Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych.

więcej

Autorzy: Kazimiera Winiarska (red. naukowy), Monika Kaczurak-Kozak, Izabela Świderek,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: OFE-0965;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 152,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 137,61 zł. ( Oszczędzasz: 15,29 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Rozdział 1. Sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych | str. 9
Kazimiera Winiarska
1.1. Organizacja sektora finansów publicznych | str. 9
1.2. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych | str. 19
1.3. Formy przekazywania informacji sprawozdawczych | str. 33
Literatura | str. 47

Rozdział 2. Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych | str. 49
Monika Kaczurak-Kozak
2.1. Zakres i zasady sporządzania sprawozdań finansowych | str. 49
2.2. Informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych | str. 56
2.3. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami | str. 70
2.4. Powiązania pozycji sprawozdań finansowych z ewidencją księgową | str. 73
2.5. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego | str. 104
2.6. Wykorzystanie danych sprawozdawczych do zarządzania jednostką | str. 110
Literatura | str. 119

Rozdział 3. Sprawozdawczość budżetowa jednostek podsektora samorządowego | str. 120
Izabela Świderek
3.1. Rodzaje sprawozdań i podmioty zobowiązane do ich sporządzania | str. 120
3.2. Powiązania pozycji sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową | str. 126
3.3. Etapy sporządzania sprawozdań budżetowych | str. 140
3.4. Etapy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych | str. 214
3.5. Wykorzystanie danych sprawozdawczych do zarządzania jednostką | str. 255
Literatura | str. 266

Rozdział 4. Sprawozdawczość budżetowa jednostek podsektora rządowego | str. 267
Marek Jasztal
4.1. Rodzaje sprawozdań i podmioty zobowiązane do ich sporządzania | str. 267
4.2. Zasady agregacji danych z systemu ewidencji księgowej do sprawozdawczości | str. 287
4.3. Wykorzystanie danych sprawozdawczych do zarządzania jednostką | str. 301
Literatura | str. 302

Załączniki | str. 303

Spis ilustracji | str. 343

Spis tabel | str. 344

Spis wzorów | str. 345

Spis załączników | str. 346

Indeks | str. 347

Ukryj

Opis:

Książka stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji obszernie objaśniono organizację sektora finansów publicznych, prezentując jednostki funkcjonujące w podsektorach rządowym, samorządowym i ubezpieczeń społecznych. Wskazano na regulacje prawne rachunkowości i sprawozdawczości w tych podsektorach, a następnie na sposób sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych przy wykorzystaniu danych z ewidencji księgowej.

Opis sposobu sporządzania sprawozdań zilustrowany został licznymi przykładami. Zamieszczono również aktualne (zgodne ze stanem prawnym z 1 stycznia 2016 r.) wzory sprawozdań finansowych i budżetowych dla określonych jednostek oraz informacje o źródłach danych sprawozdawczych, a także plany kont dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego i placówek.

Publikacja zawiera m.in.:
• omówienie obowiązujących przepisów oraz wskazanie na kierunki przygotowywanych zmian,
• wyjaśnienia zasady prezentacji i agregacji danych w rachunkowości,
• wskazanie metod tworzenia sprawozdań finansowych i budżetowych.

Książka będzie przydatna dla pracowników sektora finansów publicznych – kierowników jednostek, głównych księgowych, audytorów wewnętrznych i służb finansowo-księgowych oraz dla osób przygotowujących się do pracy w tym sektorze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-032-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 356
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: OFE-0965;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów