Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku

Publikacja zawiera kompleksową charakterystykę nowego instrumentu na rynkach dłużnych, jakim są papiery hybrydowe nowej generacji.

więcej


Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: OFE-0949:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-08

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Rozdział 1. Hybrydowe papiery wartościowe - pojęcie i charakterystyka | str. 13
1.1. Wprowadzenie | str. 13
1.2. Charakterystyka szczególnych cech papierów hybrydowych | str. 18
1.3. Obligacje typu bail-in | str. 23
1.4. Akcje uprzywilejowane | str. 25

Rozdział 2. Finansowe papiery hybrydowe | str. 29
2.1. Papiery hybrydowe korporacyjne i finansowe | str. 29
2.2. Regulacje dotyczące finansowych papierów hybrydowych w bankowości | str. 30
2.3. Papiery hybrydowe w pakiecie CRD IV | str. 33
2.4. Hybrydowe papiery wartościowe w dyrektywie BRRD | str. 57
2.5. Hybrydowe instrumenty finansowe emitowane przez ubezpieczycieli | str. 74
2.6. Zalety długu typu contingent | str. 79

Rozdział 3. Korporacyjne papiery hybrydowe | str. 92
3.1. Uwagi ogólne | str. 92
3.2. Monetyzacja akcji własnych MOL poprzez emisję wymiennych obligacji wieczystych przez Magnolia Finance LTD | str. 93

Rozdział 4. Regulacje UE dotyczące hybrydowych papierów wartościowych na rynkach finansowych | str. 103
4.1. Zasada swobody przepływu kapitału jako podstawa Jednolitego Rynku dla inwestycji w papiery wartościowe | str. 103
4.2. Struktura legislacji Unii Europejskiej dotyczącej rynków finansowych | str. 105
4.3. Emitowanie papierów hybrydowych | str. 110
4.4. Bieżące obowiązki informacyjne | str. 143
4.5. Sporadyczne sprawozdawanie | str. 156
4.6. Reżim regulacyjny rachunkowości i audytu | str. 161
4.7. Zwalczanie nadużyć na rynku | str. 163
4.8. Pośrednictwo finansowe | str. 175
4.9. Dyrektywa w sprawie ofert przejęcia | str. 190

Rozdział 5. Wycena hybrydowych papierów wartościowych | str. 192
5.1. Wstęp | str. 192
5.2. Wycena obligacji - wprowadzenie | str. 193
5.3. Umorzenie przedterminowe obligacji w drodze przedterminowego wykupu | str. 197
5.4. Spready kredytowe | str. 199
5.5. Uwagi dotyczące niewypłacalności obligacji | str. 205
5.6. Prawdopodobieństwo niewypłacalności | str. 209
5.7. Wycena długu contingent convertible | str. 223
5.8. Model strukturalny wyceny hybryd | str. 240

Zakończenie | str. 251

Bibliografia | str. 257

Indeks | str. 263

Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksową charakterystykę nowego instrumentu na rynkach dłużnych, jakim są papiery hybrydowe (hybrid securities) nowej generacji. Wśród nich szczególną rolę odgrywają papiery typu cotingent convertible (CoCo) oraz obligacje bail-in. Instrumenty te pojawiły się stosunkowo niedawno i zaczynają odgrywać coraz większą rolę jako narzędzie finansowania banków, ubezpieczycieli i wielkich korporacji na międzynarodowych rynkach obligacji.
Instrumenty hybrydowe łączą w sobie cechy instrumentów dłużnych oraz akcji. W dodatku zawierają wiele klauzul typu warunkowego i opcyjnego, co sprawia, że ich zastosowanie jest wyzwaniem z punktu widzenia wyceny, kwantyfikacji ryzyka oraz analizy prawnej.
O unikalności książki stanowi zaprezentowane w niej podejście całościowe, interdyscyplinarne, obejmujące analizę finansową, prawną oraz zaawansowaną matematykę finansową.
Szczegółowo omówiono:
- pojęcie i cechy hybrydowych papierów wartościowych,
- finansowe papiery hybrydowe,
- korporacyjne papiery hybrydowe,
- regulacje UE dotyczące hybrydowych papierów wartościowych na rynkach finansowych,
- wycenę hybrydowych papierów wartościowych.
Książka będzie cennym źródłem wiedzy dla finansistów-bankowców, pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, pracowników Narodowego Banku Polskiego, prawników zajmujących się prawem korporacyjnym i finansowym oraz podatkowym, pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych.

Kamil Liberadzki i Marcin Liberadzki są ekonomistami i prawnikami, adiunktami w Instytucie Finansów SGH; prowadzą własną kancelarię radcy prawnego oraz współpracują z instytucjami finansowymi i kancelariami prawnymi zajmującymi się prawem korporacyjnym w Polsce. Są też autorami licznych publikacji poświęconych papierom dłużnym.Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9435-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 268
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Giełda
Kod: OFE-0949:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa