Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz

Pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.

więcej

Autorzy: Adrian Niewęgłowski,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 marca 2016 r.
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), wchodzących w życie z dniem 16 czerwca 2016 r.

Kod: KAM-2750:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 219,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 197,10 zł. ( Oszczędzasz: 21,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 19

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | str. 23

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 25

Art. 1 | str. 25
Art. 2 | str. 36
Art. 3 | str. 45
Art. 4 | str. 47

Rozdział 2
Postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją | str. 50

Art. 5 | str. 50
Art. 6 | str. 104
Art. 7 | str. 128
Art. 8 | str. 135
Art. 9 | str. 141
Art. 10 | str. 152
Art. 11 | str. 152
Art. 12 | str. 157
Art. 12a | str. 161
Art. 13 | str. 163
Art. 14 | str. 165
Art. 14a | str. 175
Art. 14b | str. 179

Rozdział 3
Państwowy zasób archiwalny | str. 181

Art. 15 | str. 181
Art. 16 | str. 193
Art. 16a | str. 217
Art. 16b | str. 224
Art. 16c | str. 239
Art. 16d | str. 243
Art. 16e | str. 250
Art. 17 | str. 254
Art. 18 | str. 282
Art. 18a | str. 284
Art. 18b | str. 287
Art. 18c | str. 288
Art. 18d | str. 290
Art. 18e | str. 291
Art. 19 | str. 293
Art. 20 | str. 298
Art. 21 | str. 300
Art. 21a | str. 310
Art. 21b | str. 318
Art. 21c | str. 328
Art. 21d | str. 333
Art. 22 | str. 334
Art. 22a | str. 346
Art. 23 | str. 348
Art. 24 | str. 354
Art. 25 | str. 360
Art. 26 | str. 368
Art. 27 | str. 374
Art. 28 | str. 377
Art. 29 | str. 394
Art. 30 | str. 402
Art. 31 | str. 405
Art. 32 | str. 410
Art. 33 | str. 414
Art. 34 | str. 422
Art. 35 | str. 425
Art. 36 | str. 439
Art. 36a | str. 446
Art. 37 | str. 448
Art. 38 | str. 448
Art. 39 | str. 453
Art. 40 | str. 459

Rozdział 4
Niepaństwowy zasób archiwalny | str. 463

Art. 41 | str. 463
Art. 42 | str. 468
Art. 43 | str. 478
Art. 43a | str. 482
Art. 44 | str. 492
Art. 45 | str. 513
Art. 46 | str. 522
Art. 47 | str. 527
Art. 48 | str. 537
Art. 49 | str. 537
Art. 50 | str. 537
Art. 51 | str. 537

Rozdział 4a
Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania | str. 538

Art. 51a | str. 538
Art. 51aa | str. 551
Art. 51ab | str. 551
Art. 51b | str. 556
Art. 51c | str. 558
Art. 51d | str. 567
Art. 51e | str. 574
Art. 51f | str. 576
Art. 51g | str. 580
Art. 51h | str. 587
Art. 51i | str. 601
Art. 51j | str. 607
Art. 51k | str. 616
Art. 51l | str. 621
Art. 51m | str. 624
Art. 51n | str. 628
Art. 51na | str. 629
Art. 51o | str. 633
Art. 51p | str. 636
Art. 51r | str. 650
Art. 51s | str. 652
Art. 51t | str. 653

Rozdział 4b
Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy | str. 656

Art. 51u | str. 656
Art. 51w | str. 667
Art. 51z | str. 669

Rozdział 5
Przepisy karne | str. 677

Art. 52 | str. 677
Art. 53 | str. 681
Art. 54 | str. 686
Art. 55 | str. 690

Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 691

Art. 56 | str. 691
Art. 57 | str. 692
Art. 58 | str. 694
Art. 59 | str. 696
Art. 60 | str. 697

Bibliografia | str. 699

Ukryj

Opis:

Marek Konstankiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; historyk, archiwista i administratywista; adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wcześniej pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie; autor kilkudziesięciu prac naukowych, m. in. z zakresu prawa archiwalnego, prawnej regulacji postępowania z dokumentacją oraz historii kancelarii.

Adrian Niewęgłowski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym z zakresu prawa handlowego i prawa własności intelektualnej.

Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.
Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc się do innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.
W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie archiwalnym wynikające z:
– ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzącej w życie 1 listopada 2016 r.,
– ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, zmieniającej ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dniem 1 stycznia 2016 r.,
– ustawy o rzeczach znalezionych – w zakresie, w jakim wprowadza ona zmiany w postępowaniu z odnalezionymi materiałami archiwalnymi,
– ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
– najnowszych aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzące w życie 1 listopada 2015 r.
Komentarz jest skierowany do praktyków, czyli wszelkich osób stosujących w codziennej pracy z komentowaną ustawę, m.in. pracowników Archiwów Państwowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, a także niepaństwowych jednostek organizacyjnych przechowujących i zabezpieczenia materiały archiwalne. Może on być również pomocny wszystkim osobom, które chciałyby pogłębić swą wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki – w szczególności studentom i doktorantom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-094-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 712
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2750:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów