Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo rynku finansowego

Doktryna, instytucje, praktyka

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia poświęcona prawu rynku finansowego, przedstawiająca jego specyfikę, systemowe i funkcjonalne ujęcie oraz kluczowe i najbardziej aktualne problemy dla regulacji i nadzoru rynku finansowego.

więcej

Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11

Część I
Ujęcie doktrynalne


Eugenia Fojcik-Mastalska
Prawo rynku finansowego w systemie prawa | str. 19

Cezary Kosikowski
Nowe prawo rynku finansowego Unii Europejskiej | str. 27

Mariola Lemonnier
Rola badań porównawczych i interdyscyplinarnych w kwestiach rynku i nadzoru finansowego | str. 39

Część II
Ujęcie instytucjonalne


Jan Monkiewicz
Unia bankowa jako zmiana architektury regulacyjnej i nadzorczej rynku finansowego z perspektywy ekonomicznej | str. 59

Anna Jurkowska-Zeidler
Prawo unii bankowej | str. 74

Tomasz Nieborak
Unia bankowa - w stronę bezpieczeństwa i stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej? | str. 94

Magdalena Fedorowicz
Prawne ujęcie nadzoru makroostrożnościowego w świetle krajowych projektów ustaw o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w ramach przedsejmowego etapu legislacyjnego | str. 113

Część III
Ujęcie materialne


Zbigniew Ofiarski
Rola soft law w regulacji rynku finansowego na przykładzie rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego | str. 137

Marcin Olszak
Wydawanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych dotyczących sektora ubezpieczeniowego jako przykład zintegrowanego podejścia do wykonywania nadzoru nad rynkiem finansowym | str. 161

Dorota Maśniak
Znaczenie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (U) wydanej dla banków dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń dla regulacji rynku ubezpieczeniowego | str. 176

Marcin Orlicki
O potrzebie rekomendacji U i wytycznych dystrybucyjnych Komisji Nadzoru Finansowego dla regulacji współpracy banków i ubezpieczycieli | str. 192

Podsumowanie | str. 205

Akty prawne | str. 209

Orzecznictwo | str. 217

Pisma urzędowe i inne dokumenty | str. 219

Bibliografia | str. 223

O Autorach | str. 235

Ukryj

Opis:

Monogra a stanowi podsumowanie toczącej się przez kilka ostatnich lat dyskusji naukowej
podjętej w ramach Seminariów Prawa Rynku Finansowego. Autorzy prezentowanej pracy są
uznanymi specjalistami w zakresie prawa rynku nansowego, prawa nansowego, prawa
cywilnego, ekonomii. Posiadają niezwykle obszerny dorobek naukowy, który jest bardzo
dobrze znany i często cytowany.
Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monogra ą poświęconą prawu rynku
nansowego, przedstawiającą jego specy kę, systemowe i funkcjonalne ujęcie oraz kluczowe
i najbardziej aktualne problemy dla regulacji i nadzoru rynku nansowego. Po raz pierwszy
w krajowej literaturze zaprezentowana została też tematyka ram prawnych i znaczenia prawa
rynku nansowego jako nowej gałęzi prawa.
Publikacja jest adresowana przede wszystkim do regulatorów i nadzorców krajowego rynku
nansowego oraz instytucji regulowanych. Zainteresuje pracowników naukowych, doktoran-
tów i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się prawną obsługą podmiotów
funkcjonujących na rynku nansowym.

„(...) prawo nansowe powinno obejmować również nowy obszar regulacji, jakim jest prawo
rynku nansowego. Są to unormowania dotyczące organizacji i funkcjonowania tegoż rynku,
w tym zasady kontroli i nadzoru państwa nad instytucjami nansowymi działającymi na rynku
nansowym oraz ich powiązania nansowe z sektorem nansów publicznych. Stąd też prawo
rynku nansowego obejmuje regulacje normatywne związane z oddziaływaniem państwa na
organizację i funkcjonowanie instytucji nansowych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń
czy instytucje płatnicze w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz stabilności
i bezpieczeństwa rynku nansowego. (...) recenzowany utwór ujmuje to zagadnienie w sposób
kompleksowy, poczynając od doktryny, poprzez rozwiązania instytucjonalne a kończąc na
praktyce. Sekwencja wymienionych zagadnień zasługuje na aprobatę. Taka pozycja była po-
trzebna i dobrze, że została napisana”.
Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9531-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 232
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: KAM-2795:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów