Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podstawy władztwa administracyjnego

Publikacja stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w której kompleksowo omówiono zagadnienia władztwa administracyjnego z różnych perspektyw.

więcej

Autorzy: Mariusz Krawczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-2835;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,53 zł. ( Oszczędzasz: 16,63 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Przedmowa | str. 15

Wstęp | str. 19

Rozdział I
Władztwo jako konstrukcja pojęciowa nauki prawa | str. 33


1. Uwagi ogólne | str. 33
2. Władztwo w naukach prawa prywatnego | str. 37
2.1. Określenie prawa prywatnego | str. 37
2.2. Charakterystyka konstrukcji władztwa w naukach prawa prywatnego | str. 39
3. Władztwo w naukach prawa publicznego | str. 49
3.1. Określenie prawa publicznego | str. 49
3.2. Charakterystyka konstrukcji władztwa w naukach prawa publicznego | str. 54
4. Teorie władztwa administracyjnego | str. 73
4.1. Główne kierunki rozumienia władztwa administracyjnego | str. 73
4.1.1. Wprowadzenie | str. 73
4.1.2. Doktryna przedwojenna i jej bezpośrednie kontynuacje | str. 75
4.1.3. Doktryna doby państwa socjalistycznego | str. 82
4.1.4. Doktryna współczesna | str. 92
4.2. Dwupłaszczyznowa (dwuaspektowa) konstrukcja władztwa administracyjnego w nauce prawa administracyjnego | str. 100
5. Teoretyczna konstrukcja władztwa administracyjnego | str. 102
5.1. Zjawisko prawne | str. 102
5.2. Pojęcie-narzędzie | str. 104
5.3. Kwestia przymusu | str. 113

Rozdział II
Władztwo administracyjne jako postać władztwa państwowego (publicznego) | str. 116


1. Uwagi ogólne | str. 116
2. Normatywny charakter państwa i jego władzy | str. 120
3. Idea demokratycznego państwa prawnego | str. 129
3.1. Pojęcie demokratycznego państwa prawnego | str. 129
3.2. Zasada legalności oraz zasada praworządności | str. 136
3.3. Inne zasady oparte na idei demokratycznego państwa prawnego | str. 141
3.4. Zagadnienie "dobrej" administracji | str. 146
3.5. Refleksja końcowa | str. 150
4. Kwestia legitymacji demokratycznej | str. 150
5. Administracja publiczna na tle trójpodziału władz | str. 158
5.1. Określenie administracji publicznej | str. 158
5.2. Organ administracyjny jako dysponent władztwa państwowego (publicznego) | str. 168
5.3. Organ administrujący jako dysponent władztwa państwowego (publicznego) | str. 178
5.4. Inny organ jako dysponent władztwa państwowego (publicznego) | str. 181
5.5. Refleksja końcowa | str. 190

Rozdział III
Władztwo administracyjne jako refleks struktury normatywnej | str. 191


1. Uwagi ogólne | str. 191
2. O uwarunkowaniach ideologicznych | str. 196
3. O uwarunkowaniach aksjologicznych | str. 207
4. O uwarunkowaniach prakseologicznych | str. 219
5. O uwarunkowaniach stricte normatywnych | str. 230
6. O uwarunkowaniach formalnych | str. 257
7. O propozycji ujęcia | str. 259

Rozdział IV
Władztwo administracyjne jako wyznacznik działalności administracyjnej | str. 266


1. Uwagi ogólne | str. 266
2. Władztwo administracyjne a sfery działania administracji publicznej | str. 277
3. Władztwo administracyjne a etapy funkcjonowania prawa administracyjnego | str. 288
3.1. Wprowadzenie | str. 288
3.2. Stanowienie prawa administracyjnego | str. 289
3.3. Stosowanie (realizowanie) prawa administracyjnego | str. 299
3.4. Egzekwowanie prawa administracyjnego | str. 313
4. Władztwo administracyjne a klasyfikacja form działania administracji | str. 322
4.1. Akt normatywny | str. 322
4.2. Akt administracyjny | str. 327
4.3. Akty dwustronne (wielostronne) | str. 333
4.3.1. Wprowadzenie | str. 333
4.3.2. Porozumienia administracyjne | str. 335
4.3.3. Umowy w administracji | str. 339
4.4. Działania faktyczne administracji | str. 352
4.5. Inne formy działania administracji | str. 362
5. Refleksja końcowa | str. 370

Zakończenie | str. 375

Literatura | str. 389

Ukryj

Opis:

Mariusz Krawczyk – doktor nauk prawnych; asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym monografii "Zasada aktualności a stosowanie prawa administracyjnego" (Kraków 2013).
Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w której kompleksowo omówiono zagadnienia władztwa administracyjnego z różnych perspektyw, tj. władztwa administracyjnego jako:
– konstrukcji pojęciowej nauki prawa,
– postaci władzy państwowej (publicznej),
– mocy oddziaływania nadanej przez porządek prawny (normy prawa
administracyjnego),
– wyznacznika działalności administracyjnej.
Publikacja pozwala wyznaczyć granicę między legalnością a nadużyciem władzy administracyjnej. Formułuje podstawy i zakres władztwa administracyjnego, odnosząc się zarazem do obecnych poglądów na pozycję i środki ochrony jednostki na różnych polach działania administracji publicznej.
W opracowaniu zaprezentowano bogatą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądowe, odesłano też do konkretnych przykładów z prawa administracyjnego.
Książka przeznaczona jest dla praktyków stosujących prawo administracyjne i zajmujących się tymi kwestiami na co dzień, tj. adwokatów, radców prawnych, sędziów (zwłaszcza sądów administracyjnych), oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresuje też pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9832-9 , 420
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2835;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów