Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych - począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom - ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces.

więcej


Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2987:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Zarządzanie farmakoterapią w podmiotach leczniczych | str. 17

1.1. Farmakoterapia jako komponent zarządzania chorobą | str. 17
1.2. Standardy akredytacyjne z zakresu zarządzania farmakoterapią | str. 19
1.3. Metody oceny użytkowania produktów leczniczych | str. 26
1.3.1. Analiza VEN | str. 26
1.3.2. Analiza ABC (Pareto) | str. 29
1.3.3. Przegląd użytkowania leków | str. 35
1.3.4. Pozostałe metody oceny zużycia produktów leczniczych | str. 38

Rozdział 2
Znaczenie apteki szpitalnej i szpitalnej listy leków w racjonalnym gospodarowaniu produktami leczniczymi | str. 42

2.1. Prawne aspekty funkcjonowania aptek szpitalnych w Polsce | str. 42
2.2. Rola farmaceuty w optymalizacji wydatków na produkty lecznicze | str. 48
2.3. Receptariusz szpitalny | str. 53
2.3.1. Definicja i rodzaje receptariuszy | str. 53
2.3.2. Zasady tworzenia receptariuszy szpitalnych | str. 55
2.3.3. Metody wyboru leków do szpitalnej listy leków | str. 59
2.3.4. Postrzeganie receptariusza szpitalnego przez personel szpitala oraz jego rola w optymalizacji gospodarki lekiem | str. 69

Rozdział 3
Zastosowanie analiz farmakoekonomicznych w gospodarce produktami leczniczymi | str. 73

3.1. Rola analiz farmakoekonomicznych w racjonalizacji gospodarki lekiem | str. 73
3.1.1. Analiza efektywności kosztów | str. 76
3.1.2. Analiza konsekwencji kosztów | str. 81
3.1.3. Analiza użyteczności kosztów | str. 81
3.1.4. Analiza wydajności kosztów | str. 85
3.1.5. Analiza minimalizacji kosztów | str. 89
3.2. Zastosowanie decyzji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w gospodarce lekami w szpitalu | str. 90

Rozdział 4
Zarządzanie zmianą jako istotny element racjonalizacji gospodarki lekiem | str. 92

4.1. Specyfika zarządzania zmianą w racjonalizacji gospodarki produktami leczniczymi | str. 92
4.2. Etapy procesu zarządzania zmianą w podmiotach leczniczych | str. 94
4.3. Specyfika zarządzania personelem w zarządzaniu zmianą | str. 101

Rozdział 5
Międzynarodowe doświadczenia z zakresu gospodarki produktami leczniczymi | str. 109

5.1. Systemy szkoleń dla lekarzy jako interwencje w zakresie decyzji terapeutycznych - przykład fiński | str. 109
5.2. Zastosowanie systemów informatycznych w gospodarce produktami leczniczymi | str. 113
5.3. Rola firm zewnętrznych w zarządzaniu produktami leczniczymi - na podstawie firm PBM (pharmacy benefit management) funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych | str. 118
5.4. Funkcjonowanie centralnych pracowni leków | str. 120
5.5. System indywidualnych dawek leków - Unit Dose | str. 123
5.6. Rola szpitalnych centrów oceny technologii medycznych - przykład szwedzki | str. 126
5.7. Szpitalna opieka farmaceutyczna - przykład australijski | str. 128

Rozdział 6
Rekomendacje optymalizacji gospodarki produktami leczniczymi dla podmiotów leczniczych | str. 131

6.1. Zakup i wytwarzanie produktów leczniczych | str. 131
6.2. Magazynowanie produktów leczniczych | str. 133
6.3. Zarządzanie lekiem na poziomie apteki szpitalnej | str. 134
6.4. Zarządzanie produktami leczniczymi na oddziałach szpitalnych | str. 141

Podsumowanie | str. 147

Załączniki | str. 151
Załącznik 1. Wniosek o wprowadzenie leku na szpitalną listę leków | str. 153
Załącznik 2. Decyzja zespołu ds. farmakoterapii (komitetu terapeutycznego) w sprawie wpisania leku na szpitalną listę leków | str. 155
Załącznik 3. Wniosek o wykreślenie leku ze szpitalnej listy leków | str. 156
Załącznik 4. Decyzja zespołu ds. farmakoterapii (komitetu terapeutycznego) w sprawie wykreślenia leku ze szpitalnej listy leków | str. 157
Załącznik 5. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego | str. 158
Załącznik 6. Zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego lub wyrobu medycznego | str. 160
Załącznik 7. Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na antybiotyk rezerwowy zastrzeżony | str. 162
Załącznik 8. Formularz zamówienia na lek rezerwowy zastrzeżony niebędący antybiotykiem | str. 163
Załącznik 9. Formularz zamówienia na lek zarejestrowany w Polsce nieznajdujący się na szpitalnej liście leków | str. 165
Załącznik 10. Formularz zapotrzebowania na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonego do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia | str. 167

Spis rysunków i tabel | str. 171

Akty prawne | str. 173

Bibliografia | str. 175

Ukryj

Opis:

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych – począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom – ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces.
Zawarto w niej m.in.:
– praktyczne wskazówki dotyczące poprawy efektywności zarządzania lekiem,
– przykładowe formularze niezbędne w procesie szpitalnej gospodarki lekiem,
– przykłady rozwiązań w zakresie zarządzania lekiem stosowanych na poziomie
międzynarodowym, które mogą być zaadaptowane do polskich warunków,
– obszerne rekomendacje optymalizacji gospodarki lekiem dostosowane do sytuacji podmiotów leczniczych w Polsce.
Opracowanie przeznaczone jest dla kadry menedżerskiej szpitali, kierowników aptek szpitalnych, farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek. Zainteresuje także wykładowców i studentów kierunków medycznych, farmacji, zdrowia publicznego, ekonomii, zarządzania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8978-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 184
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: KAM-2987:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa