Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Teksty Ustaw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2893:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 13,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 12,51 zł. ( Oszczędzasz: 1,39 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 7

Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego | str. 9

Rozdział 2. Podmiot prawa autorskiego | str. 15

Rozdział 3. Treść prawa autorskiego | str. 18

Oddział 1. Autorskie prawa osobiste | str. 18

Oddział 2. Autorskie prawa majątkowe | str. 18

Oddział 3. Dozwolony użytek chronionych utworów | str. 25

Oddział 4. Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne | str. 34

Oddział 5. Dozwolony użytek utworów osieroconych | str. 40

Oddział 6. Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym | str. 45

Rozdział 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych | str. 49

Rozdział 5. Przejście autorskich praw majątkowych | str. 51

Rozdział 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych | str. 59

Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych | str. 61

Rozdział 8. Ochrona autorskich praw osobistych | str. 64

Rozdział 9. Ochrona autorskich praw majątkowych | str. 65

Rozdział 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji | str. 68

Rozdział 11. Prawa pokrewne | str. 69

Oddział 1. Prawa do artystycznych wykonań | str. 69

Oddział 2. Prawa do fonogramów i wideogramów | str. 73

Oddział 3. Prawa do nadań programów | str. 78

Oddział 31. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych | str. 79

Oddział 4. Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych | str. 81

Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi | str. 82

Rozdział 12 1. Komisja Prawa Autorskiego | str. 87

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 87

Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń | str. 94

Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy | str. 99

Oddział 4. Rozstrzyganie sporów | str. 100

Oddział 5. Pozostałe postępowania | str. 100

Oddział 6. Postępowanie przed sądem | str. 101

Rozdział 12 2. Kontrola produkcji nośników optycznych | str. 102

Rozdział 13. (uchylony) | str. 106

Rozdział 14. Odpowiedzialność karna | str. 106

Rozdział 15. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 110

Skorowidz | str. 113

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera tekst ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uwzględniający wszystkie zmiany opublikowane do dnia 1 stycznia 2016 r., w tym m.in. wynikające z istotnych zmian w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.

Artykuły ustawy zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem.

W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.

Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla prawników praktyków, a także aplikantów i studentów wydziałów prawa i administracji oraz wszystkich osób zainteresowanych materią uregulowaną w ustawie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-054-5 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 124
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2893:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa