasady skutecznego porozumiewania się | str. 26
2. Dlaczego lepiej słuchać, niż przemawiać | str. 32
3. Bariery utrudniające nam rozmowę z uczniami | str. 36
4. Słowa prowadzące do negatywnych zachowań | str. 38

2
NARZĘDZIA I ZASADY ZESPOŁOWEJ KOMUNIKACJI, CZYLI O BUDOWANIU SZKOŁY DIALOGU | str. 42

1. Podstawy dialogu z przedstawicielami świata młodych | str. 43
2. Skuteczna komunikacja z perspektywy dyrektora szkoły | str. 45
3. Skuteczna komunikacja między nauczycielami | str. 49
4. Skuteczna komunikacja między nauczycielami a rodzicami uczniów | str. 51
5. Skuteczna komunikacja między nauczycielami a uczniami | str. 55

3
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM, CZYLI O TYM, ŻE WARTO ROZMAWIAĆ | str. 58

1. O naturze konfliktu | str. 59
2. Radzenie sobie w sytuacji konfliktowej | str. 61
3. Metoda Thomasa Gordona | str. 65
4. Sposoby komunikowania się wzmacniające konfliktowe zachowania uczniów | str. 67
5. Konflikt a narzędzia TOC | str. 70
6. Negocjacje w sytuacji konfliktu | str. 78
7. Język, którego należy unikać | str. 84

4
NFORMACJA ZWROTNA JAKO WAŻNY ELEMENT OCENIANIA UCZNIA I JEGO ROZWOJU | str. 90

1. Ocenianie | str. 91
2. Proces oceniania | str. 93
3. Rola informacji zwrotnej | str. 97
4. Warto uczyć, jak się uczyć | str. 101
5. Informacja zwrotna | str. 105

5
RAKTYKA COACHINGU W PROCESIE TOWARZYSZENIA UCZNIOWI W ROZWOJU | str. 112

1. Co to jest ten coaching | str. 113
2. Podstawy pracy coachingowej | str. 115
3. Struktura rozmowy coachingowej | str. 121
4. Struktura rozmowy coachingowej z wykorzystaniem lejka coachingowego | str. 124
5. Coaching w nauczaniu | str. 128
6. Narzędzia coachingowe | str. 134
7. Coaching a poziomy uczenia się | str. 140

6
WYKORZYSTANIE ZASAD TUTORINGU SPRZYJAJĄCYCH SUKCESOM DYDAKTYCZNYM UCZNIÓW | str. 144

1. Podstawy tutoringu | str. 145
2. Zasady wsparcia | str. 149
3. Proces i narzędzia tutoringu | str. 156
4. Rozmowy wspierające | str. 161
5. Informacja zwrotna w tutoringu | str. 163

7
MEDIACJE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI POSTAW UCZNIOWSKICH | str. 166

1. Podstawy mediacji | str. 167
2. Mediacje w praktyce | str. 171
3. Mediacje szkolne - studium przypadku | str. 180

8
NARZĘDZIA TOC, CZYLI O SPOSOBACH KRYTYCZNEGO MYŚLENIA | str. 200

1. Idea TOC jako jedna z podstaw skutecznej komunikacji z uczniem | str. 201
2. "Gałąź logiczna" | str. 202
3. Proces planowania z wykorzystaniem narzędzi TOC | str. 205

9
I JESZCZE O ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZYLI O DIALOGU DOROSŁYCH | str. 209

1. Dialog z rodzicami uczniów | str. 210
2. Czego należy unikać podczas spotkań z rodzicami | str. 218
3. Rodzice w szkole mają swoje prawa | str. 222

POSTSCRIPTUM | str. 227

ANEKS | str. 233
1. Aktywne słuchanie w praktyce. Scenariusz do pracy z uczniami | str. 233
2. Nauczanie zasad skutecznej komunikacji. Scenariusz przeznaczony do pracy z dorosłymi (nauczycielami, rodzicami) | str. 237
3. Bariery w komunikowaniu się i ich przełamywanie. Scenariusz zajęć dla nauczycieli, ewentualnie dla nauczycieli i rodziców | str. 247
4. Podstawy asertywności. Scenariusz do wykorzystania podczas szkolenia członków rady pedagogicznej | str. 255
5. Podstawy skutecznego słuchania. Scenariusz do wykorzystania w pracy z radą pedagogiczną, ale też jako wstęp do wypracowania wspólnych rozwiązań z rodzicami uczniów | str. 262
6. Podstawowe zasady pozyskiwania rodziców do współpracy. Scenariusz do pracy z nauczycielami | str. 269
7. Wspólne planowanie celów oraz działań z przestrzeganiem zasad komunikacji interpersonalnej. Scenariusz zajęć dla nauczycieli | str. 274

BIBLIOGRAFIA | str. 281

Ukryj

Opis:

Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w konsekwencji chętniej angażują się w działania proponowane przez ich opiekunów. Z kolei zastosowanie technik coachingowych, tutoringu czy mentoringu gwarantuje długookresowe i pogłębione zaangażowanie uczniów w pracę nad celami sprzyjającymi nie tylko ich rozwojowi, ale też wzrostu znaczenia jakości i atrakcyjności ich szkoły.

Dzięki książce czytelnik dowie się m.in.:
• jak skutecznie rozmawiać,
• jakie są techniki słuchania, które wzmacniają efektywność rozmów,
• jak konstruować i w jakim celu wykorzystywać informację zwrotną,
• na czym polegają coaching, tutoring, mediacje,
• jakie są metody uczenia się w oparciu o narzędzia krytycznego myślenia,
• jak uniknąć barier komunikacyjnych.

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Zainteresuje także studentów kierunków pedagogicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-759-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 278
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Dydaktyka i pedagogika
Kod: KAM-3033:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów