Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

40 lat Kodeksu pracy [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

więcej

Autorzy: Ludwik Florek, Walerian Sanetra, Michał Seweryński, Arkadiusz Sobczyk, Jakub Stelina, Teresa Wyka, Tomasz Duraj, Krzysztof Walczak, Maria Bosak, Dorota Habrat, Aneta Giedrewicz-Niewińska, Monika Nowak, Magdalena Paluszkiewicz, Krzysztof Stefański, Ewa Staszewska, Zbigniew Góral (red. naukowy),
Seria:  Monografie LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30.09.2015
Kod: KAM-2821;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 108,36 zł.
Twoja cena brutto już od: 86,69 zł. ( Oszczędzasz: 21,67 zł. )

Opis:

Zbigniew Góral – profesor doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry
Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; głównym przedmiotem jego zainteresowań są
zagadnienia dotyczące bezrobocia, prawa urzędniczego oraz zbiorowego prawa pracy;
autor lub współautor ponad stu opracowań, w tym kilkunastu książek.

Marcin A. Mielczarek – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uni-
wersytetu Łódzkiego; autor opracowań z pogranicza prawa pracy i prawa wyznaniowe-
go, w tym w szczególności dotyczących czasu pracy, zakazu dyskryminacji, neutralności
światopoglądowej państwa i równouprawnienia związków wyznaniowych.

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szuber-
towskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia
40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W książce
zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refl eksje na temat tego
niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.
W monografi i oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych
kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich za-
gadnień jak:
– uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
– zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
– uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
– kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przed-
emerytalnym,
– udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
– praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.
Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.
Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, apli-
kantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień
zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji
Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9423-9 , 398
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2821;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów