Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rola orzecznictwa w systemie prawa [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Praca zbiorowa zawierająca referaty i dyskusje pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na temat roli orzecznictwa w prawie polskim i europejskim.

więcej

Autorzy: Tomasz Giaro (red. naukowy),
Seria:  Monografie LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2887;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Od redaktora | str. 13

Otwarcie konferencji | str. 15

Bohdan Zdziennicki
Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dla umacniania pozycji władzy sądowniczej | str. 18


Sesja I | str. 37
dr hab. Kamil Zaradkiewicz (moderator)


Ryszard Piotrowski
O znaczeniu prawa sędziowskiego w polskim ustroju państwowym | str. 39

Krzysztof Pietrzykowski
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego | str. 64

Jan Winczorek
Redundancja redundancji w uzasadnieniach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego | str. 81

Paweł Borecki
Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego | str. 102

Głosy w dyskusji | str. 122

Sesja II | str. 133
prof. dr hab. Karol Weitz (moderator)


Małgorzata Gersdorf
Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasach transformacji gospodarczej i kryzysu | str. 135

Beata Janiszewska
Z tej strony stołu - uwagi praktyka o roli orzecznictwa sądów w systemie prawa | str. 155

Marcin Romanowicz
Utrwalona linia orzecznicza jako argument z (własnego) autorytetu sądowego | str. 173

Tadeusz Zembrzuski
Wpływ uchwał Sądu Najwyższego na orzecznictwo sądów powszechnych | str. 201

Głosy w dyskusji | str. 230

Sesja III | str. 239
dr Marcin Warchoł (moderator)


Hanna Litwińczuk
Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w procesie stosowania prawa podatkowego | str. 241

Przemysław Konieczniak
O znaczeniu orzecznictwa sądów lekarskich dla interpretacji prawa medycznego | str. 252

Sławomir Żółtek
Przeobrażenia semantyczne jako wynik orzecznictwa Sądu Najwyższego - na przykładzie spraw karnych | str. 267

Krzysztof Szczucki
Wykładnia sądowa jako źródło błędu co do prawa | str. 280

Głosy w dyskusji | str. 296

Sesja IV | str. 301
dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW (moderator)


Anna Zawidzka-Łojek
Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zakres zastosowania prawa unijnego | str. 303

Piotr Bogdanowicz
Rozszerzanie zakresu stosowania unijnego prawa zamówień publicznych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisję Europejską | str. 317

Maciej Taborowski
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące skuteczności systemu prawa unijnego jako podstawy prawnej dla rozstrzygnięć sądów krajowych | str. 333

Dorota Pudzianowska, Adam Bodnar
Uwzględnianie europejskiej konwencji praw człowieka w procesie legislacyjnym | str. 357

Głosy w dyskusji | str. 370

Tomasz Giaro
Podsumowanie konferencji | str. 377

Ukryj

Opis:

Tomasz Giaro - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, prodziekan Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego do spraw badań naukowych i współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN i Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz redaktor naczelny czasopisma „Studia Iuridica”. W 2011 r. otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
Publikacja jest pracą zbiorową zawierającą referaty i dyskusje pracowników Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (wielu z nich związanych jest zawodowo z najwyższymi sądami i trybunałami) na temat roli orzecznictwa w prawie polskim i europejskim. Są to materiały konferencji naukowej tego Wydziału.

W sytuacji bezkolizyjnej współpracy władzy ustawodawczej z władzą sądowniczą tematyka roli orzecznictwa w systemie prawnym schodzi na plan dalszy. Staje się aktualna i zaostrza się w chwilach kryzysu. Przykład tego rodzaju okoliczności stanowi kryzys powstały w grudniu 2015 r. wokół Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego RP poświęcona jest pierwsza sekcja
książki.

Praca zainteresuje nie tylko konstytucjonalistów, lecz także właściwie każdego prawnika. Oprócz tego, że omawia klasyczne działy systemu prawa, takie jak prawo konstytucyjne, cywilne i karne, przybliża również rolę orzecznictwa w prawie pracy, prawie podatkowym i prawie medycznym. Osobna sekcja zawiera analizę wpływu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na
kształtowanie się unijnego porządku prawnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-061-3 , 380
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-2887;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów