Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Wybrane aspekty nabycia, używania i sprzedaży samochodów

Publikacja zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

więcej

Autorzy: Mariusz Gumola, Łukasz Postrzech,
Seria:  Zagadnienia Podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 listopada 2015 r.
W publikacji uwzględniono również zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 605, 978, 1649)

Kod: KAM-2804;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,76 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Pojazdy samochodowe objęte ograniczeniami w odliczeniu VAT | str. 17

1.1. Definicja pojazdu samochodowego na gruncie VAT | str. 17
1.2. Niedopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego | str. 19

Rozdział 2
Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str. 23

2.1. Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego | str. 23
2.2. Zasady odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str. 24
2.2.1. Geneza zasad odliczenia VAT od pojazdów samochodowych | str. 24
2.2.2. Zasady odliczenia VAT od pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r. | str. 25
2.2.3. Forma użytkowania | str. 28
2.3. Odliczenie VAT według współczynnika | str. 29
2.4. Odliczenie VAT według tzw. prewspółczynnika | str. 30
2.4.1. Wstęp | str. 30
2.4.2. Stan prawny do 31 grudnia 2015 r. | str. 30
2.4.3. Stan prawny po 31 grudnia 2015 r. | str. 31

Rozdział 3
Charakterystyka poszczególnych kategorii pojazdów samochodowych w kontekście odliczenia VAT | str. 35

3.1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej | str. 35
3.1.1. Wstęp | str. 35
3.1.2. Działalność gospodarcza podlegająca VAT oraz działalność pozostała | str. 36
3.1.3. Pojazdy samochodowe objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu | str. 41
3.1.3.1. Zagadnienia wstępne | str. 41
3.1.3.2. Parkowanie w miejscu zamieszkania pracownika/ przedsiębiorcy | str. 44
3.1.3.3. Nadzór nad implementacją polityki użytkowania samochodów | str. 48
3.1.3.4. Opłaty za korzystanie z pojazdów do celów prywatnych | str. 50
3.1.3.5. Konsekwencje błędów w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu | str. 54
3.1.3.6. Spełnienie warunków uznania pojazdów za wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej - ocena wykładni przepisów dokonywanej przez organy podatkowe | str. 55
3.1.4. Pojazdy samochodowe niewymagające prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu | str. 57
3.1.4.1. Wprowadzenie | str. 57
3.1.4.2. Pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży albo najmu, dzierżawy lub leasingu | str. 58
3.1.4.3. Kontrowersje dotyczące pojazdów demonstracyjnych i jazd testowych | str. 64
3.1.4.4. Inne pojazdy samochodowe zwolnione od obowiązku prowadzenia ewidencji ich przebiegu - pojazdy specjalne | str. 72
3.1.5. Pojazdy samochodowe spełniające wymogi konstrukcyjne | str. 87
3.1.5.1. Zagadnienia ogólne | str. 87
3.1.5.2. Pojazdy samochodowe spełniające wymogi konstrukcyjne inne niż specjalne | str. 87
3.1.5.3. Zmiany konstrukcyjne w pojazdach samochodowych spełniających wymogi konstrukcyjne inne niż specjalne | str. 91
3.1.5.4. Pojazdy samochodowe spełniające wymogi konstrukcyjne - pojazdy specjalne | str. 93
3.2. Autobusy | str. 100
3.3. Pojazdy wykorzystywane do celów "mieszanych" | str. 103

Rozdział 4
Rodzaje wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str. 107

4.1. Definicja wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str. 107
4.2. Wydatki na nabycie, import i wytworzenie pojazdów | str. 108
4.3. Wydatki na najem, dzierżawę i leasing pojazdów | str. 109
4.4. Wydatki na paliwa silnikowe, olej napędowy i gaz | str. 110
4.4.1. Wstęp | str. 110
4.4.2. Paliwa do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności | str. 111
4.4.3. Paliwa do pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych | str. 111
4.4.4. Niezgodność przepisów w zakresie odliczenia VAT od paliw z przepisami unijnymi | str. 115
4.5. Wydatki na naprawę, konserwację oraz inne towary i usługi związane z eksploatacją pojazdów | str. 117
4.6. Wydatki "samochodowe" związane wyłącznie z działalnością gospodarczą | str. 122
4.6.1. Ogólna charakterystyka | str. 122
4.6.2. Niezgodność przepisów w zakresie odliczenia VAT od wydatków związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą z przepisami unijnymi | str. 123

Rozdział 5
Obowiązki formalne warunkujące pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str. 126

5.1. Obowiązki formalne w przypadku pojazdów samochodowych niespełniających warunków konstrukcyjnych | str. 126
5.1.1. Ogólna charakterystyka obowiązków formalnych | str. 126
5.1.2. Wątpliwości co do zgodności obowiązków formalnych z prawem unijnym | str. 129
5.1.3. Wewnętrzne zasady wykluczające możliwość użycia pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą | str. 133
5.1.3.1. Cel zasad używania pojazdów | str. 133
5.1.3.2. Forma zasad używania pojazdów | str. 135
5.1.3.3. Treść zasad używania pojazdów | str. 136
5.1.3.4. Brak obowiązku zgłoszenia zasad używania pojazdów do urzędu skarbowego | str. 140
5.1.4. Ewidencja przebiegu pojazdu | str. 142
5.1.4.1. Cel i zakres stosowania ewidencji | str. 142
5.1.4.2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji | str. 148
5.1.4.3. Forma i treść ewidencji | str. 151
5.1.4.4. Szczegółowość wpisów w ewidencji dotyczących każdego przypadku użycia pojazdu | str. 159
5.1.4.5. Ewidencja dla potrzeb VAT a podatek dochodowy | str. 163
5.1.4.6. Skutki błędów w ewidencji | str. 165
5.1.5. Informacja o pojazdach samochodowych VAT-26 | str. 168
5.1.5.1. Cel i zakres zastosowania informacji VAT-26 | str. 168
5.1.5.2. Forma i treść informacji VAT-26 | str. 170
5.1.5.3. Terminy składania informacji VAT-26 | str. 176
5.1.5.4. Składanie informacji VAT-26 za pomocą środków komunikacji elektronicznej | str. 182
5.1.5.5. Skutki niezłożenia w terminie informacji VAT-26 | str. 184
5.1.5.6. Aktualizacja informacji VAT-26 | str. 187
5.1.5.7. Skutki niezłożenia w terminie aktualizacji informacji VAT-26 | str. 194
5.1.5.8. Poprawianie błędów w informacji VAT-26 | str. 197
5.2. Obowiązki formalne w przypadku pojazdów samochodowych spełniających wymogi konstrukcyjne | str. 198
5.2.1. Wstęp | str. 198
5.2.2. Dodatkowe badanie techniczne i zaświadczenie | str. 200
5.2.3. Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym | str. 204
5.2.4. Dokumenty wymagane w przypadku pojazdów specjalnych | str. 210

Rozdział 6
Zagadnienia o charakterze przejściowym | str. 211

6.1. Data poniesienia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str. 211
6.1.1. Data poniesienia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi a zmiana przepisów | str. 211
6.1.2. Data poniesienia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi a zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego | str. 219
6.2. Wymóg zarejestrowania umów najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze w celu zachowania praw nabytych | str. 223
6.3. Badanie techniczne i zaświadczenia dotyczące pojazdów spełniających wymogi konstrukcyjne w okresie przejściowym | str. 235
6.4. Odliczanie VAT od wydatków na nabycie paliwa | str. 240

Rozdział 7
Wybrane zagadnienia dotyczące opodatkowania VAT czynności mających za przedmiot pojazdy samochodowe w związku ze zmianą przepisów w okresie 2014-2016 | str. 244

7.1. Uwagi ogólne dotyczące sprzedaży oraz czynności nieodpłatnych mających za przedmiot pojazdy samochodowe | str. 244
7.2. Dostawa pojazdów samochodowych niedających prawa do odliczenia podatku naliczonego | str. 247
7.2.1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych dostawy pojazdu samochodowego niedającego prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego ekonomiczne skutki | str. 247
7.2.2. Zwolnienie od podatku od towarów i usług dostawy pojazdu samochodowego niedającego prawa do odliczenia podatku naliczonego | str. 249
7.2.3. Objęcie dostawy pojazdu samochodowego niedającego prawa do odliczenia podatku naliczonego szczególną procedurą opodatkowania marży | str. 255
7.2.3.1. Konstrukcja szczególnej procedury opodatkowania marży | str. 255
7.2.3.2. Przesłanki zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży | str. 257
7.2.3.3. Ustalanie podstawy opodatkowania oraz ewidencjonowanie dostawy towarów objętych szczególną procedurą opodatkowania marży | str. 265
7.2.3.4. Dopuszczalność zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży w przypadku wystąpienia "marży ujemnej" | str. 269
7.3. Dostawa pojazdów samochodowych dających częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego | str. 270
7.4. Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego | str. 275
7.4.1. Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego jako czynność podlegająca opodatkowaniu | str. 275
7.4.2. Przesłanki opodatkowania nieodpłatnego przekazania pojazdu samochodowego | str. 276
7.4.3. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu pojazdu samochodowego | str. 281
7.4.4. Dokumentowanie nieodpłatnego przekazania pojazdu samochodowego | str. 282
7.5. Nieodpłatne użytkowanie pojazdów samochodowych | str. 282
7.5.1. Nieodpłatne świadczenie usług jako czynność podlegająca opodatkowaniu | str. 282
7.5.2. Przesłanki opodatkowania nieodpłatnego użytkowania pojazdów samochodowych | str. 285
7.5.3. Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym użytkowaniu pojazdów samochodowych | str. 290
7.5.4. Dokumentowanie nieodpłatnego użytkowania pojazdów samochodowych | str. 293
7.5.5. Problem nieodpłatnego przekazania (zużycia) paliwa wraz z nieodpłatnym udostępnieniem pojazdu samochodowego | str. 294

Rozdział 8
Korekta VAT naliczonego | str. 298

8.1. Korekta z tytułu zmiany przeznaczenia | str. 298
8.2. Korekta z tytułu sprzedaży | str. 303
8.3. Korekta w przypadku wykonywania czynności zwolnionych z VAT | str. 306
8.4. Korekta VAT w odniesieniu do pojazdów nabytych przed 1 kwietnia 2014 r. | str. 309
8.5. Sytuacje, w których nie dokonuje się korekty | str. 312

Rozdział 9
Odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu czynów zabronionych związanych z odliczaniem podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi | str. 315

9.1. Rodzaje czynów związanych z naruszeniem obowiązków dotyczących składania informacji VAT-26 | str. 315
9.2. Rozmiary zagrożenia karą grzywny w przypadku czynów zabronionych związanych z naruszeniem obowiązków dotyczących składania informacji VAT-26 | str. 321

Wykaz orzecznictwa | str. 325

Wykaz interpretacji podatkowych | str. 327

Bibliografia | str. 333

Ukryj

Opis:

Mariusz Gumola – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem; współpracował z renomowa-
nymi kancelariami podatkowymi i prawnymi, zdobywając praktyczne doświadczenie w obszarze prawa
podatkowego i karnego skarbowego, a także w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach
z aparatem skarbowym, w tym dotyczących podatków pośrednich; współpracuje z Centrum Pomocy
Profesjonalisty Wolters Kluwer; jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej i codziennej
oraz współautorem kilku publikacji książkowych o tematyce podatkowej.
Łukasz Postrzech – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych fi rmach
doradczych, w tym tzw. wielkiej czwórki; zajmował się doradztwem podatkowym m.in. dla sektora
nieruchomości czy branży fi nansowej; jego specjalizacja obejmuje VAT oraz akcyzę; prowadził liczne
szkolenia oraz webinaria z zakresu prawa podatkowego; współpracuje z Centrum Pomocy Profesjo-
nalisty Wolters Kluwer; jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej i codziennej.

Książka zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie zasad odliczania VAT od wydatków związanych
z pojazdami samochodowymi, a także wybranych aspektów opodatkowania VAT takich czynności jak:
sprzedaż, nieodpłatne wydanie czy nieodpłatne użytkowanie powyższych pojazdów (ze szczególnym
uwzględnieniem zmian prawnych dokonanych w tym zakresie w dniach 1 kwietnia 2014 r., 1 lipca
2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.). Liczne przykłady, odwołania do interpretacji podatkowych oraz wy-
roków sądowych, jak również wyczerpujące omówienie spornych zagadnień pozwolą czytelnikowi
lepiej zrozumieć prezentowaną problematykę.
W publikacji przedstawiono takie zagadnienia jak:
– obowiązki formalne warunkujące pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z pojazdami
samochodowymi,
– rodzaje wydatków związanych z pojazdami samochodowymi,
– zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
– korekta VAT naliczonego,
– opodatkowanie czynności nieodpłatnych dotyczących pojazdów.
Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, pracowników działów księgowych fi rm oraz
pracowników biur rachunkowych. Zainteresuje również adwokatów i radców prawnych oraz przed-
siębiorców, którzy w swojej działalności zawodowej spotykają się z omawianymi kwestiami.
Inspiracją dla problemów omówionych w publikacji były pytania kierowane do autorów na infolinii podatkowej
Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.
Centrum Pomocy Profesjonalisty to indywidualna usługa zapewniająca dostęp do konsultacji udzielanych przez
doświadczonych specjalistów i praktyków zarówno drogą telefoniczną, jak i e-mailową, które gwarantują pomoc
w rozwiązywaniu problemów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9452-9 , 344
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2804;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów