Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dariusz Kasprzycki (red. naukowy), Justyna Ożegalska-Trybalska (red. naukowy),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2708;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 262,90 zł.

Spis treści: 

MICHAŁ DU VALL - PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL | str. 5

WSPOMNIENIE DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ | str. 10

WSPOMNIENIE PREZES URZĘDU PATENTOWEGO RP | str. 12

WYBRANE PUBLIKACJE PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO MICHAŁA DU VALLA W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM | str. 15

Perspektywy utworzenia sądu ds. własności intelektualnej w Polsce - obecne realia
Alicja Adamczak, Michał Kruk | str. 26

Prawa osobiste w natarciu
Janusz Barta | str. 40

Korzystanie z utworów w antologii
Jan Błeszyński | str. 47

Supporting Innovation and Access to Technological Information and Knowledge in Developing Countries
Andrew Czajkowski | str. 64

Prototype? The Claim for Information Based on the Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community Plant Variety Rights and the Claim for Information Based on Directive No. 2004/48 on the Enforcement of Intellectual Property Rights
Krzysztof Felchner | str. 74

Celowość ochrony patentowej programów komputerowych w prawie polskim
Janusz Fiołka | str. 86

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - rozważania na tle orzecznictwa w sprawach o zwrot "opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży"
Beata Giesen | str. 99

Patents for Biotechnological Inventions and Morality
Horst-Peter Götting | str. 110

Skutki orzeczeń sądu wydanych na podstawie art. 39 oraz art. 40 zdanie pierwsze k.r.o. - zagadnienia wybrane
Wojciech Górecki | str. 122

Wybrane aspekty wyceny wartości prawa do znaku towarowego i jej ujmowania w księgach rachunkowych
Maria Hulicka | str. 138

Kształtowanie europejskiego modelu roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem reguł konkurencji - ujęcie syntetyczne
Maciej Hulicki | str. 154

Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej
Dariusz Kasprzycki | str. 166

Reklama z użyciem słów kluczowych identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego
Marian Kępiński, Jakub Kępiński | str. 194

Wpływ przepisów konwencji o udzielaniu patentów europejskich i praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego na wykładnię krajowych przepisów o zdolności patentowej
Piotr Kostański | str. 220

O mechanizmach komputerowego wykrywania plagiatu
Wiesław Lubaszewski | str. 259

Innovation, Profit, Economic Growth and Intellectual Property
Ron Marchant | str. 273

Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych
Michał Markiewicz | str. 283

Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym
Ryszard Markiewicz | str. 308

Must carry z perspektywy prawa autorskiego
Andrzej Matlak | str. 327

Dochodzenie roszczeń przysługujących uprawnionemu z tytułu naruszenia praw wyłącznych jako praktyka ograniczająca konkurencję
Dawid Miąsik | str. 350

Czy pelargonia zasługuje na obronę? Zawiła i długa droga do ochrony wiedzy tradycyjnej
Iwona B. Mika | str. 364

O konieczności uchylenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Monika Namysłowska | str. 382

Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako przykład specyficznego reżimu nazw prawnie zastrzeżonych
Igor B. Nestoruk | str. 401

Wynalazek biotechnologiczny jako przedmiot patentu. Prawnopatentowy status embrionu ludzkiego
Aurelia Nowicka | str. 424

Posłowie a społeczny dostęp do informacji
Ewa Nowińska | str. 450

Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu - kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym)
Justyna Ożegalska-Trybalska | str. 465

Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne
Żaneta Pacud | str. 499

Zagadnienia nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie środków zaradczych
Paweł Podrecki | str. 518

Kazus "nielojalnego agenta" w świetle prawa własności przemysłowej
Urszula Promińska | str. 531

Kilka uwag w kwestii ochrony własności intelektualnej z perspektywy prawnokarnej
Janusz Raglewski | str. 545

Obowiązek niepublikowania oraz prawo pierwszeństwa publikacji utworów naukowych
Marek Salamonowicz | str. 562

Postępowanie na wniosek i w drodze sprzeciwu w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie sądowoadministracyjnym
Joanna Sieńczyło-Chlabicz | str. 581

Szczególny mechanizm (uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-539/13 Merck Canada Inc. i inni v. Sigma)
Ryszard Skubisz | str. 597

Procedury w polskim prawie antymonopolowym: przegląd krytyczny
Jarosław Sroczyński | str. 616

Opisy patentowe i ochronne jako jedna z kategorii wyłączeń spod ochrony autorskoprawnej
Sybilla Stanisławska-Kloc | str. 638

The Role of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Countries in Transition and Poland
Michal Svantner | str. 671

Pośrednia ochrona produktów wytworzonych opatentowanym sposobem
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska | str. 675

O wynalazkach
Andrzej Szewc | str. 694

Prawo konkurencji versus prawo własności intelektualnej do programów komputerowych. Czy jest zwycięzca tej batalii?
Karolina Sztobryn | str. 708

Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Tomasz Targosz | str. 724

Wynalazek wzorniczy czy wzór wynalazczy? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim
Anna Tischner | str. 771

Znaczenie patentu podstawowego dla możliwości otrzymania SPC w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
Elżbieta Traple | str. 781

Świadoma zgoda na prowadzenie badań naukowych na ludzkim materiale biologicznym (PIC) jako instytucja prawa patentowego(?)
Joanna Uchańska | str. 801

Mit rasy: prawne i ideologiczne aspekty działalności muzycznej w Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939. Zarys problematyki
Katarzyna du Vall | str. 825

Online Music Licensing in Europe - Problems and Solutions
Andreas Wiebe | str. 839

Narodowy Bank Polski - pozycja ustrojowa a polityka monetarna
Tadeusz Włudyka | str. 850

O domniemaniu nabycia praw przez producenta filmu na podstawie art. 70 ust. 1 pr. aut.
Anna Wojciechowska | str. 858

Kształt funkcjonalnie estetyczny
Elżbieta Wojcieszko-Głuszko | str. 872

Jak nie formułować przepisów prawnych i jakie są skutki błędnej legislacji (studium trzech przypadków)
Jan Woleński | str. 898

Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta
Michał Wyrwiński | str. 913

Swoboda tranzytu a ochrona praw własności intelektualnej
Helena Żakowska-Henzler | str. 925

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 947

AUTORZY | str. 951

Ukryj

Opis:

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji. Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".

Fragment publikacji

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8255-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 966
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: pakiet
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: KAM-2708;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów