Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

więcej

Autorzy: Jakub Pokrzywniak (red. naukowy), Sergiusz Urban, Aleksander Stawicki, Jerzy Baehr (red. naukowy),
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  29 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2906:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 249,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 224,10 zł. ( Oszczędzasz: 24,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Od Autorów | str. 13

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.) | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17

Rozdział 2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów | str. 57

Rozdział 3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów | str. 81

Rozdział 4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii | str. 98

Rozdział 5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii | str. 315

Rozdział 6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych | str. 332

Rozdział 7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń | str. 350

Rozdział 8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych | str. 386

Rozdział 9. Kary pieniężne | str. 406

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 429

Rozdział 11. Przepisy przejściowe | str. 497

Rozdział 12. Przepisy końcowe | str. 543

Literatura | str. 547

O Autorach | str. 549

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest komentarzem obejmującym wszystkie dziedziny (branże) energetyki odnawialnej oraz odnoszącym się kompleksowo do nowych mechanizmów oraz instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu oraz ciepła w instalacjach OZE, w tym m.in.:
– mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej i biogazu w mikro-
instalacji,
– tzw. net-meteringu,
– wsparcia dla energetyki odnawialnej w okresie przejściowym.
Książka stanowi pierwsze tak gruntowne na rynku wydawniczym omówienie mechanizmów aukcyjnych, w tym zasad udziałów źródeł w nowym systemie, mechanizmów dopuszczania do udziału w akcji, sposobu ich przeprowadzania, rozstrzygania oraz rozliczeń.
Komentowane przepisy zostały przeanalizowane zarówno pod kątem praktycznym, jak i systemowo-prawnym, a podczas opracowywania zagadnień prawnych zadbano również o fachową konsultację w kwestiach technicznych.
Autorzy publikacji są specjalistami z zakresu energetyki i prawa energetycznego – pracownikami naukowymi lub praktykami mającymi doświadczenie w realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej.
Komentarz przeznaczony jest dla inwestorów branży odnawialnych źródeł energii oraz prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej. Książka będzie przydatna także dla przedstawicieli przedsiębiorców, organów administracji publicznej oraz innych instytucji zainteresowanych prawnymi uwarunkowaniami energetyki odnawialnej w Polsce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-246-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 552
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-2906:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów