Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Polityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka

W publikacji przedstawiono uwarunkowania instytucjonalne projektowania, prowadzenia i egzekwowania polityki wynagradzania kierownictwa banków w Polsce oraz opisano, jak prowadzona jest ona w innych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

więcej

Autorzy: Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0960:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

O autorce | str. 9

Przedmowa | str. 11

Wstęp | str. 15

1. Polityka wynagradzania kierownictwa banków w teorii i w badaniach empirycznych | str. 25
1.1. Ład korporacyjny w bankach | str. 25
1.2. Specyfika ładu korporacyjnego banków w Polsce | str. 31
1.3. Wynagradzanie kierownictwa jako mechanizm ładu korporacyjnego: perspektywa teoretyczna | str. 35
1.4. Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w świetle badań empirycznych | str. 41

2. Instytucjonalne uwarunkowania wynagradzania kierownictwa: doświadczenia międzynarodowe i polskie | str. 56
2.1. Polityka wynagradzania kadry zarządzającej w USA: perspektywa instytucjonalna | str. 57
2.2. Przemiany instytucjonalne polityki wynagradzania kierownictwa w krajach Unii Europejskiej | str. 73
2.3. Ewolucja polityki wynagradzania członków zarządów spółek publicznych w Polsce | str. 83

3. Aktualne regulacje i dobre praktyki wynagradzania kierownictwa w bankach na świecie i w Polsce | str. 88
3.1. Ewolucja międzynarodowych wytycznych polityki wynagradzania kadry zarządzającej instytucji finansowych | str. 88
3.2. Stany Zjednoczone | str. 93
3.3. Unia Europejska | str. 95
3.4. Polska | str. 100
3.5. Podsumowanie | str. 106

4. Polityka wynagradzania kierownictwa banków w Polsce | str. 109
4.1. Wielkość i struktura wynagrodzeń kierownictwa banków w Polsce | str. 109
4.2. Czynniki determinujące wielkość i strukturę wynagrodzeń kierownictwa banku | str. 117
4.3. Niezależność rady nadzorczej jako główna determinanta wielkości wynagrodzeń kierownictwa banków | str. 141
4.4. Podsumowanie | str. 148

5. Transparentność i jakość polityki wynagradzania kierownictwa banków w Polsce | str. 150
5.1. Transparentność polityki wynagradzania kierownictwa banku | str. 150
5.2. Jakość polityki wynagradzania kierownictwa banku | str. 163
5.3. Podsumowanie | str. 175

6. Rola komitetu ds. wynagrodzeń w polityce wynagradzania kierownictwa banków | str. 176
6.1. Znaczenie komitetu ds. wynagrodzeń dla rady nadzorczej banku | str. 176
6.2. Komitet ds. wynagrodzeń w przepisach prawnych i dobrych praktykach w Polsce | str. 178
6.3. Komitety rady nadzorczej ds. wynagrodzeń w bankach w Polsce | str. 182
6.4. Czynniki determinujące powołanie komitetu ds. wynagrodzeń w bankach | str. 184
6.5. Transparentność funkcjonowania komitetu ds. wynagrodzeń | str. 189
6.6. Jakość funkcjonowania komitetu ds. wynagrodzeń | str. 192

7. Długoterminowe programy motywacyjne w bankach w Polsce | str. 199
7.1. Istota długoterminowych programów motywacyjnych | str. 199
7.2. Znaczenie długoterminowych programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej banków w Polsce | str. 203
7.3. Transparentność długoterminowych programów motywacyjnych | str. 210
7.4. Jakość długoterminowych programów motywacyjnych | str. 213
7.5. Transparentność i jakość polityki wynagradzania kierownictwa banków w Polsce - próba syntetycznej oceny | str. 218

Zakończenie | str. 225

Bibliografia | str. 233

Spis ilustracji | str. 245

Spis tabel | str. 247

Indeks | str. 251

Ukryj

Opis:

Polityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na wyniki instytucji finansowej, a w konsekwencji na cały sektor bankowy. W publikacji przedstawiono uwarunkowania instytucjonalne projektowania, prowadzenia i egzekwowania tej polityki w Polsce oraz opisano, jak prowadzona jest ona w innych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Szczegółowo omówiono m.in.:
• wielkość i strukturę wynagrodzeń członków zarządu,
• transparentność i jakość procesów związanych z polityką wynagradzania,
• funkcjonowanie komitetu ds. wynagrodzeń, powoływanego w ramach rady nadzorczej do opracowywania i monitorowania polityki wynagradzania,
• długoterminowe programy motywacyjne w bankach.

Opisano, jak banki stosują się do przepisów prawnych i dobrych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń, oraz wskazano obszary problematyczne, wymagające działań naprawczych.

Publikacja przeznaczona jest dla członków rad nadzorczych oraz zarządów banków i spółek publicznych, pracowników agend rządowych zajmujących się rynkiem kapitałowym, firm doradczych, kancelarii prawnych, pracowników działów HR, a także studentów finansów, bankowości i prawa.

Publikacja zawiera pełną dokumentację literatury przedmiotu, a także, co ważniejsze, aktualne dane statystyczne na temat wynagrodzeń w polskich bankach. Dużą zaletą książki jest ukazanie często niespodziewanych zależności wynagrodzeń menedżerów od wielu cech banków i składu ich rad nadzorczych. Książkę gorąco polecam wszystkim zainteresowanym tematem, a członkom rad nadzorczych wręcz jako lekturę obowiązkową.
Dr Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes i współtwórca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obecnie członek rad nadzorczych spółek publicznych

Książka dr Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej jest rzetelnym przeglądem i opisem zarówno historycznych, jak i bieżących regulacji oraz towarzyszących im dylematów w perspektywie międzynarodowej
i krajowej. Stanowi ona pierwszy tak kompleksowy opis skomplikowanych zagadnień, jakie wiążą się z pogodzeniem perspektywy licznych interesariuszy sprawnego, przyjaznego klientom, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania banków.
Cezary Stypułkowski, prezes Zarządu mBank SA

Agnieszka Słomka-Gołębiowska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Nadzorczej mBanku; od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8616-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 256
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Wynagrodzenia
Kod: OFE-0960:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów