Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozliczanie akcji promocyjnych. Opodatkowanie i ewidencja

Opracowanie zawiera praktyczne porady wyjaśniające zasady ewidencji i opodatkowania różnego rodzaju akcji promocyjnych, opatrzone licznymi przykładami, oraz odpowiedzi na pytania.

więcej


Seria:  Vademecum Księgowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 maja 2016 r.
Kod: KAM-3008;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 106,80 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Część I
KOMENTARZ


Rozdział 1
Podatkowe rozliczenie akcji promocyjnych | str. 15

1. Wprowadzenie | str. 15
2. Podatki dochodowe - koszt uzyskania przychodu | str. 16
3. PIT - rozliczenie przychodu u klienta | str. 18
4. Nagrody otrzymywane przez firmy | str. 29
5. VAT | str. 32
6. Sprzedaż "za złotówkę" | str. 37

Rozdział 2
Sprzedaż premiowa
| str. 41
1. Istota sprzedaży premiowej | str. 41
2. Sprzedaż premiowa w podatku dochodowym od osób fizycznych u osób nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 43
3. Przedsiębiorca - uczestnik sprzedaży premiowej (odbierający nagrodę) a skutki podatkowe w PIT | str. 48
4. Sprzedaż premiowa w kosztach organizatora | str. 52
5. Nieodpłatne przekazanie nagród w ramach sprzedaży premiowej a VAT | str. 53
6. Podsumowanie | str. 55

Rozdział 3
Premie pieniężne a przychód podatkowy | str. 56

1. Premia | str. 56
2. Sposoby rozliczania premii pieniężnych | str. 57

Rozdział 4
Programy lojalnościowe - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 59

1. Programy lojalnościowe - wprowadzenie | str. 59
2. Koszty uzyskania przychodów | str. 61
3. Środki trwałe / wartości niematerialne i prawne w programach lojalnościowych | str. 71
4. Przychody w programie lojalnościowym | str. 71

Rozdział 5
Ujmowanie premii w kosztach i przychodach podatników CIT - omówienie orzecznictwa | str. 73

1. Wprowadzenie | str. 73
2. Stanowiska sądów administracyjnych i organów podatkowych przed wydaniem uchwały oraz interpretacji ogólnej | str. 74
3. Stanowiska organów podatkowych po wydaniu uchwały oraz interpretacji ogólnej | str. 76
4. Podsumowanie | str. 78

Rozdział 6
Premie pieniężne w podatku od towarów i usług na przykładach | str. 79


Rozdział 7
Rabat a podstawa opodatkowania w podatku VAT | str. 93

1. Zagadnienia ogólne | str. 93
2. Ewidencja faktury korygującej | str. 97
3. Premie pieniężne | str. 99

Rozdział 8
Rabaty w księgach rachunkowych sprzedawcy i nabywcy na przykładach | str. 105

1. Istota i rodzaje rabatu | str. 105
2. Rabat udzielony przy zakupie towarów/materiałów/usług | str. 107
3. Rabat udzielony po dokonaniu sprzedaży towarów/ materiałów/usług | str. 109
4. Rabat cenowy dokumentowany zbiorczą fakturą korygującą | str. 114
5. Rabat dotyczący zakupu środka trwałego | str. 116
6. Rabat towarowy i sprzedaż premiowa | str. 119
7. Premia pieniężna jako rabat | str. 124

Rozdział 9
Korekty z tytułu rabatów - jak je rozliczać po zmianach przepisów | str. 125

1. Nowe przepisy, nowe problemy | str. 125
2. Nowe zasady | str. 127
3. Podatnik nie ma wyboru | str. 129

Część II
PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Jak rozliczyć zakup nagród sprzedawanych do podmiotu, który prowadzi na rzecz spółki program lojalnościowy? | str. 133
2. Czy wydatki związane z realizacją programu lojalnościowego stanowią koszt uzyskania przychodu? | str. 134
3. Czy nagrody z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym będą opodatkowane w świetle podatku dochodowego od osób prawnych? | str. 136
4. Czy wydatki na bilety na koncert oraz na szkolenie przeciwpożarowe można zaliczyć do kosztów podatkowych? | str. 137
5. Czy udzielone rabaty i premie mogą być traktowane jako pomniejszenie przychodu ze sprzedaży? | str. 139
6. Czy stanowi koszt uzyskania przychodu udzielony rabat? | str. 140
7. Czy otrzymany rabat pośredni należy zaliczać do przychodów? | str. 142
8. Czy rabaty do sprzedaży w 2015 r., jakie podatnik wystawił w styczniu 2016 r., pomniejszają przychód bieżącego roku? | str. 143
9. Czy należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego roczny rabat, który zostanie przydzielony zgodnie z umową w połowie przyszłego roku? | str. 144
10. W którym momencie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania premii? | str. 147
11. Czy zmniejszenie kosztów wynikające z otrzymanej faktury korygującej dotyczące kosztów 2015 r. należy wykazać w zeznaniu rocznym za 2015 r.? | str. 148
12. W którym momencie zaksięgować fakturę korygującą cenę towaru? | str. 150
13. Czy jeżeli podatnik dokonał zakupu towaru, a następnie otrzymał fakturę korygującą, powinien rozliczyć tę korektę w kosztach uzyskania przychodu? | str. 154
14. W którym okresie należy zaksięgować fakturę korygującą koszty? | str. 155
15. W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę korygującą, wystawioną w związku z udzielonym rabatem? | str. 157
16. W którym momencie ująć w rozliczeniach premię pieniężną uzyskaną od dostawcy? | str. 162
17. Jak udokumentować na potrzeby VAT premie pieniężne? | str. 163
18. Jak rozliczyć prawidłowo premię pieniężną? | str. 165
19. W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć wystawioną przez kontrahenta czeskiego fakturę za premię pieniężną? | str. 166
20. Czy można wystawiać dla dostawców towarów faktury, których przedmiotem będzie "premia pieniężna"? | str. 167
21. Jak prawidłowo podatnik powinien wystawić fakturę za premię pieniężną dla kontrahenta czeskiego? | str. 169
22. Jak udokumentować premię pieniężną wypłacaną kontrahentom w związku z osiągnięciem określonego poziomu obrotu? | str. 171
23. Czy otrzymanie premii za zakupy przekraczające określoną wartość podlega opodatkowaniu VAT? | str. 173
24. Jak powinno być udokumentowane skonto? | str. 178
25. Czy przekazanie bonów za zrealizowanie określonego poziomu obrotu jest opodatkowane VAT? | str. 180
26. Jak rozliczyć na gruncie VAT rabat towarowy uzależniony od osiągniętego obrotu? | str. 183
27. Czy otrzymanie rabatu pośredniego rodzi jakieś skutki podatkowe w VAT? | str. 185
28. W jaki sposób należy udokumentować rabat pieniężny związany z wadą wyrobu gotowego? | str. 187
29. Czy skonto podlega opodatkowaniu VAT? | str. 189
30. Jak prawidłowo rozliczyć bonusy od dostawców wewnątrzwspólnotowych? | str. 191
31. Jak zaksięgować rabat otrzymany do zakupów z roku poprzedniego? | str. 193
32. Jak należy zaksięgować otrzymanie i realizację bonów? | str. 196
33. Jak należy ująć w księgach skonto udzielone po wystawieniu faktury? | str. 198
34. Czy kwoty wynikające z faktur korygujących zmniejszają wartość sprzedanych towarów | str. czy powinny być ujmowane w pozostałych przychodach operacyjnych? | str. 201
35. Czy powinno się korygować koszt własny sprzedaży czy też koszt magazynu, jeżeli spółka otrzymała fakturę dokumentującą premie pieniężne? | str. 203

Ukryj

Opis:

W celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów i usług przedsiębiorcy stosują
różnego rodzaju preferencje cenowe w postaci rabatów, premii pieniężnych,
sprzedaży premiowej czy programów lojalnościowych. Brak szczególnych
regulacji podatkowych w zakresie tych działań o charakterze marketingowo-
-promocyjnym powoduje wiele wątpliwości co do sposobu ich opodatkowania
oraz ujęcia w księgach.

Z książki dowiesz się:
• w jaki sposób udokumentować akcje promocyjne, aby wydatki z nimi związane
móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
• jak skonstruować akcję promocyjną, żeby nie powodowała powstania przy-
chodu po stronie klienta,
• jak należy opodatkować sprzedaż „za złotówkę”,
• czy premie pieniężne powinno się zaliczyć do przychodów podatkowych, czy
też należy pomniejszyć o ich wartość koszty uzyskania przychodów,
• jak prawidłowo dokumentować premie pieniężne,
• jak należy ewidencjonować faktury korygujące odnoszące się do rabatów,
• w jaki sposób sprzedawca i nabywca powinni wprowadzić do ksiąg rachunko-
wych rabat, premię pieniężną i sprzedaż premiową.

Opracowanie zawiera praktyczne porady wyjaśniające zasady ewidencji i opodat-
kowania różnego rodzaju akcji promocyjnych, opatrzone licznymi przykładami,
oraz odpowiedzi na pytania.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur ra-
chunkowych oraz księgowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8973-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 208
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki dochodowe
Kod: KAM-3008;pakiet Miejsce wydania: Warszawa