Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do nowelizacji 2016

Publikacja zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

więcej

Autorzy: Krzysztof Dąbkiewicz,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  18 maja 2016 r.
Kod: KAM-3011:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Uwagi wstępne | str. 11

Komentarz do artykułów k.k.w. znowelizowanych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 428) | str. 31

Art. 43a. [Dozór elektroniczny - wykonywanie, definicje] | str. 31
Art. 43c. [Wykonywanie kary ograniczenia wolności, środków karnych i zabezpieczających] | str. 33
Art. 43e. [Sąd właściwy] | str. 34
Art. 43h. [Warunki rozpoczęcia dozoru elektronicznego] | str. 38
Art. 43i. [Żądanie informacji o warunkach technicznych. Odroczenie wykonania kary] | str. 41
Art. 43k. [Postanowienie o rozpoczęciu dozoru elektronicznego] | str. 41
Art. 43la. [Warunki udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego] | str. 43
Art. 43lb. [Stosowanie przepisów o dozorze elektronicznym do innych orzeczeń] | str. 55
Art. 43lc. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny] | str. 57
Art. 43ld. [Tryb udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny] | str. 59
Art. 43le. [Posiedzenie sądu penitencjarnego o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny] | str. 63
Art. 43lf. [Ustalenie, czy na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia na dozór elektroniczny nie stoją warunki techniczne] | str. 65
Art. 43lg. [Wysłuchanie przez sąd penitencjarny skazanego lub jego obrońcy, sądowego kuratora zawodowego oraz przedstawiciela skazanego] | str. 67
Art. 43lh. [Treść postanowienia; zawiadomienie o terminie; odpisy; zawiadomienie o wydaniu postanowienia] | str. 69
Art. 43li. [Uchylenie z urzędu zezwolenia na dozór elektroniczny] | str. 72
Art. 43lj. [Zażalenie na postanowienie o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego] | str. 73
Art. 43lk. [Zażalenie na postanowienie sądu penitencjarnego o odmowie udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny] | str. 73
Art. 43ll. [Pozostawienie wniosku bez rozpoznania] | str. 76
Art. 43lm. [Uchylenie zezwolenia] | str. 77
Art. 43ln. [Warunkowe przedterminowe zwolnienie w systemie dozoru elektronicznego] | str. 79
Art. 43na. [Obowiązek pozostawania skazanego w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie] | str. 85
Art. 43nb. [Obowiązki określone w kodeksie karnym] | str. 88
Art. 43o. [Zmiana miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego lub przedziału czasu w ciągu doby] | str. 91
Art. 43p. [Zezwolenie na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego] | str. 93
Art. 43q. [Przerwa w wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego] | str. 95
Art. 43r. [Zgoda na odinstalowanie rejestratora stacjonarnego lub usunięcie nadajnika] | str. 98
Art. 43t. [Czynności podmiotu dozorującego] | str. 100
Art. 43w. [Usunięcie, wymiana, instalacja lub założenie rejestratora lub nadajnika w sytuacjach szczególnych] | str. 102
Art. 43y. [Istotne uchybienia podmiotu dozorującego] | str. 103
Art. 43za. [Uznanie kary za wykonaną] | str. 104
Art. 43zaa. [Uchylenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego] | str. 105
Art. 43zab. [Fakultatywne uchylenie zezwolenia na dozór elektroniczny] | str. 113
Art. 43zac. [Orzeczenie, w jakim zakresie karę pozbawienia wolności należy uznać za wykonaną] | str. 114
Art. 43zad. [Polecenie doprowadzenia skazanego do zakładu karnego] | str. 115
Art. 43zae. [Niedopuszczalność ponownego zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego] | str. 116

Bibliografia | str. 121

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) | str. 125

Ukryj

Opis:

Komentarz szczegółowo omawia najnowszą obszerną zmianę do kodeksu karnego wykonawczego, która wchodzi w życie 15 kwietnia 2016 r. i odnosi się głównie do dozoru elektronicznego.

Omawiana nowelizacja przywraca możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jednocześnie uchyla zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw polegające na wykorzystaniu systemu dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności.

Komentarz skierowany jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także pracowników aresztów śledczych, zakładów karnych oraz sądowych kuratorów zawodowych.


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9054-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 352
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne wykonawcze
Kod: KAM-3011:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów