Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Progman Majątek Web

Progman Majątek Web zapewnia w pełni automatyczne przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: progman_majatek_web  Ilość w paczce: 100

Opis:

Progman Majątek Web
Zapewnia w pełni automatyczne przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Umożliwia także prowadzenie ewidencji oraz amortyzacji składników majątku oraz sprawne zarządzanie posiadanymi aktywami.

Progman Majątek Web zapewnia:
" bieżące monitorowanie stanu i kondycji majątku z poziomu jednostki nadrzędnej oraz podległych placówek (filie, oddziały),
" porównanie stanu rzeczywistego majątku z prowadzoną ewidencją,
" wskazanie niedoborów, nadwyżek i ich przyczyn,
" rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych,
" szybkie i łatwe przygotowanie szerokiej gamy wydruków,
" automatyzację procesu inwentaryzacji.

Korzyści dla Użytkownika
" Dostęp 24 h/dobę przez Internet, praca z dowolnego miejsca;
" Gwarancja bezpieczeństwa danych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich;
" Bezpieczeństwo ciągłości pracy (kopie bezpieczeństwa baz danych wykonywane na bieżąco);
" Sprawne uruchomienie i wdrożenie systemu oraz mniejsze koszty z tym związane;
" Brak znaczących nakładów finansowych w infrastrukturę IT, a potem w jej obsługę.

Szczegóły towaru