Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych

Publikacja stanowi zbiór poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie przez czołowych przedstawicieli doktryny zajmujących się tematyką statusu prawnego małżonków w spółkach cywilnych i handlowych.

więcej

Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 11

Część pierwsza
Małżonkowie jako wspólnicy spółki cywilnej i handlowej | str. 15


Mirosław Nazar
Małżeńskie reżimy majątkowe a pozycja prawna małżonków w spółce cywilnej i handlowej | str. 17

Tomasz Sokołowski
Intercyza małżonków w związku z uczestnictwem w spółce handlowej | str. 40

Arkadiusz Wowerka
Małżeński ustrój majątkowy a status prawny małżonka wspólnika spółki z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego - między prawem właściwym dla małżeńskiego ustroju majątkowego a statutem personalnym spółki | str. 71

Część druga
Problematyka udziału małżonków w spółce cywilnej | str. 91


Grzegorz Jędrejek
Ustrój wspólności majątkowej a spółki cywilne z udziałem małżonków | str. 93

Robert Słabuszewski
Wniesienie wkładu do spółki cywilnej przez osobę pozostającą w związku małżeńskim | str. 128

Piotr Konik
Odpowiedzialność małżonków wspólników spółki cywilnej - jako inwestora - wobec podwykonawców przy umowie o roboty budowlane | str. 149

Część trzecia
Problematyka udziału małżonków w spółkach osobowych | str. 167


Monika Tarska
Małżeński reżim majątkowy a status prawny małżonka wspólnika osobowej spółki handlowej | str. 169

Wojciech Górecki
Sytuacja prawna małżonków będących wspólnikami spółki jawnej jako podmiotów ponoszących odpowiedzialność za jej zobowiązania. Zagadnienia wybrane | str. 183

Jakub M. Łukasiewicz
Uwagi na temat nabycia udziału spółkowego w spółce jawnej do majątku wspólnego małżonków | str. 206

Maciej Pannert
Wpływ upadłości spółki jawnej na stosunki majątkowe małżeńskie wspólnika | str. 222

Katarzyna Siemion
Odpowiedzialność partnerów pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej za zobowiązania spółki partnerskiej | str. 248

Część czwarta
Problematyka udziału małżonków w spółkach kapitałowych | str. 261


Zbigniew Kuniewicz
Wybrane problemy dotyczące objęcia małżeńską wspólnością majątkową praw udziałowych w spółkach kapitałowych | str. 263

Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Wspólność majątkowa małżeńska a udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 287

Janusz A. Strzępka, Wojciech Wyrzykowski
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez małżonka w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej | str. 297

Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski
Umowy między spółką a małżonkiem członka zarządu spółki kapitałowej | str. 314

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi kompendium poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie na temat statusu prawnego małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, stanowiące zbiór poglądów czołowych przedstawicieli doktryny zajmujących się tą tematyką.
Opracowanie przybliża tę skomplikowaną materię prawną i przedstawia propozycje rozwiązań kwestii stwarzających trudności w praktyce. Status prawny małżonków może się bowiem różnie kształtować w zależności od typów spółek, przyjętych w nich unormowań umownych, ale też zależy od istniejących pomiędzy małżonkami stosunków majątkowych.
W praktyce powstają problemy m.in. z wykonywaniem praw korporacyjnych przez współmałżonka wspólnika w osobowej spółce handlowej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również w związku z pojawieniem się w spółce w charakterze wspólników przypadkowych osób będących spadkobiercami zmarłego wspólnika.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Zainteresuje również pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-523-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 416
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2844:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów