Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 79945201428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

? Dotacje unijne ? jak pozyskać środki dla firmy ? 1. Priorytetowe inwestycje ? 2. Aplikowanie o środki unijne ? 2.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ? 2.1.1. Nabory projektów ? 2.2. Program Operacyjny Polska Wschodnia ? 2.3. Regionalne programy operacyjne ? 2.4. Formalne zasady aplikowania o środki unijne ? 3. Wydatki kwalifikowalne ? 3.1. Ocena kwalifikowalności wydatku ? 4. Rozliczanie środków unijnych ? obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie ? 4.1. Realizacja projektu w terminie i zgodnie z zakresem przedmiotowym projektu ? wskaźniki produktu i rezultatu ? 4.2. Zmiany w projekcie ? 4.3. Obowiązki sprawozdawcze ? wniosek o płatność ? 4.4. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wszystkich operacji gospodarczych ? 4.5. Obowiązki informacyjno-promocyjne ? 5. Zwrot środków unijnych ? 5.1. Zwrot dofinansowania w całości ? 5.2. Korekty finansowe ? 5.2.1. Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku o płatność ? 5.2.2. Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku o płatność ? 5.2.3. Obliczanie wysokości korekty finansowej ? 5.2.4. Korekty związane z nieprawidłowościami w obszarze udzielania zamówień ? 6. Obowiązki beneficjenta w okresie trwałości projektu ? 6.1. Zapewnienie dostępności dokumentów ? 6.2. Monitorowanie podwójnego finansowania ? 6.3. Realizacja i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu ? 6.4. Zachowanie trwałości projektu ? 6.5. Zapewnienie działań informacyjno-promocyjnych ? 6.6. Uczestnictwo w procesie oceny projektu (ewaluacji) ? 7. Kontrola w projektach ? rodzaje kontroli i instytucje kontrolne (polskie i unijne) ? 7.1. Weryfikacja wydatków ? 7.2. Kontrola na zakończenie realizacji projektu ? 7.3. Kontrola trwałości projektu ? 7.4. Wizyty monitoringowe ? 8. Załączniki ? Załącznik 1. Wniosek o dofinansowanie PO IR ? Załącznik 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR ? Załącznik 3. Wzór wniosku o płatność dla Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014?2020 ? Załącznik 4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla Beneficjentów realizujących projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014?2020

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7440-790-8 , Format: 20.0x29.5cm , 100
Rodzaj: , Medium: CZ
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: 79945201428CZ