Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym

Publikacja w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów.

więcej

Autorzy: Wojciech Jasiński (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2016 r.
Kod: KAM-3036:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Prawo do nieobciążania się w prawie unijnym i polskim w sprawach z zakresu ochrony konkurencji | str. 19

Bartosz Turno
Aktualny standard w zakresie ochrony poufności komunikacji pomiędzy prawnikiem a klientem (Legal Professional Privilege) w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów | str. 40

Anna Błachnio-Parzych
Zasada ne bis in idem a odpowiedzialność w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów | str. 57

Dominika Czerniak, Dorota Czerwińska
Domniemanie niewinności w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów | str. 85

Jakub Kociubiński
Standardy rzetelnego procesu sądowego podczas wymierzania kar za porozumienia kartelowe | str. 115

Maciej Bernatt
Czy Polska oferuje więcej niż wymaga Konwencja? O konwencyjnym wymogu pełnej jurysdykcji i polskim modelu sądowej kontroli kar nakładanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | str. 131

Wojciech Jasiński
Gwarancyjność przepisów regulujących przeszukanie w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów | str. 154

Michał Ziemba
Dopuszczalność nielegalnie uzyskanych dowodów w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów | str. 206

Wykaz orzecznictwa | str. 221

Bibliografia | str. 231

Ukryj

Opis:

Monografia w syntetyczny i przystępny sposób omawia sporne zagadnienia dotyczące stosowania standardów prawnokarnych w sprawach o ochronę konkurencji i konsumentów. Poruszono w niej kwestie odnoszące się w szczególności do:
? zakresu prawa do nieobciążania się przedsiębiorcy będącego uczestnikiem postępowań antymonopolowych,
? konfidencjonalności stosunku między przedsiębiorcą a prawnikiem,
? podstaw prawnych stosowania przeszukania u przedsiębiorcy oraz osób trzecich w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem UOKiK,
? konsekwencji uznania przez Sąd Najwyższy oraz doktrynę, że w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązuje domniemanie niewinności,
? możliwości wykorzystania w postępowaniu w sprawie ochrony konkurencji i konsumentów dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem,
? możliwości prowadzenia postępowania antymonopolowego i innych postępowań represyjnych w tej samej sprawie.
Wątpliwości związane z tymi zagadnieniami były niejednokrotnie sygnalizowane w doktrynie, pojawiają się także w praktyce działania np. pracowników UOKiK. Ostatnie zmiany wprowadzone do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów częściowo te uwagi uwzględniają. Prezentowane opracowanie, jako jedno z pierwszych, odnosi się do znowelizowanej ustawy i poddaje analizie nowe przepisy.
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów i radców prawnych, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sędziów Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pracowników naukowych zajmujących się prawem konkurencji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-562-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 240
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-3036:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów