Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

MERITUM Prawo farmaceutyczne

Kompleksowe omówienie problematyki związanej z regulacją obrotu produktami leczniczymi, w szczególności przeznaczone dla hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo tym obrotem.

więcej

Autorzy: Magdalena Krekora (red. naukowy), Łukasz Sławatyniec, Monika Kwiatkowska, Joanna Adamczyk (red. naukowy), Monika Woźniacka, Małgorzata Czerwińska, Katarzyna Kęska,
Seria:  Meritum
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: ABC-0779;pakiet  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-02-26

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 269,00 zł.

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 9

Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział I. Zasady tworzenia oraz funkcjonowania aptek | str. 19
1. Wiadomości wstępne | str. 23
2. Zasady tworzenia apteki | str. 34
3. Wymagania dotyczące lokalu apteki oraz jego wyposażenia | str. 67
4. Zasady funkcjonowania aptek | str. 79
5. Kierownik apteki | str. 110

Rozdział II. Wymagania dotyczące funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego | str. 127
1. Zasady tworzenia i funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych | str. 130
2. Zasady tworzenia i funkcjonowania punktów aptecznych | str. 157
3. Zasady tworzenia i funkcjonowania placówek obrotu pozaaptecznego | str. 176

Rozdział III. Marketing i reklama apteki | str. 187
1. Wprowadzenie | str. 191
2. Reklama apteki lub działalności apteki | str. 193
3. Zakaz reklamy aptek w orzecznictwie sądów oraz organów nadzoru | str. 221
4. Ocena poszczególnych działań marketingowych aptek w świetle zakazu reklamy aptek | str. 221
5. Samorząd aptekarski a zakaz reklamy aptek | str. 280
6. Kompetencje organów inspekcji farmaceutycznej oraz sądów w sprawach dotyczących zakazu reklamy aptek oraz wybrane zagadnienia proceduralne | str. 287
7. Konsekwencje prowadzenia zakazanej reklamy aptek przewidziane w ustawie - Prawo farmaceutyczne | str. 300
8. Kwestia zgodności zakazu reklamy aptek z regulacjami wyższego rzędu | str. 302
9. Skutki zakazu dla funkcjonowania rynku aptecznego | str. 312
10. Ocena zakazu reklamy aptek | str. 318
11. Zakaz dotyczący punktów sprzedaży pozaaptecznej - wzmianka | str. 324
12. Pozostałe regulacje dotyczące działań marketingowych apteki | str. 325
13. Reklama produktów leczniczych (oraz innych produktów) w aptece | str. 330
14. Konsekwencje prowadzenia sprzecznych z prawem lub zasadami etyki zawodowej działań marketingowych przez apteki | str. 334
15. Sposoby "obrony" przed bezprawną reklamą apteki | str. 340

Rozdział IV. Obrót produktami leczniczymi - warunki, zasady | str. 343
1. Podstawowe definicje | str. 345
2. Ogólne zasady prowadzenia obrotu produktami leczniczymi | str. 351
3. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu | str. 354
4. Dystrybucja równoległa i import równoległy | str. 368
5. Podmioty uprawnione do prowadzenia obrotu hurtowego | str. 374
6. Dobra Praktyka Dystrybucyjna | str. 383
7. Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi | str. 398
8. Zapobieganie wprowadzaniu do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych | str. 403
9. Obrót produktami leczniczymi, które są środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami | str. 404
10. Obrót produktami leczniczymi radiofarmaceutycznymi | str. 457
11. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi | str. 413

Rozdział V. Obrót pozostałymi produktami, które mogą być sprzedawane w aptekach | str. 417
1. Wprowadzenie | str. 418
2. Wyroby medyczne | str. 419
3. Produkty przeznaczone na eksport | str. 437
4. Środki spożywcze | str. 442
5. Kosmetyki | str. 456
6. Inne produkty | str. 468
7. Wzory formularzy | str. 469

Rozdział VI. Reklama produktów leczniczych | str. 481
1. Regulacje dotyczące reklamy produktów leczniczych | str. 483
2. Definicja reklamy produktu leczniczego | str. 484
3. Reklama kierowana do publicznej wiadomości a reklama kierowana do tzw. profesjonalistów | str. 491
4. Działania ustawowo wyłączone spod definicji reklamy | str. 528
5. Nowe formy reklamy | str. 534
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie reklamy | str. 539
7. Przepisy karne dotyczące prowadzenia niezgodnej z prawem reklamy leków | str. 541
8. Zakaz reklamy aptek | str. 542

Rozdział VII. Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych | str. 545
1. Zakres produktów podlegających refundacji i kategorie dostępności refundacyjnej | str. 547
2. Kategorie dostępności refundacyjnej | str. 548
3. Kategorie odpłatności | str. 551
4. Wnioski refundacyjne | str. 558
5. Negocjacje warunków refundacji | str. 569
6. Decyzja refundacyjna | str. 581
7. Wykazy produktów refundowanych | str. 587
8. Wnioski o zmianę decyzji refundacyjnej | str. 589
9. Obrót produktami refundowanymi | str. 599
10. Wystawianie recept na produkty refundowane | str. 606
11. Realizacja recept na produkty refundowane | str. 607
12. System payback | str. 616
13. Refundacja produktów z importu docelowego | str. 618
14. Refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie | str. 621
15. Zakaz udzielania korzyści | str. 629

Rozdział VIII. Prawa pacjenta w aptece i opieka farmaceutyczna | str. 637
1. Prawa pacjenta w aptece | str. 638
2. Prawa pacjenta w Unii Europejskiej | str. 643
3. Prawo polskie | str. 655
4. Opieka farmaceutyczna | str. 693

Rozdział IX. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna | str. 699
1. Zagadnienia ogólne | str. 701
2. Kompetencje i zadania organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej | str. 701
3. Podmioty ponoszące koszty przeprowadzenia badań | str. 709
4. Struktura Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej | str. 711
5. Zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego | str. 717
6. Zadania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego | str. 724
7. Inspekcja Weterynaryjna | str. 725
8. Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna | str. 727
9. Kontrola jakościowa produktów leczniczych | str. 728
10. Uprawnienia inspektorów PIF | str. 729
11. Sankcje administracyjne | str. 731
12. Szczegółowe zasady prowadzenia kontroli lub inspekcji | str. 739

Rozdział X. Apteki internetowe | str. 745
1. Uwagi wstępne na temat aptek internetowych | str. 747
2. Wymagania nałożone na apteki i punkty apteczne prowadzące sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych | str. 765
3. Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego oraz problematyka zwrotów zakupionych produktów | str. 784
4. Apteki internetowe a zakaz reklamy aptek | str. 794
5. Chwila i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego | str. 798

Rozdział XI. Wykonywanie zawodu farmaceuty | str. 801
1. Farmaceuta jako zawód zaufania publicznego | str. 803
2. Tytuł zawodowy farmaceuty i jego ochrona prawna | str. 804
3. Jak zostać farmaceutą | str. 809
4. Kształcenie farmaceutów | str. 844
5. Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu farmaceuty. Ograniczenie w wykonywaniu określonych czynności | str. 856
6. Utrata prawa wykonywania zawodu farmaceuty | str. 857
7. Skreślenie z listy członków okręgowej izby aptekarskiej | str. 860
8. Wykonywanie zawodu farmaceuty | str. 861
9. Technik farmaceutyczny | str. 867
10. Samorząd aptekarski | str. 872

Rozdział XII. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa farmaceuty | str. 883
1. Uwagi ogólne | str. 885
2. Błąd w sztuce aptekarskiej | str. 885
3. Odpowiedzialność karna farmaceuty | str. 891
4. Odpowiedzialność administracyjnoprawna - kary pieniężne | str. 912
5. Odpowiedzialność cywilna farmaceuty | str. 915
6. Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty | str. 922

Indeks rzeczowy | str. 951

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi próbę kompleksowego przedstawienia problematyki związanej z regulacją obrotu produktami leczniczymi, a jest w szczególności przeznaczona dla hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo tym obrotem. Nie jest to komentarz do ustawy - Prawo farmaceutyczne, ale rodzaj poradnika omawiającego wybrane akty prawne istotne dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na obrocie produktami leczniczymi.

Książka ma na celu przedstawienie w sposób przystępny wszystkich regulacji prawnych, tak by ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi.

W publikacji omówiono m.in.:

 1. Zasady prowadzenia obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi.
 2. Wymagania, jakie należy spełnić, by otworzyć hurtownię farmaceutyczną czy aptekę.
 3. Zasady prowadzenia hurtowni farmaceutycznej i apteki zgodnie z prawem.
 4. Konsekwencje naruszania prawa przy prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej i apteki.
 5. Zasady dopuszczania do obrotu produktów leczniczych.
 6. Funkcjonowanie systemu refundacji.
 7. Sposoby uzyskania refundacji dla określonego leku.
 8. Stosowanie w praktyce przepisów refundacyjnych.
 9. Zagadnienia związane z reklamą aptek.
 10. Kwestie związane z funkcjonowaniem aptek internetowych.
 11. Prawa pacjenta w aptece.
 12. Problematykę związaną z opieką farmaceutyczną oferowaną przez apteki.
 13. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem nadzoru farmaceutycznego.
 14. Tematykę obrotu produktami, które mogą być sprzedawane w aptekach, a nie są produktami leczniczymi.
 15. Zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8435-3 , Oprawa: PCV , Format: B5 , 960
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo farmaceutyczne
Kod: ABC-0779;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów