Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem

Publikacja zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych.

więcej


Seria:  Komentarze Orzecznicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  9 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2786:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 189,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 170,10 zł. ( Oszczędzasz: 18,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11

Rozdział 1. Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców | str. 15
Rozdział 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego | str. 35
Rozdział 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | str. 97
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu | str. 164
Rozdział 5. Wykluczenie z postępowania | str. 253
Rozdział 6. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków | str. 334
Rozdział 7. Korzystanie z zasobów innego podmiotu | str. 443
Rozdział 8. Oferta | str. 538
Rozdział 9. Odrzucenie oferty | str. 626
Rozdział 10. Wadium | str. 873
Rozdział 11. Pełnomocnictwo | str. 935
Rozdział 12. Tajemnica przedsiębiorstwa | str. 962
Rozdział 13. Zamówienie z wolnej ręki | str. 988
Rozdział 14. Postępowanie odwoławcze | str. 1011
Rozdział 15. Postępowanie skargowe | str. 1190

Bibliografia | str. 1331

Wykaz orzeczeń | str. 1333

Indeks haseł | str. 1343

Ukryj

Opis:

Honorata Łopianowska – radca prawny; doradca podatkowy; od 10 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi – początkowo jako arbiter, a w latach 2010–2016 jako członek Krajowej Izby Odwoławczej; autorka publikacji z zakresu podatków oraz zamówień publicznych.

Anna Packo – prawnik; od 15 lat zajmuje się zawodowo zamówieniami publicznymi – zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i organu kontrolnego oraz orzeczniczego; członek Krajowej Izby Odwoławczej od początku jej istnienia; autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Książka zawiera pełny i uporządkowany zbiór orzecznictwa sądów okręgowych dotyczącego instytucji z zakresu zamówień publicznych.
Autorki publikacji, bazując na swoim zawodowym doświadczeniu, przedstawiają obszerne fragmenty orzeczeń sądów w ujęciu tematycznym, opatrując je dodatkowo komentarzem. Orzeczenia zostały podzielone na poszczególne zagadnienia i instytucje w celu nadania im uniwersalnego charakteru, tak aby zawarte w nich spostrzeżenia nie traciły na aktualności w związku z wciąż zmieniającym się stanem prawnym. Ponadto układ orzeczeń pozwala w łatwy sposób odnaleźć dane zagadnienie i kompleksowo się z nim zapoznać.
Opracowanie prezentuje teksty wyroków sądów okręgowych, które nie są łatwo i powszechnie dostępne dla zainteresowanych. Znaczna ich część nie została opublikowana ani w wersji książkowej, ani w systemach informacji prawnej czy innych publikatorach.
Książka przeznaczona jest dla zamawiających, wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne oraz pełnomocników występujących przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Zainteresuje również sędziów i przedstawicieli organów kontrolnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9927-2 , Oprawa: zintegrowana , Format: A5 , 1364
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-2786:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa