Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Od Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym

Publikacja ta - traktując o immunitecie państwa - skierowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego. Może też stanowić cenny wkład do badań w obrębie innych dziedzin prawa, a także dyscyplin nieprawniczych.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2862:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 15

Uwagi wprowadzające | str. 23

Część I
Tradycja holenderska | str. 43


Wstęp | str. 43
Rozdział 1. Korzenie sporu: Grocjusz | str. 44
Rozdział 2. Immunitet dyplomatyczny a immunitet monarchy w świetle poglądów Cornelisa van Bijnkershoeka: okoliczności powstania dzieła De foro legatorum, kwestia założeń systemowych, metodologia badawcza, zastosowane kryteria i perspektywa dokonywanych ocen instytucji immunitetu dyplomatycznego i immunitetu monarchy przysługującego mu na terytorium niepodlegającym jego jurysdykcji | str. 62
Rozdział 3. Immunitet monarchy i immunitet dyplomatyczny w świetle De foro legatorum | str. 71
Rozdział 4. Relacje zachodzące między immunitetem dyplomatycznym a immunitetem monarchy w świetle De foro legatorum. Recepcja i interpretacje dzieła w późniejszej nauce prawa | str. 90
Wnioski: znaczenie poglądów Grocjusza i Cornelisa van Bijnkershoeka dla procesów kształtowania się doktryny immunitetu państwa | str. 121

Część II
Immunitet w świetle tradycji niemieckiej myśli prawnej | str. 131


Wstęp | str. 131
Rozdział 1. Pozaprawne uwarunkowania sporu o immunitety na terytorium Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae) | str. 133
Rozdział 2. Immunitet monarchy w świetle poglądów niemieckiej myśli prawnej XVII wieku | str. 136
Rozdział 3. Czynniki hamujące proces krystalizacji immunitetu monarchy na terytorium Rzeszy w XVII i XVIII wieku | str. 144
Wnioski: immunitet monarchy w świetle poglądów niemieckiej nauki prawa. Próba bilansu | str. 148

Część III
Immunitet w poglądach Emericha (Emera) de Vattel | str. 153


Wstęp | str. 153
Rozdział 1. Ogólne założenia systemowe watteliańskiej koncepcji prawa międzynarodowego | str. 157
Rozdział 2. Immunitet dyplomaty a immunitet monarchy w systemie Prawa narodów | str. 164
Rozdział 3. Recepcja watteliańskich poglądów na immunitet w doktrynie XIX i XX wieku | str. 197
Rozdział 4. Przyczyny niechęci liberałów do Prawa narodów. Wpływ wattelianizmu na późniejsze poglądy nauki prawa w odniesieniu do instytucji immunitetu | str. 208
Wnioski: znaczenie wattelianizmu dla rozwoju doktryny immunitetu państwa - próba podsumowania | str. 225

Część IV
Sprawa Schooner Exchange | str. 235


Wstęp | str. 235
Rozdział 1. Sprawa Schooner Exchange: analiza stanu faktycznego | str. 238
Rozdział 2. Ewolucja poglądów nauki prawa i judykatury XX wieku w odniesieniu do wyroku w sprawie Schooner Exchange | str. 253
Rozdział 3. Podstawy doktrynalne immunitetu monarchy (immunitetu państwa) w orzeczeniu Schooner Exchange w świetle poglądów doktryny XVIII wieku | str. 266
Rozdział 4. Orzeczenie Schooner Exchange jako źródło inspiracji dla doktryny immunitetu ograniczonego państwa | str. 275
Rozdział 5. Relacje zachodzące między teorią reprezentacji i teorią funkcji w sprawie Schooner Exchange | str. 307
Rozdział 6. Prawo krajowe jako potencjalne źródło immunitetu państwa obcego w świetle orzeczenia Schooner Exchange | str. 316
Rozdział 7. Pozaprawne czynniki rozwoju judykatury amerykańskiej w zakresie immunitetu państwa w pierwszej połowie XIX wieku | str. 328
Wnioski: wyrok w sprawie Schooner Exchange - próba podsumowania | str. 332

Część V
Norma zwyczajowa czy comity of nations? Orzeczenie w sprawie Schooner Exchange na tle zasad tworzenia, zmiany i wygaśnięcia prawa zwyczajowego obowiązujących na przełomie XVIII i XIX wieku | str. 339


Wstęp | str. 339
Rozdział 1. Moc wiążąca i możliwość wypowiedzenia immunitetu państwa w świetle treści wyroku w sprawie Schooner Exchange | str. 342
Rozdział 2. Zwyczaj jako źródło prawa w świetle poglądów internacjonalistyki przełomu XVIII i XIX wieku | str. 348
Rozdział 3. Moc wiążąca immunitetu i możliwość jego wypowiedzenia na gruncie wyroku w sprawie Schooner Exchange: stanowisko literatury przedmiotu i późniejszej judykatury | str. 367
Rozdział 4. Moc wiążąca immunitetu oraz możliwość jego wypowiedzenia z perspektywy rozstrzygnięcia w sprawie Schooner Exchange w świetle ustaleń rozdziałów 1-3. Analiza krytyczna | str. 376
Wnioski | str. 398

Część VI
Krystalizacja doktryny immunitetu państwa o zakresie nieograniczonym w orzecznictwie sądów Wielkiej Brytanii i USA | str. 405


Wstęp | str. 405
Rozdział 1. Sprawa Matwiejewa, ustawa Anny i wyrok w procesie Tricquet v. Bath | str. 407
Rozdział 2. Kształtowanie się immunitetu państwa w judykaturze angielskiej pierwszej połowy XIX wieku | str. 410
Rozdział 3. Działalność sir Roberta Phillimore'a i sprawa The Parlement Belge | str. 427
Rodział 4. Wpływ doktryny immunitetu nieograniczonego państwa na rozwój judykatury i doktryny państw common law na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problemu | str. 438
Rozdział 5. Czynniki determinujące rozwój judykatury angielskiej w XIX wieku w zakresie immunitetu państwa | str. 453
Wnioski: immunitet monarchy jako immunitet państwa w orzecznictwie sądów common law - próba bilansu | str. 469

Część VII
Kształtowanie się immunitetu państwa w Europie kontynentalnej | str. 473


Wstęp | str. 473
Rozdział 1. Francja | str. 475
Rozdział 2. Prusy | str. 509
Rozdział 3. Niemcy | str. 538
Rozdział 4. Austria i pozostałe państwa europejskie | str. 565
Rozdział 5. Czynniki determinujące w XIX wieku rozwój judykatury w zakresie immunitetu państwa krajów przynależących do kontynentalnej kultury prawnej | str. 597
Rozdział 6. Wpływ doktryny immunitetu nieograniczonego państwa na rozwój judykatury i nauki prawa państw kontynentalnej tradycji prawnej na przełomie XIX i XX wieku. Zarys problemu | str. 614
Wnioski: proces krystalizacji immunitetu państwa w Europie kontynentalnej - próba podsumowania | str. 627

Zakończenie | str. 633

Bibliografia | str. 681

Literatura | str. 689

Indeks osób | str. 705

Ukryj

Opis:

Aleksander Gubrynowicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; wykłada również w Collegium Civitas; autor wielu publikacji dotyczących międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony inwestycji, prawa europejskiego, prawa lotniczego i prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, jak również kilkudziesięciu pozycji poświęconych Europie Środkowej i Wschodniej; komentator bieżących wydarzeń z zakresu polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych w radiu i telewizji.
W zamyśle autora niniejsza monografia, koncentrując się na wczesnym etapie krystalizacji doktryny immunitetu państwa, ma stanowić łącznik między prowadzoną współcześnie dyskusją (w której argumentacja odwołująca się do aspektów historycznoprawnych odgrywa nadal znaczącą rolę) a realiami, w których powstawały najwcześniejsze dzieła nauki prawa oraz zapadały pierwsze wyroki sądowe mające znaczenie dla procesu tworzenia zrębów tej instytucji prawa międzynarodowego.
Publikacja ta – traktując o immunitecie państwa – skierowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego. Niezależnie od tego może ona stanowić cenny wkład do badań w obrębie innych dziedzin prawa (historii prawa, historii myśli politycznej i prawnej), a także dyscyplin nieprawniczych (historii, nauki o stosunkach międzynarodowych oraz politologii).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9928-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 712
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
Kod: KAM-2862:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa