Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Publikacja przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2016 r.
Kod: KAM-2609:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Opis:

Bartosz Rakoczy – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry
Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; radca prawny, wspólnik kancelarii
radców prawnych, radca prawny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie; autor wielu pub-
likacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa cywilnego, prawa kanonicznego.
Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody
łowieckie.

W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
– szacowanie i określanie wysokości szkód łowieckich,
– specyfi ka szkód łowieckich, w tym przesłanki uchylające obowiązek zapłaty odszko-
dowania,
– ciężar dowodu oraz środki dowodowe w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności
za szkody łowieckie,
– specyfi czne postępowanie mediacyjne w zawiązku z odpowiedzialnością za szkody
łowieckie.

W monografi i przedstawiono bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem najnowszych tendencji. Zaprezentowano także analizę pro-
jektów zmian ustawy – Prawo łowieckie, jak również projektu nowej ustawy dotyczącej
wyłącznie szkód łowieckich.
Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz notariu-
szy. Zainteresuje osoby związane z jednostkami organizacyjnymi lasów państwowych,
koła łowieckie, dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

„(...) jest to problematyka niezwykle ważna, interesująca nie tylko dzierżawców i zarząd-
ców obwodów łowieckich oraz samych myśliwych, lecz także poszkodowanych (głównie
rolników). Co więcej, między tymi dwiema grupami występuje zawsze konfl ikt, skoro
zobowiązany do odszkodowania chce płacić możliwie najmniej, a uprawniony do od-
szkodowania chce otrzymać możliwie najwięcej. Dlatego podjęcie tej problematyki jest
atrakcyjne dla potencjalnych czytelników.”
Prof. dr hab. Wojciech Radecki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-145-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 264
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2609:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów