Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Lex Zoll. Zarys prawno-ekonomiczno-historyczny

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych

Publikacja stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie tzw. lex Zoll, czyli rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.

więcej

Autorzy: Robert Jastrzębski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2653:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Waloryzacja w okresie pierwszych lat niepodległości | str. 23

1. Moratoria i orzecznictwo sądowe | str. 23
2. Projekt waloryzacyjny F. Zolla | str. 62
3. Projekt rozporządzenia waloryzacyjnego | str. 78

Rozdział II
Lex Zoll - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych | str. 115

1. Treść rozporządzenia | str. 115
2. Zmiany rozporządzenia o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych oraz regulacje z nim związane | str. 155
3. Umowy międzynarodowe zawarte przez II Rzeczpospolitą w zakresie waloryzacji - przerachowania zobowiązań prywatno-prawnych | str. 168
4. Zgodność rozporządzenia o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych z ustawą konstytucyjną oraz ustawą o naprawie Skarbu i reformie walutowej, w tym z obowiązującym prawem prywatnym | str. 176
5. Opinie na temat regulacji z zakresu przerachowania zobowiązań prywatno-prawnych | str. 186
6. Przerachowanie należności prywatnoprawnych a druga stabilizacja złotego | str. 202
7. Waloryzacja - przerachowanie zobowiązań prywatnoprawnych w innych państwach | str. 209

Rozdział III
Orzecznictwo sądowe | str. 218

1. Uwagi ogólne | str. 218
2. Poszczególne należności oraz zagadnienia | str. 220
2.1. Wierzytelności hipoteczne | str. 220
2.2. Listy zastawne i obligacje | str. 227
2.3. Rachunki bankowe (wkładki oszczędnościowe) | str. 229
2.4. Ubezpieczenia | str. 231
2.5. Należności wekslowe i czekowe | str. 231
2.6. Należności i zobowiązania Skarbu Państwa i kolei | str. 233
2.7. Należności pieniężne wynikające z innych tytułów prawnych | str. 236
2.8. Stan majątkowy dłużnika | str. 241
2.9. Przerachowanie na podstawie umowy stron | str. 242
2.10. Ustalone i przyjęte należności pieniężne | str. 244
2.11. Przerachowanie należności pieniężnych cudzoziemców | str. 247
2.12. Postępowanie w sprawach o przerachowanie | str. 255

Zakończenie | str. 259

Summary | str. 269

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych | str. 277

Wykaz źródeł i literatury | str. 307

Ukryj

Opis:

Robert Jastrzębski - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej zajmuje się ustrojem i prawem polskim w XX wieku. Jest autorem ponad 70 publikacji, w tym książek: Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej (2003), Domy składowe. Umowa składu. Dowody składowe. Komentarz do ustawy (2004), Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej (2009), Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza. Działalność. Współczesność (2014); współautor książek Giełdy towarowe. Komentarz (2006) i Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (2007); współredaktor opracowania Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919–1947–1992 (2014).

Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie tzw. lex Zoll, czyli rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.
Książka ma charakter prawno-ekonomiczno-historyczny. Jej celem jest przede wszystkim analiza przerachowania dokonanego w związku z reformą gospodarczą Władysława Grabskiego. Autor przedstawia jedyne w literaturze przedmiotu tak kompleksowe opracowanie zagadnienia waloryzacji zobowiązań pieniężnych w okresie kształtowania się państwowości polskiej. Czytelnicy odnajdą tu m.in. omówienie praktycznego zastosowania lex Zoll (pod którym to terminem rozumiano również polskie ustawodawstwo waloryzacyjne) oraz rozważania dotyczące kształtowania się klauzuli rebus sic stantibus w prawie polskim.
Publikacja jest skierowana do prawników specjalizujących się w prawie cywilnym oraz historyków prawa i gospodarki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9596-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 332
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Finanse publiczne
Kod: KAM-2653:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów