Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka

Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz

Zwolnienia są najbardziej kontrowersyjnym tematem dotyczącym VAT. Książka przedstawia wykładnię ich problematyki odwołującą się do prawa unijnego, a następnie weryfikuje ją na gruncie stosowania polskich przepisów ustawy o VAT.

więcej

Autorzy: Jerzy Martini, Marta Ignasiak, Dagmara Dominik-Ogińska (red. naukowy), Ewa Michna, Krzysztof Lasiński-Sulecki,
Seria:  Komentarze problemowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-2938:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 17

I. Część ogólna


Rozdział 1. Pojęcie zwolnienia | str. 21

Rozdział 2. Zwolnienia w zakresie VAT | str. 23
2.1. Implementacja dyrektywy VAT | str. 23
2.2. Uprawnienia i obowiązki podmiotu zwolnionego | str. 24
2.3. Błędne wystawienie faktury VAT | str. 25
2.4. Nadużycie prawa podatkowego | str. 29
2.5. Czynności wyłączone z VAT | str. 39

Rozdział 3. Prawo unijne - zagadnienia kluczowe | str. 40
3.1. Dyrektywa VAT | str. 40
3.2. Rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy VAT | str. 43
3.3. Wykładnia prounijna | str. 45
3.4. Orzecznictwo TS | str. 51

Rozdział 4. Zwolnienia w orzecznictwie TS - kwestie natury ogólnej | str. 57
4.1. Artykuł 131 dyrektywy VAT | str. 58
4.2. Zwolnienia przewidziane w art. 132-137 dyrektywy VAT | str. 60
4.3. Zwolnienie podmiotowe | str. 68

Rozdział 5. Zwolnienia w Konstytucji i orzecznictwie TK | str. 70

II. Część szczegółowa


Rozdział 1. Ulgi i zwolnienia udzielone na podstawie odrębnych ustaw | str. 77

Rozdział 2. Zwolnienia dotyczące transakcji krajowych | str. 81
2.1. Zwolnienie dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku | str. 81
2.2. Zwolnienie dostawy gotowych posiłków | str. 90
2.3. Zwolnienie dostawy produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych wykonywanych przez rolnika ryczałtowego | str. 96
2.4. Zwolnienie dostawy znaczków | str. 115
2.5. Zwolnienie dostawy ludzkich organów i mleka kobiecego | str. 124
2.6. Zwolnienie dostawy krwi | str. 132
2.7. Zwolnienie usług finansowych | str. 138
2.7.1. Usługi ubezpieczeniowe, reasekuracyjne oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego | str. 140
2.7.2. Usługi związane z udzielaniem kredytów i pożyczek wraz z usługami pośrednictwa | str. 156
2.7.3. Usługi w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji wraz z usługami pośrednictwa | str. 165
2.7.4. Usługi dotyczące wszelkich transakcji płatniczych, transferów pieniężnych, transakcji dotyczących długów, usług pośrednictwa w świadczeniu tych usług | str. 172
2.7.5. Usługi dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych | str. 188
2.7.6. Usługi stanowiące element usługi zwolnionej z VAT | str. 211
2.7.7. Usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi | str. 222
2.7.8. Transakcje dotyczące walut, banknotów | str. 237
2.7.9. Dostawa złota dla NBP | str. 240
2.7.10. Wyłączenia ze zwolnienia z VAT dotyczące czynności ściągania długów, usług doradztwa oraz leasingu | str. 241
2.8. Zwolnienie dostawy terenów niezabudowanych | str. 255
2.9. Zwolnienia dostawy budynków | str. 271
2.10. Zwolnienie czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni | str. 286
2.11. Zwolnienie dotyczące wspólnot mieszkaniowych | str. 303
2.12. Zwolnienie usług licencji | str. 323
2.13. Zwolnienie dotyczące techników dentystycznych | str. 341
2.14. Zwolnienie dotyczące dentystów | str. 352
2.15. Zwolnienie dotyczące gier hazardowych | str. 364
2.16. Zwolnienie dostaw towarów dotyczących produktów spożywczych | str. 382
2.17. Zwolnienie usług pocztowych | str. 391
2.18. Zwolnienia usług medycznych wykonywanych przez podmioty lecznicze i uczelnie | str. 408
2.19. Zwolnienia usług medycznych wykonywanych na rzecz podmiotów leczniczych | str. 443
2.20. Zwolnienia usług medycznych świadczonych w ramach zawodów medycznych | str. 450
2.21. Zwolnienie usług transportu sanitarnego | str. 474
2.22. Zwolnienia dotyczące usług turnusów rehabilitacyjnych | str. 482
2.23. Zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób | str. 494
2.24. Zwolnienia dotyczące pomocy społecznej | str. 510
2.25. Zwolnienia dotyczące usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i w podeszłym wieku | str. 529
2.26. Zwolnienia dotyczące usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą | str. 545
2.27. Zwolnienia dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń społecznych | str. 575
2.28. Zwolnienia dotyczące usług edukacyjnych | str. 579
2.29. Zwolnienia dotyczące zakwaterowania | str. 600
2.30. Zwolnienia dotyczące usług realizowanych przez kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje członkowskie | str. 606
2.31. Zwolnienie dotyczące sportu i wychowania | str. 640
2.32. Zwolnienia dotyczące usług kulturalnych | str. 687
2.33. Zwolnienia związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji | str. 733
2.34. Zwolnienia dotyczące usług zapewnienia personelu w celu wsparcia duchowego | str. 750
2.35. Zwolnienie dostawy towarów dokonywanych przez organizację pożytku publicznego | str. 769
2.36. Zwolnienie usług pomiędzy jednostkami samorządowymi | str. 777
2.37. Zwolnienie dzierżawy gruntów na cele rolnicze | str. 788
2.38. Zwolnienie usług o podwyższonej opłacie | str. 793
2.39. Zwolnienie usług międzynarodowego przewozu drogowego | str. 803

Rozdział 3. Zwolnienie podmiotowe | str. 807

Literatura | str. 855

Ukryj

Opis:

Zwolnienia są najbardziej kontrowersyjnym tematem dotyczącym VAT, często powodującym problemy interpretacyjne. Książka przedstawia wykładnię ich problematyki odwołującą się do prawa unijnego, a następnie weryfikuje ją na gruncie stosowania polskich przepisów ustawy o VAT.
Komentarz składa się z dwóch części. W części ogólnej umieszczono podstawowe informacje o pojęciu zwolnienia i zakresu zwolnień z VAT, kluczowych zagadnieniach z zakresu implementacji prawa unijnego i jego stosowania oraz główne wskazówki interpretacyjne dotyczące wykładni zwolnień z VAT, wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego. W części szczególnej omówiono natomiast poszczególne zwolnienia, wskazując na jakość implementacji prawa unijnego do prawa polskiego, wykładnię przepisu krajowego z uwypukleniem użytych w samej treści zwolnienia definicji oraz orzecznictwo TSUE i sądów administracyjnych.

Autorzy opracowania to wybitni praktycy prawa podatkowego - ze szczególnym uwzględnieniem tematyki VAT - sędziowie, doradcy podatkowi oraz przedstawiciele nauki.
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów. Zainteresuje również księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz pracowników aparatu skarbowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8625-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 860
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2938:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów