Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar

Publikacja pokazuje materialnoprawne, procesowe i kryminologiczno-wiktymologiczne aspekty przestępstwa zgwałcenia.

więcej

Autorzy: Lidia Mazowiecka (red. naukowy),
Seria:  Prokurator Ofiarom Przestępstw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2016 r.
Kod: KAM-2902:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Otwarcie konferencji
Robert Hernand | str. 9
Danuta Przywara | str. 12

Część I
Prawnomaterialne aspekty przestępstwa zgwałcenia | str. 15


Jarosław Warylewski
Zgwałcenie - zagadnienia definicyjne | str. 17

Aneta Michalska-Warias
Zgwałcenie w małżeństwie - wybrane problemy | str. 29

Wojciech Zalewski
Zgwałcenie - środki reakcji karnej | str. 46

Część II
Aspekty procesowe przestępstwa zgwałcenia | str. 61


Katarzyna Dudka
Praktyka ścigania przestępstw zgwałcenia w świetle badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości | str. 63

Cezary Kulesza
Ochrona pokrzywdzonych w procesie karnym | str. 76

Piotr Starzyński
Funkcja ochronna środków przymusu procesowego | str. 96

Część III
Aspekty wiktymologiczne przestępstwa zgwałcenia | str. 113


Ewa Bieńkowska
Zgwałcenie - wiktymologia i antywiktymologia (z problematyki wspierania ofiar) | str. 115

Urszula Nowakowska
Mity i stereotypy na temat przemocy seksualnej a prawo ofiar do sądu i równego traktowania - rola prokuratora w ich przeciwdziałaniu | str. 149

Sylwia Spurek
Ofiary zgwałcenia a Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej | str. 162

Załącznik
Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 18.12.2015 r. dotyczące zasad postępowania w sprawach o przestępstwo zgwałcenia | str. 171

Ukryj

Opis:

„Publikacja pokazuje materialnoprawne, procesowe i kryminologiczno-wiktymologiczne aspekty przestępstwa zgwałcenia. Referaty (…) stanowią pogłębione studia przedmiotu, przygotowane na podstawie aktualnego stanu prawa nie tylko polskiego, ale i europejskiego oraz międzynarodowego. Przedstawiają w szczególności aktualne podejście do samego przestępstwa zgwałcenia, obowiązujące standardy kryminalizacyjne oraz zasady postępowania i sposób traktowania jego ofiar i sprawców. W niektórych artykułach poruszono także aspekt psychologiczny i historyczny zagadnienia oraz podano informacje prawnoporównawcze. Większość analiz została przeprowadzona przy szerokim wykorzystaniu polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego. (...)
Temat jest ważny i niezwykle aktualny w związku z dokonującymi się zmianami legislacyjnymi oraz nowymi tendencjami w zakresie praktyki stosowania przepisów materialnoprawnych oraz procesowych mających zastosowanie w odniesieniu do przestępstwa zgwałcenia. W tekście zawarto również ważne odniesienia do świeżo wydanych wytycznych prokuratorskich w tym zakresie oraz kwestionariuszy ułatwiających indywidualną ocenę wymaganą przez tzw. dyrektywę Ťofiarowąť.
Książka ma szansę stać się najbardziej aktualnym pogłębionym naukowo kompendium wiedzy na temat przestępstwa zgwałcenia i stanowić trudną do przeceniania pomoc w praktyce nie tylko organów wymiaru sprawiedliwości i sądów, lecz również organizacji pomocowych świadczących usługi na rzecz osób pokrzywdzonych”.
z recenzji prof. dr hab. Eleonory Zielińskiej

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-519-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 176
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2902:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów