Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi

W publikacji zaprezentowano wszystkie najistotniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej niemal każdego przedsiębiorstwa.

więcej

Autorzy: Jerzy Kuchmacz,
Seria:  Vademecum Księgowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 stycznia 2016 r.
Kod: OFE-0962:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Elementy konstrukcji podatku od towarów i usług | str. 15

1. Kto jest podatnikiem p.t.u.? | str. 15
2. Kto jest podatnikiem p.t.u.? | str. 16
3. Co podlega opodatkowaniu p.t.u.? | str. 16
4. Jakie obowiązują stawki p.t.u.? | str. 17
5. Kto może być zwolniony od p.t.u.? | str. 18
6. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży u podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. | str. 19
7. Prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji sprzedaży u podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. Kasy rejestrujące jako forma ewidencji sprzedaży | str. 20
8. Prowadzenie ewidencji sprzedaży u podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. | str. 24
9. Kto może być zwolniony od p.t.u.? | str. 26
10. Kto może być zwolniony od p.t.u.? | str. 28
11. Obowiązki rejestracyjne podatnika dla celów p.t.u. | str. 29
12. Kto może być zwolniony od p.t.u.? | str. 35
13. Kto może być zwolniony od p.t.u.? | str. 35
14. Elementy konstrukcji VAT; stawki podatku; VAT należny | str. 36
15. Elementy konstrukcji VAT; VAT naliczony; VAT do wpłacenia; zasada neutralności podatku od towarów i usług dla podatnika VAT czynnego | str. 37
16. VAT jako dochód sektora publicznego | str. 39
17. Przychody ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym | str. 39
18. Wycena aktywów dla potrzeb bilansowych | str. 40
19. Wycena aktywów dla potrzeb bilansowych | str. 41
20. Wycena aktywów dla potrzeb bilansowych | str. 41
21. Koszty w sprawozdaniu finansowym | str. 42
22. Koszty w sprawozdaniu finansowym | str. 42
23. Przychody ze sprzedaży w rachunku dochodu podatkowego | str. 42
24. Przychody ze sprzedaży w rachunku dochodu podatkowego | str. 43
25. Koszty w rachunku dochodu podatkowego | str. 44
26. Koszty w rachunku dochodu podatkowego | str. 44
27. Koszty w rachunku dochodu podatkowego | str. 45

Rozdział II
Podatek od towarów i usług w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa nieprowadzącego ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości | str. 46

28. Moment powstania obowiązku podatkowego; faktura; ewidencja sprzedaży VAT | str. 46
29. Moment powstania obowiązku podatkowego | str. 50
30. Moment powstania obowiązku podatkowego | str. 50
31. Moment powstania obowiązku podatkowego | str. 50
32. Moment powstania obowiązku podatkowego | str. 51
33. Moment powstania obowiązku podatkowego | str. 51
34. Moment powstania obowiązku podatkowego; faktura; ewidencja sprzedaży VAT | str. 52
35. Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa | str. 53
36. Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa | str. 54
37. Przekazanie przez podatnika towarów na cele reprezentacji i reklamy | str. 56
38. Moment powstania obowiązku podatkowego; faktura; ewidencja sprzedaży VAT | str. 57
39. Ewidencja sprzedaży VAT | str. 62
40. Podatek naliczony; ewidencja nabycia towarów i usług VAT | str. 62
41. Podatek naliczony; ewidencja nabycia towarów i usług VAT | str. 65
42. Podatek naliczony; ewidencja nabycia towarów i usług VAT | str. 67
43. Podatek naliczony; ewidencja nabycia towarów i usług VAT | str. 68
44. Podatek naliczony. Ewidencja nabycia towarów i usług VAT | str. 71
45. Moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika | str. 75
46. Moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika | str. 76
47. Moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika | str. 77
48. Podatek naliczony u małego podatnika | str. 78
49. Podatek naliczony z tytułu nabycia towarów u małego podatnika | str. 78
50. Częściowe odliczenie podatku naliczonego ze względu na sprzedaż zwolnioną od podatku | str. 79
51. Częściowe odliczenie podatku naliczonego ze względu na sprzedaż zwolnioną od podatku | str. 82
52. Korekta podatku należnego; faktura korygująca | str. 84
53. Korekta podatku naliczonego; faktura korygująca | str. 85
54. Deklarowanie oraz zapłata p.t.u. | str. 86

Rozdział III
Podatek od towarów i usług w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa prowadzącego księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości | str. 92

55. Podatek od towarów i usług a księgi rachunkowe przedsiębiorstwa | str. 92
56. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa | str. 93
57. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa | str. 96
58. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa | str. 99
59. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa | str. 102
60. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa | str. 103
61. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa | str. 106
62. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa | str. 108
63. Podatek od towarów i usług w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa | str. 110
64. Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług w bilansie przedsiębiorstwa | str. 111
65. Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług w bilansie przedsiębiorstwa | str. 112

Rozdział IV
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa | str. 113

66. Określenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) | str. 113
67. Określenie WNT | str. 114
68. Określenie WNT | str. 114
69. Określenie WNT | str. 114
70. Określenie WNT | str. 115
71. Określenie WNT | str. 115
72. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia WNT | str. 116
73. Obowiązek podatkowy w WNT; podstawa opodatkowania w WNT; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WNT | str. 118
74. Obowiązek podatkowy w WNT; podstawa opodatkowania w WNT; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WNT | str. 119
75. Obowiązek podatkowy w WNT | str. 120
76. Obowiązek podatkowy w WNT | str. 120
77. Obowiązek podatkowy w WNT; podstawa opodatkowania w WNT; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WNT | str. 121
78. Obowiązek podatkowy w WNT; podstawa opodatkowania w WNT; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WNT | str. 122
79. Podstawa opodatkowania w WNT | str. 122
80. Obniżenie kwoty podatku (należnego) z tytułu WNT | str. 123
81. WNT w ewidencjach dla potrzeb VAT | str. 124
82. Deklarowanie WNT | str. 127
83. WNT w księgach rachunkowych | str. 132
84. WNT w księgach rachunkowych | str. 137

Rozdział V
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa | str. 141

85. Określenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) | str. 141
86. Określenie WDT | str. 142
87. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia WDT | str. 143
88. Obowiązek podatkowy w WDT; podstawa opodatkowania w WDT; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WDT | str. 143
89. Obowiązek podatkowy w WDT | str. 146
90. Obowiązek podatkowy w WDT; podstawa opodatkowania w WDT; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w WDT | str. 146
91. WDT w ewidencjach dla potrzeb VAT | str. 147
92. Deklarowanie WDT | str. 149
93. Stawka podatku w WDT | str. 149
94. Stawka podatku w WDT | str. 150
95. Stawka podatku w WDT | str. 151
96. WDT w księgach rachunkowych | str. 152
97. WDT w księgach rachunkowych | str. 153
98. WDT w księgach rachunkowych | str. 154

Rozdział VI
Import usług w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa | str. 156

99. Określenie importu usług | str. 156
100. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia importu usług | str. 157
101. Obowiązek podatkowy w imporcie usług; podstawa opodatkowania w imporcie usług; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w imporcie usług | str. 158
102. Określenie importu usług; obowiązek podatkowy w imporcie usług; podstawa opodatkowania w imporcie usług; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w imporcie usług | str. 159
103. Import usług; obowiązek podatkowy w imporcie usług; podstawa opodatkowania w imporcie usług; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w imporcie usług | str. 160
104. Import usług | str. 161
105. Obniżenie kwoty podatku (należnego) z tytułu importu usług | str. 162
106. Importu usług w ewidencjach dla potrzeb VAT | str. 162
107. Deklarowanie importu usług | str. 166
108. Import usług w księgach rachunkowych | str. 166

Rozdział VII
Świadczenie usług poza terytorium kraju w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa | str. 172

109. Świadczenie usług poza terytorium kraju | str. 172
110. Obowiązki rejestracyjne związane ze świadczeniem usług poza terytorium kraju | str. 173
111. Faktury wystawiane w związku ze świadczeniem usług poza terytorium kraju | str. 174
112. Świadczenie usług poza terytorium kraju a ewidencja dla potrzeb VAT | str. 176
113. Deklarowanie świadczenia usług poza terytorium kraju | str. 179
114. Obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze świadczeniem usług poza terytorium kraju | str. 182
115. Świadczenie usług poza terytorium kraju w księgach rachunkowych | str. 182

Rozdział VIII
Import towarów w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa | str. 184

116. Określenie importu towarów | str. 184
117. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów | str. 184
118. Wycena transakcji importowej; kwoty należności celno-podatkowych | str. 185
119. Wycena transakcji importowej; kwoty należności celno-podatkowych | str. 186
120. Obniżenie kwoty podatku (należnego) z tytułu importu towarów | str. 188
121. Zapłata i rozliczanie podatku należnego z tytułu importu towarów | str. 188
122. Zapłata i rozliczanie podatku należnego z tytułu importu towarów | str. 189
123. Import towarów w ewidencjach dla potrzeb VAT | str. 189
124. Deklarowanie importu towarów | str. 193
125. Import towarów w księgach rachunkowych | str. 193
126. Import towarów w księgach rachunkowych | str. 197

Rozdział IX
Eksport towarów w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstwa | str. 200

127. Określenie eksportu towarów | str. 200
128. Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów; podstawa opodatkowania w eksporcie towarów; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w eksporcie towarów; stawka podatku w eksporcie towarów | str. 201
129. Określenie eksportu towarów | str. 202
130. Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów; zaliczka na eksport towarów; podstawa opodatkowania w eksporcie towarów; przeliczanie waluty obcej na walutę polską w eksporcie towarów; stawka podatku w eksporcie towarów | str. 203
131. Eksport towarów w ewidencjach dla potrzeb VAT | str. 204
132. Deklarowanie eksportu towarów | str. 207
133. Stawka podatku w eksporcie towarów | str. 207
134. Stawka podatku w eksporcie towarów | str. 208
135. Eksport towarów w księgach rachunkowych | str. 209
136. Eksport towarów w księgach rachunkowych | str. 212

Rozdział X
Pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a podatek od towarów i usług | str. 213

137. Pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a p.t.u. | str. 213
138. Pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a p.t.u. | str. 219
139. Pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a p.t.u. | str. 224
140. Pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie a p.t.u. | str. 227

Rozdział XI
Podatek od towarów i usług w transakcjach dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym w systemie rachunkowości podatkowej przedsiębiorstwa | str. 230

141. Podatek od towarów i usług w transakcjach dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym w systemie rachunkowości podatkowej przedsiębiorstwa | str. 230

Wykaz aktów prawnych | str. 235

Indeks rzeczowy | str. 237

Ukryj

Opis:

Jerzy Kuchmacz – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej.

W książce, w uporządkowany sposób - poczynając od zagadnień elementarnych, aż po zaawansowane - zaprezentowano wszystkie najistotniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej niemal każdego przedsiębiorstwa. Omówiono następujące zagadnienia:
– elementy konstrukcji podatku,
– podatek w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa zarówno prowadzącego, jak i nieprowadzącego księgi rachunkowe,
– wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów,
– import i eksport towarów,
– podatek od towarów i usług w transakcjach dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym.
Publikację przygotowano w formie pytań i odpowiedzi dotyczących funkcjonowania VAT w kontekście systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. W treści każdej odpowiedzi zawarto odwołania do przepisów prawa podatkowego, a także do innych regulacji istotnych dla przedstawionych rozwiązań.
Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników wszystkich szczebli służb finansowo-księgowych przedsiębiorstwa jako materiał pomocniczy do sporządzenia w przedsiębiorstwie regulaminu wewnętrznego w zakresie pomiaru, dokumentowania, księgowania oraz deklarowania podatku VAT. Będzie przydatne dla prowadzących szkolenia i kursy, a także słuchaczy kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości podatkowej i finansowej przedsiębiorstw, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz biur doradztwa podatkowego. Zainteresuje również nauczycieli akademickich i studentów uczelni ekonomicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-175-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 240
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: OFE-0962:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów