Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

Publikacja ma na celu przybliżenie postępowania w przedmiocie nakładania obowiązku ponoszenia odpłatności na mieszkańca DPS oraz inne podmioty zobowiązane.

więcej

Autorzy: Żanetta Gawarkiewicz, Magdalena Januszewska, Barbara Matysik, Bożena Tyra, Dominik Kucharski, Iwona Kusio-Szalak, Bartłomiej Mazurkiewicz, Iwona Sierpowska, Michał Bochenek,
Seria:  Biblioteka Pomocy Społecznej
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 czerwca 2016 r.
Kod: KAM-2995:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Część I
Komentarze praktyczne


Rozdział I
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | str. 13

1. Przepisy obowiązujące | str. 13
2. Skierowanie do domu pomocy społecznej | str. 14
3. Umieszczenie i przyjęcie do domu pomocy społecznej | str. 17
4. Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej | str. 18
5. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | str. 19
6. Nieponoszenie odpłatności | str. 29
7. Zwolnienie z odpłatności | str. 29
8. Podsumowanie | str. 30

Rozdział II
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - ewidencja księgowa oraz ewidencjonowanie odsetek | str. 31

1. Wstęp | str. 31
2. Wysokość opłat za pobyt w DPS | str. 32
3. Sposób uiszczania opłat za pobyt, ewidencja księgowa | str. 35
4. Ewidencjonowanie odsetek za pobyt mieszkańca w DPS | str. 38
5. Umorzenie opłaty w razie śmierci pensjonariusza | str. 40
6. Odsetki od depozytów mieszkańców DPS | str. 41

Część II
Pytania i odpowiedzi


1. Umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej | str. 45
2. Odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej | str. 75
3. Decyzja o odpłatności | str. 84
4. Zmiana sytuacji dochodowej mieszkańca | str. 88
5. Odpłatność innych osób za pobyt mieszkańca w DPS | str. 108
6. Umowa w sprawie ponoszenia opłaty | str. 127
7. Odpłatność gminy | str. 138
8. Zwolnienie z odpłatności | str. 145
9. Odzyskanie opłat za DPS wnoszonych zastępczo przez gminę | str. 150
10. Uchylenie decyzji | str. 152

Część III
Wzory dokumentów


Wzór decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej | str. 159
Wzór decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej | str. 161
Wzór decyzji zmieniającej odpłatność za pobyt w DPS | str. 163
Wzór decyzji ustalającej wnoszenie zastępczo przez gminę opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej | str. 166
Wzór decyzji o zwolnieniu z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej | str. 169
Wzór decyzji o zmianie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej | str. 172
Wzór decyzji o uchyleniu decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej | str. 174

Część IV
Akty prawne


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | str. 179
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej | str. 270

Ukryj

Opis:

Problematyka umieszczania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (DPS) oraz ponoszenia odpłatności za ich pobyt jest trudna i złożona. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie postępowania w przedmiocie nakładania obowiązku ponoszenia odpłatności na mieszkańca DPS oraz inne podmioty zobowiązane. Jednocześnie poruszono kwestię ściągalności należności od członków rodziny pensjonariusza.

Książka zawiera ponadto wzory niezbędnych decyzji:

  • o skierowaniu do DPS,
  • o ustaleniu odpłatności za pobyt w DPS,
  • zmieniającej odpłatność za pobyt w DPS,
  • ustalającej wnoszenie zastępczo przez gminę opłaty za pobyt w DPS,
  • o zwolnieniu z odpłatności za pobyt w DPS,
  • o zmianie decyzji o skierowaniu do DPS,
  • o uchyleniu decyzji o skierowaniu do DPS.
W publikacji zamieszczono również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania sprawy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8713-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 278
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: KAM-2995:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów