Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo lotnicze. Komentarz [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, przede wszystkim cywilnego, ale w pewnej części również państwowego.

więcej

Autorzy: Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Agnieszka Kunert-Diallo, Marek Żylicz (red. naukowy), Anna Konert,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2015;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 328,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 25

Wprowadzenie | str. 31

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z późn. zm.) | str. 37

Dział I. Przepisy ogólne | str. 39
Rozdział 1. Zakres regulacji i definicje | str. 39
Rozdział 2. Umowy i przepisy międzynarodowe | str. 55
Rozdział 3. Zwierzchnictwo w przestrzeni powietrznej i właściwość prawa | str. 67

Dział II. Administracja lotnictwa cywilnego | str. 80
Rozdział 1. Minister właściwy do spraw transportu | str. 82
Rozdział 2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego | str. 117
Rozdział 2a. Opłata lotnicza i wpłata lotnicza | str. 135
Rozdział 3. Kontrola i postępowanie pokontrolne | str. 150

Dział III. Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy | str. 164
Rozdział 1. Postanowienia ogólne | str. 165
Rozdział 2. Rejestry statków powietrznych | str. 178
Rozdział 3. Zdatność statków powietrznych do lotów | str. 198

Dział IV. Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne | str. 215
Rozdział 1. Postanowienia ogólne, zakładanie i rejestrowanie lotnisk | str. 216
Rozdział 2. Eksploatacja lotnisk | str. 251
Rozdział 3. Ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa lotnisk | str. 333
Rozdział 4. Otoczenie lotniska i lotnicze urządzenia naziemne | str. 342
Rozdział 5. Lądowiska i inne miejsca startów i lądowań | str. 352

Dział V. Personel lotniczy | str. 358
Rozdział 1. Kwalifikacje personelu | str. 360
Rozdział 2. Badania lotniczo-lekarskie | str. 402
Rozdział 3. Dowódca i załoga statku powietrznego | str. 414

Dział VI. Żegluga powietrzna | str. 427
Rozdział 1. Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej i organizacji ruchu lotniczego | str. 427
Rozdział 2. Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej | str. 464
Rozdział 3. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów oraz badanie wypadków i incydentów lotniczych | str. 499
Rozdział 4. Loty międzynarodowe | str. 597

Dział VII. Eksploatacja statków powietrznych | str. 622
Rozdział 1. Nadzór nad eksploatacją statków powietrznych | str. 622
Rozdział 2. Certyfikacja | str. 629

Dział VIII. Lotnicza działalność gospodarcza | str. 644
Rozdział 1. Koncesje | str. 644
Rozdział 2. Zezwolenia | str. 664
Rozdział 3. Przepisy szczególne | str. 697

Dział IX. Ochrona lotnictwa cywilnego | str. 703

Dział X. Przewóz lotniczy | str. 753

Dział Xa. Ochrona praw pasażerów | str. 821

Dział XI. Odpowiedzialność cywilna | str. 838
Rozdział 1. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez ruch statków powietrznych | str. 839
Rozdział 2. Odpowiedzialność za szkody związane z przewozem lotniczym | str. 855
Rozdział 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 870

Dział XIa. Administracyjne kary pieniężne | str. 885

Dział XII. Przepisy karne | str. 915

Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 949
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 949
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 951
Rozdział 3. Przepisy końcowe | str. 958

Załączniki | str. 959
Załącznik nr 1 | str. 959
Załącznik nr 2 | str. 961
Załącznik nr 3 | str. 963
Załącznik nr 4 | str. 965
Załącznik nr 5 | str. 969
Załącznik nr 6 | str. 970

Bibliografia | str. 1019

Skorowidz przedmiotowy | str. 1027

Ukryj

Opis:

Marek Żylicz - doktor habilitowany nauk prawnych, wybitny specjalista z dziedziny międzynarodowego prawa lotniczego; przez wiele lat wspierał PLL LOT oraz administrację lotniczą w zagadnieniach z zakresu prawa lotniczego; prowadził działalność akademicką w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na Uniwersytecie Warszawskim, w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), na Uczelni Łazarskiego oraz na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu; jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).
Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, przede wszystkim cywilnego, ale w pewnej części również państwowego. Na pojęcie lotnictwa, do którego odnoszą się stosunki prawne normowane przez prawo lotnicze, składają się takie jego podstawowe elementy, jak:
– przestrzeń powietrzna,
– statki powietrzne,
– załogi statków powietrznych,
– właściciele i użytkownicy (operatorzy) statków powietrznych,
– podmioty wykonujące przewóz lub inne usługi lotnicze,
– podmioty obsługujące oraz zabezpieczające eksploatację i ruch statków powietrznych,
– infrastruktura naziemna lotnictwa i jej strefy ochronne.
Autorzy - prawnicy, eksperci w zakresie międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego - wskazali również na inne krajowe przepisy, które muszą być uwzględnione przy stosowaniu prawa lotniczego (np. rozporządzenia wykonawcze), oraz na obowiązujące w danym zakresie przepisy międzynarodowe, w tym unijne, powołując się w miarę potrzeby na odpowiednie orzecznictwo i literaturę przedmiotu.
Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków, w tym dla radców prawnych, adwokatów,sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników linii lotniczych i lotnisk oraz instytucji związanych z lotnictwem, np. firm ubezpieczeniowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa lotniczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9701-8 , 1044
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Lotnicze prawo / Przewóz lotniczy
Kod: KAM-2015;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów