Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 r.

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. W publikacji w sposób przystępny i kompleksowy omówiono konsekwencje i zasady stosowania zmienionych przepisów kodeksu pracy przez działy kadr w jednostkach budżetowych.

więcej

Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 20,70 zł. ( Oszczędzasz: 48,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Część I
UMOWY TERMINOWE | str. 11


Jakie zmiany w umowach terminowych mają zastosowanie w przypadku pracowników samorządowych? | str. 13
1. Limit czasowy i ilościowy przy zawieraniu umów na czas określony | str. 13
2. Umowy okresowe w budżetówce | str. 16
2.1. Umowy na czas określony w jednostkach samorządowych | str. 17
3. Wypowiadanie umów terminowych zawartych od dnia 22 lutego 2016 r. | str. 18
4. Przepisy przejściowe dotyczące umów terminowych zawartych przed 22 lutego 2016 r. | str. 19

Ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony - nowe zasady | str. 23
1. Krótkie omówienie zmian | str. 23
1.1. Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny | str. 24
1.2. Ograniczenia umów terminowych co do czasu ich trwania i liczby | str. 25
1.3. Nowe okresy wypowiedzenia umów terminowych | str. 26
1.4. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy | str. 27
2. Przepisy przejściowe | str. 27
2.1. Stosowanie dotychczasowych przepisów do umów o pracę na czas wykonania określonej pracy, trwających w dniu 22 lutego 2016 r. | str. 27
2.2. Stosowanie dotychczasowych przepisów do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu 22 lutego 2016 r., które przed tym dniem zostały wypowiedziane | str. 28
2.3. Stosowanie dotychczasowych przepisów w zakresie dopuszczalności wypowiedzenia do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy | str. 29
2.4. Stosowanie okresów wypowiedzenia przewidzianych w nowych przepisach przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy | str. 30
2.5. Stosowanie nowych przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania umowy (umów) na czas określony do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, oraz dopuszczalna liczba takich umów | str. 31
2.6. Zobowiązanie pracodawcy, który zawiera z pracownikami umowy terminowe wyłączone spod określonych w nowych przepisach limitów, do uzupełnienia umów o pracę zawartych z pracownikami | str. 33

Pytania i odpowiedzi | str. 36

Wzory dokumentów | str. 47

Część II
UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE | str. 57


Urlopy rodzicielskie i inne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2 stycznia 2016 r. | str. 59
1. Zmiany w urlopach macierzyńskich | str. 59
1.1. Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą lub ojca - zleceniobiorcę w razie rezygnacji matki z tego urlopu | str. 60
1.2. Rezygnacja matki niebędącej pracownicą z urlopu macierzyńskiego | str. 61
1.3. Urlop macierzyński nie tylko dla matki lub ojca dziecka | str. 61
1.4. Przerwanie urlopu macierzyńskiego na skutek hospitalizacji matki | str. 63
1.5. Wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka również wówczas, gdy matka nie miała prawa do tego urlopu | str. 65
1.6. Urlop macierzyński w razie porzucenia dziecka przez matkę | str. 66
2. Zmiany w urlopie rodzicielskim | str. 67
3. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą | str. 70
4. Zmiany w urlopie ojcowskim | str. 72
5. Zmiany w urlopie wychowawczym | str. 72
6. Zmiany dni wolnych na opiekę nad dzieckiem | str. 74
7. Dokumentacja | str. 75
8. Uprawnienia rodzicielskie - porównanie zmian | str. 76

Pytania i odpowiedzi | str. 79

Wzory dokumentów | str. 106

Część III
ZWOLNIENIE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM | str. 145


Pytania i odpowiedzi | str. 147

Wzory dokumentów | str. 151

Część IV
E-ZWOLNIENIA LEKARSKIE | str. 155


E-zwolnienia lekarskie | str. 157

Część V
ZMIANY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str. 163


Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od lipca 2016 r. - na przykładach | str. 165
1. Zmiany we wskaźniku uprawniającym do udzielania ulg - schorzenia szczególne | str. 165
2. Określenie terminu wystawienia informacji o uldze | str. 166
3. Nowe obowiązki dla sprzedającego | str. 167
4. Ograniczenie kwoty ulgi do wykorzystania przez nabywcę | str. 168
5. Kary finansowe za nieprawidłowości przy wystawianiu ulg | str. 168
6. Dofinansowanie na tzw. starego pracownika | str. 169
7. Dofinansowanie a nieterminowe przekazywanie wynagrodzenia | str. 171
8. Ujednolicenie terminu na przekazywanie zaliczek na ZFRON | str. 171

Część VI
AKTY PRAWNE | str. 173


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy | str. 175

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa | str. 330

Ukryj

Opis:

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym m.in.:
• likwidację dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
• wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego,
• ułatwienie możliwości dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi między pracującymi rodzicami,
• zwiększenie stabilizacji ich zatrudnienia,
• możliwość elastycznego wykorzystywania zwolnienia od pracy na zdrowe dziecko w wieku do lat 14.
W publikacji w sposób przystępny i kompleksowy omówiono konsekwencje i zasady stosowania zmienionych przepisów kodeksu pracy przez działy kadr w jednostkach budżetowych. Przybliżono również zagadnienie tzw. e-zwolnień lekarskich pracowników. Książka zawiera wzory nowych wniosków o urlopy rodzicielskie, odpowiedzi na najciekawsze pytania dotyczące ww. zagadnień oraz tekst kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8670-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 374
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2961:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów