Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje

Problematyka wykładni konstytucji stanowi źródło niezliczonych komentarzy politycznych i publicystycznych dotyczących granic władzy sądowniczej czy legitymizacji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy starają się rozstrzygnąć te problemy.

więcej

Autorzy: Marek Zirk-Sadowski, Roman Hauser, Ewa Łętowska, Sławomira Wronkowska, Marek Smolak (red. naukowy), Janusz Trzciński,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2990:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Marek Smolak
Słowo wstępne | str. 9

Sławomira Wronkowska
O niektórych osobliwościach konstytucji i jej interpretacji | str. 15

Marek Smolak
Wykładnia otoczenia normatywnego konstytucji | str. 39

Janusz Trzciński
Znaczenie autonomicznej wykładni konstytucji na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych | str. 55

Roman Hauser
Wykładnia przepisów konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zagadnienia wybrane | str. 65

Marek Zirk-Sadowski
Tożsamość konstytucyjna sądów administracyjnych | str. 81

Ewa Łętowska
Timeo Danaos et dona ferentes. Pamflet o myśleniu prawniczym | str. 99

Stanisław Czepita
O koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie | str. 109

Marzena Kordela
Pewność prawa jako wartość konstytucyjna | str. 149

Maciej Dybowski
Cele prawowite w klauzuli limitacyjnej a dobro wspólne w polskim porządku konstytucyjnym | str. 161

Mikołaj Hermann, Agnieszka Łyszkowska
Związkowe ujęcie przedmiotu kontroli w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego | str. 181

Jarosław Mikołajewicz
Kilka uwag o legitymizacji Trybunału Konstytucyjnego w kontekście obsady stanowisk sędziowskich | str. 207

Ukryj

Opis:

Autorami opracowania są wybitni teoretycy wykładni konstytucji oraz sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy w swym dorobku łączą analizę teoretyczną z praktyką orzeczniczą.
Problematyka wykładni konstytucji stanowi źródło niezliczonych komentarzy politycznych i publicystycznych dotyczących granic władzy sądowniczej czy legitymizacji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy starają się rozstrzygnąć te problemy i z tego powodu trafiają w centrum aktualnych polskich debat prawno-politycznych. Opracowanie zawiera analizy prognostyczne wskazujące, w jakim kierunku będzie się rozwijać teoria wykładni konstytucji oraz praktyka orzecznicza.
W monografii zostały też omówione m.in.: nowe idee dotyczące swoistości wykładni konstytucji oraz jej tekstu, zagadnienia z zakresu otoczenia normatywnego, aksjologii, nierozdzielności problemów interpretacyjnych od problemów walidacyjnych konstytucji, jak również negatywne konsekwencje prawniczego aktywizmu przejawiającego się w wykładni ustawy zasadniczej.
Publikacja jest przeznaczona dla przedstawicieli nauki prawa, sędziów, a także szeroko pojętej grupy zawodowej prawników: adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz notariuszy.
"Monografia porządkuje i systematyzuje, a także weryfikuje niektóre istotne elementy (argumenty) obecne nie tylko w dotychczasowej doktrynie prawniczej, lecz także w aktualnie toczonej prawnej i politycznej debacie wokół konstytucji (konstytucjonalizmu) oraz sądownictwa konsty-tucyjnego. (...) teksty - przez to, że pisane były przez przedstawicieli różnych dyscyplin (teorii prawa, doktryny prawa konstytucyjnego i administracyjnego, w tym akademików posiadających duże doświadczenie w praktyce sądowniczej) - prezentują szerokie spektrum podejmowanych problemów, jak również ujęć (dyscyplinowych języków, sposobów narracji etc.). (...) większość autorów to osoby o bardzo uznanej pozycji naukowej i rozpoznawalne nie tylko w środowisku prawniczym. Wszystkie te okoliczności sprawiają, że otrzymujemy monografię, która dotyczy kwestii doktrynalnie ważkich (trudnych, w dużej mierze nowych), a zarazem o dużej doniosłości praktycznej i społecznej”.
z recenzji prof. Andrzeja Batora

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9101-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 220
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-2990:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów