Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W publikacji omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego oraz aspekty proceduralne.

więcej

Autorzy: Tomasz Nowak (red. naukowy), Piotr Stanisławiszyn (red. naukowy),
Seria:  Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2611:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Opis:

Tomasz Nowak – funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu; członek Stowa-
rzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu; autor kilkunastu publikacji z zakresu
prawa celnego, podatkowego i administracyjnego.
Piotr Stanisławiszyn – doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Opolskiego, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Fi-
nansowego; sędzia sądu rejonowego; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa
Finansowego „Aureus” w Opolu; autor blisko 90 publikacji z zakresu prawa bankowe-
go, podatkowego i fi nansów publicznych.

W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego
oraz aspekty proceduralne.
Opracowanie zawiera kwestie obecne w pracy organów oraz podmiotów gospodarczych,
w tym:
– informatyzację postępowania podatkowego,
– ustalenie podatnika podatku akcyzowego w sytuacji nielegalnej produkcji albo niele-
galnego przemieszczania wyrobów akcyzowych,
– stosowanie wiążącej informacji akcyzowej.
Wszystkie tematy zaprezentowane zostały w sposób zwięzły i zrozumiały, a przedstawio-
ne stanowiska poparto orzeczeniami judykatury i poglądami doktryny. W pracy znaleźć
można propozycje rozwiązań konkretnych problemów praktycznych w zakresie regula-
cji celnych i podatku akcyzowego.
Publikacja przeznaczona jest dla agentów celnych, doradców podatkowych, księgowych
i pracowników biur rachunkowych obsługujących uczestników obrotu handlowego
z krajami spoza Unii Europejskiej, a także podatników podatku akcyzowego. Zainte-
resuje również radców prawnych oraz pracowników administracji celnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8102-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 644
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2611:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów