Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Elastyczny czas pracy

W publikacji omówiono problematykę tzw. uelastyczniania czasu pracy, w tym regulacji dotyczących ruchomego czasu pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych.

więcej

Autorzy: Krzysztof Stefański,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2826:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Elastyczność czasu pracy - zagadnienia ogólne | str. 17

1. Pojęcie czasu pracy | str. 17
2. Pojęcie elastyczności czasu pracy | str. 24
3. Ekonomiczne aspekty uelastyczniania czasu pracy | str. 28
4. Społeczne aspekty uelastyczniania czasu pracy | str. 33
5. Prawne aspekty uelastyczniania czasu pracy | str. 39

Rozdział II
Elastyczny czas pracy w prawie europejskim i porównawczym | str. 47

1. Elastyczny czas pracy w prawodawstwie i polityce Unii Europejskiej | str. 47
2. Elastyczny czas pracy w prawie niemieckim | str. 57
2.1. Modele ruchomego czasu pracy | str. 62
2.2. Sabbatical | str. 64
2.3. Konta czasu pracy | str. 66
2.4. Inne elastyczne formy czasu pracy | str. 71
2.5. Podsumowanie | str. 73
3. Elastyczny czas pracy w prawie austriackim | str. 74
3.1. Elastyczność a normy czasu pracy | str. 76
3.2. Ruchomy czas pracy | str. 77
3.3. Przedłużenie okresów rozliczeniowych | str. 78
3.4. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 79
3.5. Przedłużenie czasu pracy w szczególnych sytuacjach | str. 80
3.6. Elastyczna regulacja okresów odpoczynku | str. 81
3.7. Inne metody uelastyczniania czasu pracy | str. 82
3.8. Podsumowanie | str. 83
4. Elastyczny czas pracy w prawie holenderskim | str. 84
4.1. Elastyczność a normy czasu pracy | str. 88
4.2. Dyżur i praca na wezwanie | str. 91
4.3. Przedłużanie okresów rozliczeniowych | str. 92
4.4. Inne rozwiązania uelastyczniające zarządzanie czasem pracy | str. 93
4.5. Podsumowanie | str. 95
5. Elastyczny czas pracy w prawie brytyjskim | str. 97
5.1. Normy czasu pracy | str. 99
5.2. Odstępstwa i wyjątki od norm czasu pracy | str. 99
5.3. Szczególne regulacje czasu pracy niektórych pracowników | str. 103
5.4. Podsumowanie | str. 105

Rozdział III
Polskie doświadczenia we wprowadzaniu elastycznego czasu pracy | str. 108

1. Kształtowanie się regulacji czasu pracy w Polsce | str. 108
1.1. Okres przed rokiem 1918 | str. 108
1.2. Czas pracy w II Rzeczypospolitej | str. 111
1.3. Czas pracy w latach 1945-1989 | str. 119
1.4. Czas pracy po 1989 r. | str. 127
2. Instrumenty elastycznego czasu pracy w polskim ustawodawstwie | str. 131
2.1. Systemy czasu pracy | str. 131
2.1.1. Podstawowy system czasu pracy | str. 133
2.1.2. Równoważny system czasu pracy | str. 134
2.1.3. System przerywanego czasu pracy | str. 141
2.1.4. Zadaniowy czas pracy | str. 145
2.1.5. System skróconego tygodnia pracy i system pracy weekendowej | str. 149
2.2. Przedłużanie okresów rozliczeniowych | str. 150
2.3. Ruchomy czas pracy | str. 158
2.4. Elastyczne zasady pracy w godzinach nadliczbowych | str. 164
2.5. Podsumowanie | str. 175

Rozdział IV
Uelastycznianie czasu pracy de lege ferenda | str. 178

1. Zmiany umożliwiające rozłożenie obowiązku świadczenia pracy | str. 179
1.1. Rezygnacja z ustawowego pojęcia doby i tygodnia | str. 179
1.2. Zmiana katalogu wyjątków od obowiązku udzielenia okresów odpoczynku | str. 182
1.3. Wprowadzenie kont czasu pracy | str. 197
2. Zmiany pozwalające na modyfikację wymiaru świadczenia pracy | str. 204
2.1. Zmiany w zakresie norm czasu pracy | str. 204
2.2. Możliwość zawierania porozumień opt-out | str. 212
2.3. Liberalizacja zasad pracy w godzinach nadliczbowych | str. 220
2.4. Inne zmiany | str. 223

Zakończenie | str. 229

Bibliografia | str. 233

Wykaz aktów prawnych | str. 245

Wykaz orzeczeń | str. 251

Ukryj

Opis:

Krzysztof Stefański – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni kierownik Podyplomowego Studium Prawa Pracy; opiekun w Klinice Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalista z zakresu czasu pracy, ustania stosunku pracy oraz prawa urzędniczego; autor publikacji z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego; współautor komentarza do kodeksu pracy pod redakcją naukową Krzysztofa W. Barana (Warszawa 2016, wyd. 3).

W książce omówiono problematykę tzw. uelastyczniania czasu pracy, w tym regulacji dotyczących ruchomego czasu pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych. Prezentowane rozważania dotyczą nie tylko kwestii prawnych, lecz także ujmują je w szerokim kontekście ekonomicznym i społecznym. W publikacji całościowo przedstawiono polskie doświadczenia we wprowadzaniu elastycznych metod czasu pracy. Zawarto w niej analizę działalności ustawodawcy w zakresie regulowania czasu pracy, przybliżono poszczególne instrumenty wykorzystywane do zwiększenia elastyczności czasu pracy oraz doświadczenia innych państw w tej materii.
Książka jest przeznaczona dla radców prawnych, adwokatów i sędziów sądów pracy. Będzie też cennym źródłem wiedzy dla pracodawców, pracowników działów kadr i HR, inspektorów PIP, a także legislatorów. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz nauki o zarządzaniu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9965-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 254
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2826:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów