Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Gminne rady seniorów - wykładnia przepisów i efekty ich stosowania. Wzory i schematy działań

Publikacja w całościowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów - począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich funkcjonowania w skali kraju.

więcej

Autorzy: Grzegorz Maroń, Monika Augustyniak, Anna Wójtowicz-Dawid, Jarosław Czerw, Agata Barczewska-Dziobek,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2928:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

I. Determinanty wprowadzenia regulacji dotyczącej powoływania gminnych rad seniorów | str. 15
1. Źródła i cele | str. 17
2. Uczestnicy procesu ustawodawczego i jego przebieg | str. 24
3. Beneficjenci regulacji | str. 54

II. Zakres stosowania norm o powoływaniu gminnych rad seniorów | str. 57
1. Zakres podmiotowy regulacji | str. 59
1.1. Pojęcie seniora | str. 59
1.2. Inne uprawnione podmioty | str. 64
2. Zakres przedmiotowy regulacji | str. 68
2.1. Status prawny rady seniorów | str. 68
2.2. Rada seniorów jako ciało konsultacyjne, doradcze i inicjatywne | str. 71
2.3. Rada seniorów jako jednostka organizacyjna | str. 85
2.4. Rada seniorów jako podmiot trzeci | str. 88

III. Schemat działania mającego na celu powołanie gminnej rady seniorów w okresie poprzedzającym wprowadzenie przepisu | str. 91
1. Podstawy prawne powoływania gminnych rad seniorów | str. 93
2. Skład osobowy i kadencja gminnych rad seniorów przed dniem 30 listopada 2013 roku | str. 99
3. Kompetencje rady seniorów | str. 103

IV. Schemat działania mającego na celu powołanie gminnej rady seniorów po wejściu w życie ustawy wprowadzającej gminne rady seniorów | str. 107
1. Uchwała powołująca gminną radę seniorów | str. 110
1.1. Uchwała powołująca gminną radę seniorów jako akt prawa miejscowego | str. 110
1.2. Podstawa prawna uchwały powołującej gminną radę seniorów | str. 116
1.3. Statut gminnej rady seniorów | str. 117
1.4. Nowelizacja statutu gminnej rady seniorów | str. 120
2. Liczba członków rady seniorów | str. 122
3. Kadencja rady seniorów | str. 125
4. Kryteria członkostwa w gminnej radzie seniorów | str. 128
5. Skład gminnej rady seniorów | str. 135
6. Tryb wyboru członków gminnej rady seniorów | str. 143
7. Powołanie składu osobowego gminnej rady seniorów | str. 150
8. Ukonstytuowanie się gminnej rady seniorów | str. 152
9. Przyczyny ustania członkostwa w gminnej radzie seniorów (wygaśnięcia członkostwa) | str. 154
10. Zadania, organizacja i funkcjonowanie gminnej rady seniorów | str. 160
11. Kwestie intertemporalne | str. 163
12. Likwidacja gminnej rady seniorów | str. 167
13. Schematy działań | str. 168
13.1. Utworzenie gminnej rady seniorów i nadanie jej statutu | str. 168
13.2. Rozwiązanie gminnej rady seniorów | str. 172
13.3. Utworzenie rady seniorów jednostki pomocniczej gminy (nazwanej i nienazwanej) i nadanie jej statutu | str. 173

V. Finansowanie działalności gminnych rad seniorów | str. 177
1. Zasady finansowania funkcjonowania rad seniorów | str. 179
2. Przekazywanie środków na realizację zadań rad seniorów | str. 187
3. Wydatkowanie środków związanych z funkcjonowaniem rad seniorów | str. 193

VI. Ocena skutków regulacji - funkcjonowanie rad seniorów w praktyce | str. 197

Podsumowanie | str. 207

Wzory pism z wyjaśnieniami | str. 213
1. Wzory statutów gminnej rady seniorów | str. 215
Wzór 1 | str. 215
Wzór 2 | str. 217
2. Wzory statutów rady seniorów jednostki pomocniczej (np. nazwanej - dzielnicy) | str. 230
Wzór 1 | str. 230
Wzór 2 | str. 232
3. Wzory zarządzeń organu wykonawczego gminy w sprawie określania składu osobowego gminnej rady seniorów | str. 238
Wzór 1 | str. 238
4. Wzory dokumentów dotyczących posiedzeń gminnej rady seniorów | str. 240
Wzór porządku obrad | str. 240
Wzór uchwały gminnej rady seniorów | str. 241
Wzór wniosku gminnej rady seniorów | str. 242
Wzór uchwały w sprawie powołania zespołu problemowego gminnej rady seniorów | str. 243

Bibliografia | str. 249

Ukryj

Opis:

Książka w całościowy sposób odnosi się do problematyki gminnych rad seniorów - począwszy od przedstawienia genezy rozwiązań, przez analizę normatywną, a skończywszy na praktycznym aspekcie ich funkcjonowania w skali kraju. Omawia ona aspekty prawnofinansowe oraz funkcjonalne ich działania i odpowiada na pytania:

  • w jaki sposób utworzyć gminną radę seniorów,
  • jakie dokumenty są do tego niezbędne,
  • w jaki sposób taka rada funkcjonuje i kto może wchodzić w jej skład.
Publikacja wzbogacona jest o przykładowe schematy działań wskazujące ścieżkę tworzenia, finansowania i rozwiązywania rad seniorów oraz niezbędnych do tego dokumentów - statutów, zarządzeń i uchwał.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9925-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 268
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2928:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów