Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne

Pierwsza na polskim rynku monografia odnosząca się do problematyki zgwałcenia w małżeństwie jako istotnej patologii społecznej, prowadzącej do wielu negatywnych konsekwencji dla ofiar i ich rodzin.

więcej

Autorzy: Aneta Michalska-Warias,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  11 listopada 2015 r.
Kod: KAM-2863:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Uwagi wstępne | str. 13

Rozdział I
Zjawisko zgwałcenia w małżeństwie | str. 21


1.1. Charakterystyka fenomenu zgwałcenia w małżeństwie | str. 21
1.2. Fizyczne i psychiczne skutki zgwałcenia w małżeństwie | str. 40
1.3. Społeczna percepcja zgwałcenia w małżeństwie | str. 43
1.4. Podsumowanie - społeczna doniosłość problemu zgwałcenia w małżeństwie | str. 45

Rozdział II
Zgwałcenie w małżeństwie w prawie wybranych państw oraz w prawie międzynarodowym | str. 48


2.1. Uwagi wstępne | str. 48
2.2. Prawo angielskie i amerykańskie | str. 50
2.2.1. Prawo angielskie | str. 50
2.2.2. Prawo amerykańskie | str. 72
2.2.3. Wpływ teorii feministycznych na prawne ujęcia i dyskusję dotyczącą zgwałcenia w małżeństwie | str. 84
2.3. Prawo państw tzw. Europy Łacińskiej | str. 99
2.4. Prawo państw niemieckojęzycznych | str. 109
2.5. Prawo państw Europy Środkowej i Wschodniej | str. 120
2.6. Zgwałcenie w małżeństwie w innych systemach prawa | str. 124
2.7. Zgwałcenie w małżeństwie w dokumentach prawa międzynarodowego | str. 131
2.8. Podsumowanie - modele odpowiedzialności za zgwałcenie w małżeństwie | str. 137

Rozdział III
Ustawowy typ przestępstwa zgwałcenia a zgwałcenie w małżeństwie | str. 141


3.1. Uwagi ogólne | str. 141
3.2. Problem wolności seksualnej małżonków | str. 144
3.3. Brak zgody ofiary jako niewypowiedziane znamię zgwałcenia a domniemanie zgody na kontakty seksualne w małżeństwie | str. 153
3.4. Sposoby doprowadzenia ofiary do niedobrowolnego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej na tle łączącej sprawcę i ofiarę relacji małżeńskiej | str. 159
3.4.1. Przemoc | str. 159
3.4.2. Groźba bezprawna | str. 169
3.4.3. Podstęp | str. 179
3.5. Obcowanie płciowe i inna czynność seksualna jako znamię zgwałcenia małżonka | str. 185
3.6. Podmiot i strona podmiotowa zgwałcenia w małżeństwie | str. 193
3.7. Typy kwalifikowane zgwałcenia a zgwałcenie w małżeństwie | str. 200
3.7.1. Zgwałcenie kazirodcze i pedofilskie | str. 200
3.7.2. Zgwałcenie zbiorowe | str. 202
3.7.3. Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem | str. 208
3.8. Specyficzne problemy form popełnienia zgwałcenia w małżeństwie | str. 211
3.9. Zagadnienia wymiaru kary sprawcy zgwałcenia małżonka | str. 213
3.10. Szczególne problemy zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw w przypadku zgwałcenia w małżeństwie | str. 223
3.11. Podsumowanie - szczególne problemy wykładni art. 197 k.k. w przypadku zgwałcenia w małżeństwie | str. 232

Rozdział IV
Wybrane problemy procesowe związane ze zgwałceniem w małżeństwie | str. 236


4.1. Właściwość rzeczowa sądu | str. 236
4.2. Tryb ścigania | str. 238
4.3. Prawo odmowy składania zeznań oraz prawo odmowy poddania się oględzinom i badaniom lekarskim | str. 247
4.4. Podsumowanie - specyfika ścigania sprawców zgwałcenia małżonka | str. 250

Rozdział V
Konsekwencje zgwałcenia w małżeństwie w świetle przepisów innych działów | str. 252


5.1. Zakres obowiązków małżeńskich w świetle prawa rodzinnego oraz cywilnoprawne skutki zgwałcenia małżonka | str. 253
5.2. Obowiązki małżonków i następstwa zgwałcenia w małżeństwie według prawa kanonicznego | str. 264
5.3. Inne prawne konsekwencje zgwałcenia w małżeństwie | str. 268
5.4. Podsumowanie - spectrum możliwych prawnych konsekwencji zgwałcenia w małżeństwie | str. 269

Rozdział VI
Zgwałcenie w małżeństwie lub konkubinacie w świetle badań aktowych | str. 272


6.1. Cel i zakres badań | str. 272
6.2. Rozkład liczbowy i terytorialny spraw dotyczących zgwałcenia w małżeństwie w badanym okresie | str. 276
6.3. Sprawy, w których wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania karnego | str. 285
6.4. Sprawy, w których wydano postanowienie o umorzeniu postępowania karnego | str. 313
6.5. Sprawy, w których skierowano do sądu akt oskarżenia | str. 381
Występowanie zgwałcenia obok znęcania | str. 454
Charakterystyka sprawcy i ofiary | str. 465
6.6. Podsumowanie - specyfika zgwałcenia w małżeństwie w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości | str. 480

Wnioski końcowe | str. 485

Bibliografia | str. 501

Wykaz tabel | str. 521

Wykaz wykresów | str. 525

Wykaz powoływanych orzeczeń sądów polskich | str. 527

Wzór ankiety nr 1 - sprawy, w których wydano postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa | str. 529

Wzór ankiety nr 2 - sprawy, w których wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa | str. 531

Wzór ankiety nr 3 - sprawy, w których skierowano do sądu akt oskarżenia | str. 533

Rape in Marriage. A Criminal Law and Criminological Study. Summary | str. 537

Ukryj

Opis:

Aneta Michalska-Warias – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła z wyróżnieniem aplikację sądową, jest też stypendystką Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym dwóch monografii poświęconych szeroko rozumianej problematyce przestępczości zorganizowanej (Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006; Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2008), oraz współautorka komentarzy do kodeksu karnego (pod red. M. Królikowskiego i R. Zawłockiego, Warszawa 2013, oraz pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2015) i do kodeksu wykroczeń (pod red. T. Bojarskiego,
Warszawa 2015).

Publikacja jest pierwszą na polskim rynku monografią odnoszącą się do problematyki zgwałcenia w małżeństwie jako istotnej patologii społecznej, prowadzącej do wielu negatywnych konsekwencji dla ofiar i ich rodzin. Przedstawiono w niej dotychczasowy stan wiedzy na temat tego zjawiska oraz omówiono regulacje prawne wielu państw dotyczące tych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których rezygnacja
z bezkarności zgwałcenia w małżeństwie nastąpiła stosunkowo późno i wywoływała liczne kontrowersje.

W książce znajduje się szczegółowa analiza ustawowego typu przestępstwa zgwałcenia pod kątem specyfiki stosowania art. 197 k.k. do zgwałcenia w małżeństwie. Oprócz zagadnień prawnych autorka zebrała w niej obszerny materiał empiryczny, tj. wyniki badań aktowych ilustrujących specyfikę tego przestępstwa oraz praktykę jego ścigania oraz orzekania w takich sprawach przez sądy (badano akta spraw zarejestrowanych we
wszystkich jednostkach prokuratury w latach 2006–2009).

Monografia przeznaczona jest dla praktyków prawa (sędziów, prokuratorów i adwokatów), zainteresuje też przedstawicieli nauki prawa karnego, a także osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą ofiarom przestępstw.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9705-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 544
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2863:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów