Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej

Pierwsza od czasu wejścia w życie obowiązującego kodeksu karnego praca poświęcona zagadnieniu obiektywnego oraz subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej.

więcej

Autorzy: Piotr Kardas (red. naukowy), Jacek Giezek (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2016 r.
Kod: KAM-2929:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Jacek Giezek, Piotr Kardas
O kryteriach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z punktu widzenia podstaw odpowiedzialności karnej - uwagi wprowadzające | str. 11

Część I
Stan nauki o podstawach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z perspektywy niemieckiej i polskiej dogmatyki prawa karnego


Jarosław Majewski
Koncepcje obiektywnej przypisywalności skutku - żywotność i znaczenie we współczesnej polskiej nauce prawa karnego oraz wpływ na praktykę wymiaru sprawiedliwości w Polsce | str. 41

Frank Zieschang
Der gegenwartige Stand der deutschen Strafrechtswissenschaft zur Lehre von der objektiven Zurechnung | str. 51

Gunnar Duttge
Subjektive Zurechnung: Funktion und Kriterien | str. 70

Jacek Giezek
Strona podmiotowa czynu zabronionego a model i kryteria subiektywnego przypisania | str. 90

Część II
Aktualny stan nauki o obiektywnym przypisaniu a możliwość i potrzeba ustawowej regulacji jej kryteriów


Karl Heinz Gossel
Empfiehlt es sich, die Lehren der objektiven Zurechnung zu kodifizieren oder sollte die Moglichkeit erhalten bleiben, andere Lehren zu diesem Problembereich zu entwickeln und anzuwenden? | str. 117

Friedrich-Christian Schroeder
Der gegenwartige Stand der Lehre uber die objektive Zurechnung und die Moglichkeit oder Notwendigkeit der gesetzlichen Regelung ihrer Kriterien | str. 140

Tomasz Kaczmarek
Kryteria obiektywnego przypisania skutku jako problem kodyfikacyjny (głos przeciwko ich ustawowej regulacji) | str. 147

Część III
Negatywne przesłanki obiektywnego przypisania


Piotr Kardas
W poszukiwaniu tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania | str. 165

Ryszard Dębski
O tzw. negatywnych przesłankach obiektywnego przypisania | str. 213

Marek Bielski
O potrzebie teoretycznej, dogmatycznej i kryminalnopolitycznej refleksji nad negatywnymi przesłankami obiektywnego przypisania skutku przestępnego | str. 241

Dagmara Gruszecka
Kilka uwag o strukturze i użyteczności współczesnego modelu obiektywnego przypisania z perspektywy rekonstrukcji jego kryteriów negatywnych | str. 285

Mikołaj Małecki
Zbiegi i kolizje przypisania skutku | str. 317

Szymon Tarapata
Negatywne przesłanki przypisania sprawstwa przestępstwa skutkowego w kontekście subiektywnych elementów odpowiedzialności karnej - zagadnienia wybrane | str. 348

Część IV
Nieumyślność jako brak zamiaru popełnienia czynu zabronionego a pozytywnie ujęte przesłanki subiektywnego przypisania


Jerzy Lachowski
Nieumyślność a brak zamiaru w prawie karnym - uwagi de lege ferenda | str. 399

Łukasz Pohl
Przyczynek do rozważań o strukturze nieumyślności i sposobie jej opisania w kodeksie karnym | str. 418

Magdalena Budyn-Kulik
Nieumyślność jako brak zamiaru popełnienia czynu zabronionego a pozytywnie ujęte przesłanki subiektywnego przypisania z perspektywy prawnokarnej i psychologicznej | str. 432

Wojciech Górowski
Nieumyślność jako brak zamiaru popełnienia czynu zabronionego a pozytywnie ujęte przesłanki subiektywnego przypisania - głos w dyskusji | str. 452

Bibliografia / 467

Ukryj

Opis:

Monografia jest pierwszą od czasu wejścia w życie obowiązującego kodeksu karnego pracą poświęconą zagadnieniu obiektywnego oraz subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej. Znaczenie tej problematyki jest coraz częściej dostrzegane nie tylko w doktrynie, ale również w judykaturze, czego najlepszym potwierdzeniem jest podjęta przed kilkoma laty próba jej uregulowania w kodeksie karnym, przedstawiona w projekcie przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.
Czytelnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na prezentowany model przypisania odpowiedzialności, który powinien być stosowany w praktyce wymiaru sprawiedliwości, oraz na teksty dotyczące tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania skutku.
Wśród autorów poszczególnych opracowań znajdują się uznani przedstawiciele nauki prawa karnego, a także uczeni młodego pokolenia, których dorobek naukowy jest już jednak powszechnie znany.
Książka jest skierowana do sędziów, prokuratorów i adwokatów będących obrońcami w sprawach karnych oraz do teoretyków zajmujących się prawem karnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-350-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 484
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2929:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów