Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

Publikacja prezentuje polskie i unijne regulacje z dziedziny ochrony prawnoautorskiej.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2909:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Podziękowania | str. 11

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział 1
Założenia i podstawy ochrony prawnoautorskiej | str. 23

1. Założenia koncepcyjne ochrony prawnoautorskiej | str. 23
1.1. Modele systemowe prawa autorskiego | str. 23
1.2. System kontynentalny | str. 25
1.3. System anglosaski prawa autorskiego | str. 35
1.4. Wnioski | str. 42
2. Podstawy europejskie ochrony prawnoautorskiej | str. 44
2.1. Ograniczenie tematu | str. 44
2.2. Prawo pierwotne i wtórne UE | str. 45
2.3. Orzecznictwo TSUE | str. 53

Rozdział 2
Model ochrony prawnoautorskiej w systemie polskim | str. 63

1. Przyznanie ochrony normatywnej | str. 63
1.1. Systematyka rozważań | str. 63
1.2. Podmiot uprawniony - uwagi wprowadzające / 65
1.3. Ustalenie utworu jako zdarzenie faktyczne | str. 68
1.4. Przesłanki i zakończenie ochrony prawnoautorskiej | str. 86
2. Zakres ustawowy ochrony autorskich praw osobistych | str. 87
2.1. Systematyka rozważań | str. 87
2.2. Podmiot legitymowany czynnie | str. 88
2.3. Przedmiot ochrony prawnoautorskiej - treść uprawnień osobistych | str. 94
2.4. Autorskie dobro osobiste: więź twórcy z utworem | str. 97
2.4.1. Definicja dobra osobistego | str. 97
2.4.2. Więź twórcy z utworem | str. 100
2.4.3. Ochrona więzi twórcy z utworem jako ochrona dobra osobistego | str. 108
2.4.4. Konstrukcja ochrony po śmierci twórcy | str. 114
2.5. Ochrona autorskiego dobra osobistego (pierwszy poziom ochrony) | str. 118
2.5.1. Konstrukcja prawa podmiotowego | str. 118
2.5.2. Konstrukcja ochrony w prawie autorskim (art. 16 pr. aut.) | str. 125
2.6. Treść autorskich praw osobistych | str. 127
2.6.1. Prawo do autorstwa utworu | str. 127
2.6.2. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu | str. 130
2.6.3. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu | str. 132
2.6.4. Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu | str. 134
2.6.5. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności | str. 136
2.6.6. Inne uprawnienia osobiste w ustawie | str. 137
2.6.7. Konkluzja wstępna | str. 139
2.7. Naruszenie praw autorskich osobistych (drugi poziom ochrony) | str. 142
2.7.1. Wprowadzenie | str. 142
2.7.2. Strona przedmiotowa naruszenia | str. 144
2.7.2.1. Czyn ludzki | str. 144
2.7.2.2. Bezprawność | str. 146
2.7.2.3. Skutkowy charakter normy art. 78 pr. aut. | str. 148
2.7.2.4. Pojęcie "naruszenia" (praw osobistych i majątkowych) | str. 152
2.7.2.5. Bezpośrednie naruszenie | str. 160
2.7.2.6. Pośrednie naruszenie | str. 164
2.7.2.6.1. Uwagi ogólne | str. 164
2.7.2.6.2. Podżeganie | str. 168
2.7.2.6.3. Pomocnictwo | str. 171
2.7.2.7. Zagrożenie naruszeniem autorskich praw osobistych | str. 180
2.7.3. Katalog roszczeń i strona podmiotowa | str. 182
3. Zakres ustawowy ochrony autorskich praw majątkowych | str. 185
3.1. Wprowadzenie | str. 185
3.2. Podmiot legitymowany czynnie | str. 188
3.3. Treść autorskich praw majątkowych | str. 191
3.3.1. Podstawowe konstrukcje treści praw autorskich majątkowych | str. 191
3.3.2. Prawo do korzystania z utworu | str. 197
3.3.3. Prawo do rozporządzania utworem | str. 219
3.3.4. Prawo do wynagrodzenia | str. 226
3.4. Naruszenie praw autorskich majątkowych | str. 238
3.4.1. Wprowadzenie | str. 238
3.4.2. Strona przedmiotowa naruszenia | str. 240
3.4.2.1. Czyn ludzki | str. 240
3.4.2.2. Bezprawność | str. 241
3.4.2.3. Definicja "naruszenia" praw | str. 244
3.4.2.4. Naruszenie autorskich praw majątkowych a odpowiedzialność deliktowa | str. 249
3.4.2.5. Naruszenie pośrednie autorskich praw majątkowych | str. 253
3.4.2.5.1. Podżeganie | str. 254
3.4.2.5.2. Pomocnictwo | str. 255
3.4.2.5.3. Świadome skorzystanie z naruszenia | str. 258
3.4.3. Podsumowanie naruszenia pośredniego | str. 263
3.4.4. Ochrona zabezpieczeń technicznych | str. 264
3.4.5. Strona podmiotowa i charakter roszczeń | str. 281

Rozdział 3
Ocena konstrukcji ochrony prawnoautorskiej: wnioski oraz propozycje de lege ferenda | str. 303

1. Dualistyczna konstrukcja ochrony prawnoautorskiej | str. 303
2. Europeizacja ochrony prawnoautorskiej | str. 306
3. System ochrony uniwersalnej | str. 309
4. Konstrukcja ochrony interesów idealnych | str. 312
5. Model własnościowy a monopol prawnoautorski | str. 314
6. Model prawa na dobrach niematerialnych - ocena końcowa i wnioski na przyszłość | str. 322

Bibliografia | str. 329

Wykaz orzecznictwa | str. 347

Ukryj

Opis:

Ewa Laskowska – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych (LL.M.) na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego UJ. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie Unii Europejskiej; autorka wielu publikacji z tego zakresu w prasie branżowej i punktowanych czasopismach naukowych; wykładowca na szkoleniach, konferencjach naukowych i seminariach międzynarodowych. Wyróżniona nagrodą przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę doktorską zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP w 2015 r.
Książka prezentuje polskie i unijne regulacje z dziedziny ochrony prawnoautorskiej. Zawiera szczegółową analizę instytucji normatywnych, a także opis linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie konstrukcji ochronnych prawa autorskiego: modelu odpowiedzialności, katalogu roszczeń oraz instytucji zabezpieczających pozycję prawną podmiotu uprawnionego.
Omówienie polskiej regulacji nie ogranicza się wyłącznie do opisu instytucji odpowiedzialności, ale poprzedzone jest systematyczną i kompleksową interpretacją przyznawanych uprawnień osobistych i majątkowych, treści i ograniczeń praw podmiotowych autorskich oraz konstrukcji ochrony zabezpieczeń technicznych.
Czytelnik znajdzie tu także całościowe opracowanie orzecznictwa sądów polskich wraz z odniesieniami do ostatnich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zapadłych w omawianej dziedzinie. Autorka przedstawia dodatkowo przydatny opis aktualnych tendencji i zmian w sposobach eksploatacji utworów oraz aspekty praktyczne dochodzenia ochrony prawnoautorskiej.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do praktyków - adwokatów, sędziów i radców prawnych. Będzie też przydatna dla przedsiębiorców poszukujących modeli biznesowych korzystania z praw autorskich oraz dla pracowników naukowych wydziałów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-137-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 364
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2909:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa