Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna

Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki przygotowania do przestępstwa na gruncie kodeksu karnego z 1997 r.

więcej


Seria:  Monografie LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  18 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-2759;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11
Akty prawne | str. 11
Periodyki | str. 11
Pozostałe | str. 12

Przedmowa | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział 1
Istota przygotowania do przestępstwa | str. 35

1.1. Ustalenia wstępne | str. 35
1.2. Bezprawność czynności przygotowawczych | str. 38
1.2.1. Bezprawność w strukturze przestępstwa | str. 38
1.2.2. Kryteria bezprawności czynności przygotowawczych | str. 43
1.2.3. Przygotowanie jako przestępstwo kierunkowe | str. 53
1.2.4. Przygotowanie jako potencjalne zagrożenie dla dobra prawnego | str. 58
1.2.5. Rekonstrukcja normy sankcjonowanej dla czynności przygotowawczych | str. 62
1.3. Ustawowy wzorzec typizacji przygotowania do przestępstwa | str. 69
1.3.1. Rekonstrukcja wzorca typizacji | str. 69
1.3.2. Problem wyrażenia "w szczególności" | str. 85
1.3.3. Problem dwóch definicji | str. 90

Rozdział 2
Charakterystyka wzorcowych czynności przygotowawczych | str. 99

2.1. Ustalenia typologiczne | str. 99
2.2. Charakterystyka definicji treściowej | str. 112
2.2.1. "Czynności" | str. 112
2.2.2. "Podejmuje" | str. 121
2.2.3. Przedsięwzięcie czynu | str. 130
2.2.4. Cel popełnienia czynu zabronionego | str. 136
2.2.5. "Mające stworzyć warunki" | str. 144
2.2.6. Definicyjna udolność przygotowania do przestępstwa | str. 164
2.3. Charakterystyka definicji zakresowej | str. 184
2.3.1. "Wchodzi w porozumienie z inną osobą" | str. 184
2.3.2. "Uzyskuje lub przysposabia środki" | str. 205
2.3.3. "Zbiera informacje" | str. 214
2.3.4. "Sporządza plan działania" | str. 218
2.3.5. Inne czynności mające stworzyć warunki do popełnienia przestępstwa | str. 222

Rozdział 3
Odmiany przygotowania do przestępstwa | str. 230

3.1. Ustalenia zasadnicze | str. 230
3.1.1. Normatywna charakterystyka odmian karalnych czynności przygotowawczych | str. 230
3.1.2. Problem przygotowania sui generis | str. 239
3.1.3. Problem tak zwanej klauzuli karalności przygotowania do przestępstwa | str. 246
3.2. Całkowita względem wzorca odmiana przygotowania | str. 251
3.3. Niecałkowita względem wzorca odmiana przygotowania | str. 257
3.3.1. Selekcja znamion karalnego przygotowania spośród znamion wzorca zakresowego | str. 257
3.3.2. Uściślenie znamion karalnego przygotowania w obrębie znamion wzorca zakresowego | str. 262
3.3.3. Rozszerzenie znamion karalnego przygotowania względem znamion wzorca zakresowego | str. 266
3.3.4. Mikstury niecałkowitych odmian przygotowania do przestępstwa | str. 272
3.4. Ukryte typy przygotowania do przestępstwa (kryptoprzygotowania) | str. 275
3.5. Pozorne typy przygotowania do przestępstwa (pseudoprzygotowania) | str. 279
3.6. Niby-formy stadialne (quasi-dokonania, quasi-usiłowania, quasi-przygotowania) | str. 287
3.7. Kwalifikacja prawna przygotowania do przestępstwa | str. 291

Rozdział 4
Granice przygotowawczego stadium przestępstwa | str. 294

4.1. Ustalenia wstępne | str. 294
4.2. Problem karalności etapów poprzedzających przygotowanie do przestępstwa | str. 296
4.3. Problem rozgraniczenia przygotowania i usiłowania | str. 308

Rozdział 5
Karalność i bezkarność czynności przygotowawczych | str. 336

5.1. Zagadnienia kryminalizacji przygotowania do przestępstwa | str. 336
5.2. Rozgraniczenie przygotowania od podżegania i pomocnictwa | str. 348
5.3. Czynny żal sprawcy czyniącego przygotowania do przestępstwa | str. 359

Tezy | str. 369

Suplement | str. 377

Literatura | str. 381

Wykaz orzecznictwa | str. 395

Wykaz rysunków | str. 397

Ukryj

Opis:

Mikołaj Małecki – doktor nauk prawnych i licencjat filozofii, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się teorią i dogmatyką prawa karnego oraz popularyzacją wiedzy o prawie; autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego; od kilku lat prowadzi blog poświęcony polskiemu prawu karnemu „Dogmaty karnisty”.
Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki przygotowania do przestępstwa na gruncie kodeksu karnego z 1997 r. Kompleksowo omówiono polską konstrukcję przygotowawczej formy stadialnej, posiłkując się ustaleniami z zakresu teorii prawa. Wywód przeprowadzono od zagadnień ogólnych do szczegółowych, a szczegółowe analizy teoretyczne zilustrowano przykładami. W rozważaniach uwzględniono rolę dewiacji semantycznych w prawidłowym odczytywaniu wypowiedzi językowych. Oprócz interpretacji obowiązujących przepisów przytoczono i krytycznie omówiono poglądy wyrażane w piśmiennictwie i orzecznictwie.
Publikacja zawiera tabelaryczny suplement charakteryzujący wybrane przepisy kodeksu karnego, a także specjalne zestawienie kluczowych tez sformułowanych w pracy. Każdy rozdział jest zamkniętą całością, którą można czytać niezależnie od pozostałych.
Opracowanie zainteresuje przedstawicieli nauki prawa karnego, prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, a studentom i aplikantom pomoże lepiej przygotować się do pracy w zawodach prawniczych.
Zawarte w pracy ujęcie stanowić będzie przez lata jeden z podstawowych punktów odniesienia każdej dyskusji poświęconej przygotowaniu, postaciom stadialnym czy w ogóle formom popełnienia przestępstwa. Zmienność podejścia, harmoniczne powiązanie kwestii konstrukcyjnych z plastycznymi przykładami, sugestywność wywodu to bez wątpienia wielkie zalety pracy. Czytałem ją z przyjemnością, z żalem odkładając lekturę w celu wykonania innych czynności.
Prof. dr hab. Piotr Kardas

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9926-5 , 512
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2759;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa