Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kierownictwo w prawie administracyjnym

Publikacja całościowo omawia prawne aspekty kierownictwa w administracji stanowiącego typową relację występującą w administracji publicznej, która w przeciwieństwie do nadzoru i kontroli jest najmniej rozpoznana naukowo.

więcej

Autorzy: Wojciech Góralczyk jr,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2016 r.
Kod: KAM-2904:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Istota i zakres kierownictwa | str. 13

1.1. Pojęcie kierownictwa | str. 13
1.1.1. Próba definicji | str. 13
1.1.2. Ujęcie kierownictwa w ustawach | str. 28
1.1.3. Kierownictwo w prawie obcym | str. 33
1.2. Kierownictwo a koordynacja | str. 36
1.3. Układy kierownictwa | str. 40

Rozdział 2
Kierownictwo a kompetencje organu administracji publicznej | str. 47

2.1. Istota kompetencji w prawie administracyjnym | str. 47
2.1.1. Pojęcie kompetencji | str. 47
2.1.2. Zadania organu administracji publicznej | str. 62
2.1.3. Zakres działania i właściwość organu administracji | str. 66
2.1.4. Budowa normy kompetencyjnej | str. 69
2.2. Kompetencja kierownicza | str. 71
2.2.1. Cechy szczególne kompetencji kierowniczej | str. 72
2.2.2. Granice kompetencji kierowniczej | str. 75
2.2.3. Postulaty kompetencyjne | str. 80
2.3. Upoważnienie administracyjne a kierownictwo | str. 83
2.4. Podsumowanie | str. 91

Rozdział 3
Środki kierownictwa | str. 93

3.1. Pojęcie środka kierownictwa | str. 93
3.2. Ogólny podział środków kierownictwa | str. 96
3.3. Założenia badawcze do przeglądu środków kierownictwa de lege lata | str. 99
3.4. Środki kierownictwa stosowane przez Radę Ministrów | str. 101
3.5. Środki kierownictwa stosowane przez Prezesa Rady Ministrów | str. 107
3.5.1. Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów | str. 109
3.5.2. Wytyczne i polecenia dla kierowników urzędów centralnych | str. 113
3.5.3. Akty kierownictwa nad wojewodami | str. 117
3.6. Środki kierownictwa stosowane przez ministra | str. 126
3.7. Kierownictwo w państwowych jednostkach organizacyjnych | str. 132
3.7.1. Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 132
3.7.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych | str. 137
3.8. Kierownictwo w urzędzie | str. 139
3.8.1. Kierownictwo wobec pracownika | str. 139
3.8.2. Kierownictwo wobec komórek organizacyjnych | str. 159
3.9. Pozaustawowe środki kierownictwa | str. 165
3.10.Podsumowanie | str. 167

Rozdział 4
Prawne formy działania organu kierującego | str. 170

4.1. Wprowadzenie | str. 170
4.2. Akty prawne | str. 172
4.2.1. Akty normatywne | str. 177
4.2.2. Akty generalne niebędące aktami normatywnymi | str. 179
4.2.3. Akty administracyjne | str. 184
4.3. Czynności materialno-techniczne | str. 185
4.3.1. Czynności kontrolne | str. 185
4.3.2. Instruktaż | str. 186
4.3.3. Zalecenia i opinie | str. 187
4.4. Czynności społeczno-organizatorskie | str. 187
4.5. Problem działań dwustronnych | str. 190
4.6. Środki kierownictwa o charakterze mieszanym | str. 195
4.7. Dobór właściwego środka kierownictwa w świetle prawa pozytywnego | str. 196
4.8. Hierarchia środków kierownictwa | str. 197
4.9. Środki kierownictwa de lege ferenda | str. 201
4.9.1. Zakres potrzebnych zmian ustawowych | str. 201
4.9.2. Proponowane ustawowe przepisy o środkach kierownictwa | str. 206
4.9.3. Miejsce proponowanych zmian ustawowych | str. 215

Rozdział 5
Kierownictwo a wartości | str. 217

5.1. Próba wyodrębnienia wartości o charakterze podstawowym | str. 217
5.2. Od dobra osoby do dobra wspólnego | str. 222
5.3. Zasady prawa administracyjnego | str. 228
5.4. Wartości narzędziowe | str. 235
5.5. Kierownictwo wobec wartości prawa administracyjnego | str. 238
5.5.1. Godność | str. 239
5.5.2. Równość | str. 241
5.5.3. Wolność | str. 243
5.5.4. Dobro wspólne | str. 245
5.5.5. Sprawność | str. 250
5.5.6. Jednolitość | str. 252
5.6. Niedostatek wartości w procesie kierowania | str. 254
5.7. Dobór właściwego środka kierownictwa w świetle wartości | str. 256
5.8. Podsumowanie | str. 258

Uwagi końcowe | str. 261

Bibliografia | str. 267

Akty prawne | str. 275

Ukryj

Opis:

Wojciech Góralczyk jr – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego, od 1997 r. kierownik Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego; radca prawny; w latach: 1972–1992 – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, 1991–2008 – koordynator i wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 2007–2010 – wiceprzewodniczący Institut International des Sciences Administratives w Brukseli.
Książka jako pierwsza w polskim piśmiennictwie naukowym podejmuje całościowo problematykę kierownictwa w administracji od strony prawnej. Jako typowa relacja występująca w administracji publicznej – w przeciwieństwie do nadzoru i kontroli – jest ono najmniej rozpoznane naukowo. Jednocześnie wyjątkowo lakoniczna pozostaje regulacja prawna kierownictwa, co stwarza specyficzne problemy na etapie wykładni i skłania do formułowania postulatów de lege ferenda.
Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. istoty kierownictwa w prawie administracyjnym oraz różnorodnych stosunków między organami sprawującymi kierownictwo a podmiotami kierowanymi.
Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego ustrojowego. Może służyć również słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz urzędnikom administracji rządowej i samorządowej – początkującym i podnoszącym kwalifikacje.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-206-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 278
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2904:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów