Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poziomach sektora samorządowego.

więcej

Autorzy: Aldona Kamela-Sowińska,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30 maja 2015 r.
Kod: OFE-0958;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 118,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 106,92 zł. ( Oszczędzasz: 11,88 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie | str. 9

Rozdział 1. Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (Elżbieta Izabela Szczepankiewicz) | str. 15
1.1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 17
1.2. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 19
1.3. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 34
1.4. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny - podsumowanie charakteru i zadań | str. 47
Literatura | str. 54

Rozdział 2. Audyt śledczy w jednostkach sektora finansów publicznych (Aldona Kamela-Sowińska) | str. 61
2.1. Pojęcie obrotu gospodarczego i jego ochrony | str. 62
2.2. Oszustwo jako przestępstwo | str. 63
2.3. Korupcja | str. 72
2.4. Pojęcie audytu śledczego | str. 75
2.5. Audyt śledczy a audyt wewnętrzny i zewnętrzny | str. 78
2.6. Zakres audytu śledczego | str. 81
2.7. Obszary usług audytu śledczego | str. 82
2.8. Techniki służące wykrywaniu oszustw gospodarczych | str. 83
2.9. Wybrane techniki służące wykrywaniu oszustw księgowych | str. 85
Literatura | str. 87

Rozdział 3. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny jako instrumenty zmniejszające naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych (Ryszard Żółtowski) | str. 91
3.1. Ogólna problematyka zamówień publicznych w związku z praktyką i rygorem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego | str. 92
3.2. Cele, zasady i znaczenie kontroli zarządczej w nadzorowaniu dyscypliny finansów publicznych | str. 101
3.3. Rola audytu wewnętrznego i jego znaczenie dla spójności systemu kontroli oraz dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych | str. 105
Literatura | str. 111

Rozdział 4. Organizacja systemu kontroli zarządczej w urzędzie marszałkowskim (Joanna Klak) | str. 116
4.1. Cele kontroli zarządczej w urzędzie marszałkowskim | str. 117
4.2. Odpowiedzialność za wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie marszałkowskim | str. 119
4.3. System kontroli zarządczej w jednostce na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | str. 120
Literatura | str. 144

Rozdział 5. Organizacja audytu wewnętrznego w urzędzie marszałkowskim (Aleksandra Szyba) | str. 148
5.1. Rola i zadania audytu wewnętrznego w urzędzie marszałkowskim | str. 149
5.2. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego w urzędzie marszałkowskim | str. 154
5.3. Organizacja komórki audytu wewnętrznego w urzędzie marszałkowskim | str. 157
5.4. Metodyka audytu wewnętrznego w urzędzie marszałkowskim | str. 161
Literatura | str. 180

Rozdział 6. Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot audytu wewnętrznego w starostwie powiatowym (Katarzyna Młynarczyk) | str. 184
6.1. Starostwo powiatowe jako podmiot narażony na ryzyko | str. 185
6.2. Cele, rodzaje i funkcje audytu wewnętrznego w starostwie powiatowym | str. 194
6.3. Audyt wewnętrzny jako narzędzie kontroli ryzyka działalności jednostki na przykładzie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim | str. 200
Literatura | str. 219

Rozdział 7. Funkcjonowanie kontroli zarządczej i rola audytu wewnętrznego w urzędzie miasta i gminy (Marta Witkowska) | str. 223
7.1. Regulacje dotyczące kontroli zarządczej w urzędzie miasta i gminy | str. 225
7.2. Organizacja urzędu miasta i gminy oraz proces wdrażania systemu kontroli zarządczej w urzędzie | str. 226
7.3. Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające funkcjonowanie kontroli zarządczej w urzędzie miasta i gminy | str. 235
7.4. Ocena wpływu kontroli zarządczej na działalność urzędu miasta i gminy | str. 240
Literatura | str. 249

Rozdział 8. Kontrola zarządcza w samorządowych instytucjach kultury (Agnieszka Luma) | str. 253
8.1. Specyfika funkcjonowania instytucji kultury w sektorze publicznym | str. 254
8.2. Regulacje dotyczące działalności i kontroli zarządczej w instytucjach kultury | str. 256
8.3. Cele i zadania kontroli zarządczej w instytucjach kultury | str. 258
8.4. Organizacja systemu kontroli zarządczej w samorządowych instytucjach kultury na przykładzie biblioteki | str. 262
Literatura | str. 281

Ukryj

Opis:

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące organizacji systemów kontroli zarządczej i realizacji skutecznego audytu wewnętrznego w jednostkach na różnych poziomach sektora samorządowego, czyli w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin oraz nadzorowanych i podległych jednostkach samorządowych.
W książce udzielono odpowiedzi na następujące pytania:
• Jak należy realizować zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego?
• Jakie są cele i zadania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego według obecnie obowiązujących regulacji?
• Jaką rolę odgrywają audytorzy wewnętrzni w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jakie wymogi ich dotyczą?
• Co należy rozumieć pod pojęciem audytu śledczego i co jest jego przedmiotem?
• Jakie są zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego przy realizacji zamówień publicznych?
• Jak należy zorganizować system kontroli zarządczej w urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie gminy oraz nadzorowanych i podległych jednostkach samorządowych?
• Jakie cele i zadania realizuje audyt wewnętrzny w tych jednostkach?

Autorzy publikacji to pracownicy naukowi i praktycy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych, będący absolwentami specjalności lub studiów podyplomowych z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.
Książka polecana jest kadrze kierowniczej i specjalistom w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności skarbnikom, księgowym, audytorom wewnętrznym, kontrolerom, a także biegłym rewidentom. Będzie przydatna również słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, a także studentom pierwszego i drugiego stopnia na specjalnościach związanych z szeroko rozumianymi finansami publicznymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9533-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 284
Rodzaj: opracowanie , Medium: ebook (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0958;pakiet Miejsce wydania: Warszawa