Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami

Kompleksowy zbiór kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami.

więcej

Autorzy: Igor Zgoliński, Krzysztof Kurowski,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-2836:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Kazus 1
Przestępstwo kradzieży, fałszowania środków płatniczych, problematyka wymiaru kary oraz zasądzenia odszkodowania z urzędu | str. 15

Kazus 2
Przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw na przykładzie występku kradzieży | str. 28

Kazus 3
Kradzież energii elektrycznej | str. 40

Kazus 4
Ciąg przestępstw, mienie znacznej wartości | str. 45

Kazus 5
Nadzwyczajne złagodzenie kary, przestępstwo rozboju | str. 52

Kazus 6
Problematyka prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości | str. 61

Kazus 7
Przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego | str. 70

Kazus 8
Przestępstwo spowodowania zdarzenia powszechnie niebezpiecznego oraz niszczenia mienia | str. 79

Kazus 9
Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii | str. 84

Kazus 10
Formy i stadia popełnienia przestępstwa | str. 92

Kazus 11
Przestępstwo kradzieży z włamaniem | str. 97

Kazus 12
Przestępstwo niezgłoszenia upadłości oraz wyłudzenia kredytu i oszustwa | str. 102

Kazus 13
Przestępstwo składania fałszywych zeznań | str. 114

Kazus 14
Przestępstwa oszustwa, paserstwa oraz problematyka przepadku przedmiotów | str. 124

Kazus 15
Instytucja współsprawstwa oraz wypadku mniejszej wagi na przykładzie występku rozboju | str. 131

Kazus 16
Orzekanie w przedmiocie dowodów rzeczowych, kradzież z włamaniem, niszczenie mienia | str. 136

Kazus 17
Przestępstwo ciągłe i ciąg przestępstw, występki zgwałcenia i wymuszenia innej czynności seksualnej | str. 142

Kazus 18
Przestępstwo sutenerstwa | str. 148

Kazus 19
Podżeganie do przestępstwa | str. 153

Kazus 20
Wiek a możliwość przypisania odpowiedzialności karnej | str. 157

Kazus 21
Jedność czynu i zbieg przepisów ustawy na przykładzie przestępstwa narażenia człowieka na niebezpieczeństwo | str. 162

Kazus 22
Zbrodnia zabójstwa a spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka, oraz zagadnienia dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci | str. 170

Kazus 23
Zgwałcenie a zgwałcenie kwalifikowane | str. 176

Kazus 24
Kumulatywna kwalifikacja prawna, występki naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego | str. 191

Kazus 25
Rozbój zwykły a kwalifikowany | str. 199

Kazus 26
Instytucja obrony koniecznej | str. 207

Kazus 27
Spowodowanie wypadku w komunikacji i zaostrzenie karalności wobec sprawcy takiego przestępstwa | str. 217

Kazus 28
Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela | str. 226

Kazus 29
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, względne przyczyny odwoławcze | str. 231

Kazus 30
Charakter prawny wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 244

Kazus 31
Uporczywe niepłacenie podatku, pojęcie należności publicznoprawnej oraz przedawnienie karalności w kodeksie karnym skarbowym | str. 250

Kazus 32
Instytucja czynnego żalu a dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na przykładzie przestępstwa niewpłacenia pobranego podatku | str. 257

Kazus 33
Przestępstwo narażenia na bezpodstawny zwrot podatku | str. 267

Kazus 34
Przestępstwo przemytu celnego
oraz problematyka orzekania środka karnego w postaci przepadku przedmiotów w kodeksie karnym skarbowym | str. 284

Kazus 35
Utrudnianie kontroli skarbowej i podatkowej, wypadek mniejszej wagi | str. 293

Kazus 36
Problematyka kwalifikacji prawnej wystawienia nierzetelnej faktury lub posługiwania się nią | str. 310

Kazus 37
Uchybienia w prowadzeniu księgi | str. 324

Kazus 38
Bezprawny przewóz towaru akcyzowego, nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, paserstwo akcyzowe | str. 329

Kazus 39
Wyroby akcyzowe - paserstwo | str. 340

Kazus 40
Nieterminowa wpłata podatku | str. 344

Kazus 41
Przepadek przedmiotów nienależących do sprawcy oraz orzeczenie przepadku ich równowartości | str. 351

Kazus 42
Przemyt celny, popełnienie przestępstwa skarbowego a ograniczona poczytalność | str. 356

Przykładowe wzory wyroków | str. 359

Literatura | str. 367

Wykaz orzeczeń | str. 379

Ukryj

Opis:

Publikacja jest kompleksowym zbiorem kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami.
Opracowanie pozwala na przeanalizowanie schematów działania prawa w określonych okolicznościach, przez co wdraża do samodzielnego, swobodnego posługiwania się przepisami prawa karnego. Odnosi się przy tym do najbardziej istotnych kwestii, które postrzegane bywają odmiennie, zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze.
Do każdego z kazusów dołączony jest też projekt sentencji wyroku w tym m.in. wyroku:
• skazującego,
• uniewinniającego,
• z nadzwyczajnym złagodzeniem kary,
• warunkowo umarzającego postępowanie.
Publikacja będzie przydatna nie tylko aplikantom zawodów prawniczych, lecz także absolwentom studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminów na aplikacje oraz studentom poszukującym pogłębionej wiedzy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-245-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 464
Rodzaj: kazusypodręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne skarbowe
Kod: KAM-2836:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów