Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo

Pierwsza na rynku publikacja omawiająca etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego.

więcej

Autorzy: Grzegorz Borkowski (red. naukowy),
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2016 r.
Kod: KAM-2851:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp do wydania drugiego | str. 13

Wstęp do wydania pierwszego | str. 15

Część I
Kazusy na egzamin radcowski


Kazus nr 1
Obowiązki pełnomocnika oraz stosunek wobec mocodawcy | str. 23

Kazus nr 2
Godność zawodu radcy prawnego | str. 29

Kazus nr 3
Profesjonalny charakter działania radcy prawnego | str. 36

Kazus nr 4
Lojalność i dobro klienta | str. 49

Kazus nr 5
Zakaz grożenia postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym | str. 56

Kazus nr 6
Porozumiewanie się z przeciwnikiem klienta i sporządzanie poświadczeń odpisów | str. 69

Kazus nr 7
Informowanie o wykonywaniu zawodu | str. 76

Kazus nr 8
Wolność słowa i pisma | str. 83

Kazus nr 9
Rzetelność wykonywania zawodu radcy prawnego, płatne pośrednictwo | str. 100

Kazus nr 10
Nieetyczne wykorzystanie dowodu w procesie | str. 107

Kazus nr 11
Naruszenie prawa powszechnie obowiązującego | str. 113

Kazus nr 12
Nieetyczne zachowanie aplikanta. Tajemnica zawodowa | str. 118

Kazus nr 13
Konflikt interesów | str. 125

Kazus nr 14
Tajemnica zawodowa | str. 130

Kazus nr 15
Nierzetelne wykonywanie obowiązków radcy prawnego, wolność słowa, konflikt interesów | str. 140

Kazus nr 16
Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz pozyskiwanie klientów | str. 152

Kazus nr 17
Nienależyta staranność w reprezentowaniu klienta | str. 162

Kazus nr 18
(Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Egzamin radcowski, 18 marca 2016 r.) | str. 186

Część II
Kazusy na egzamin adwokacki


Kazus nr 1
Forma i treść pism w korespondencji zawodowej adwokata. Profesjonalny charakter działania | str. 209

Kazus nr 2
Podstawowe zasady obowiązujące adwokata przy wykonywaniu zawodu | str. 217

Kazus nr 3
Obowiązki adwokata w stosunku do klienta w kwestiach finansowych | str. 224

Kazus nr 4
Rozliczenia finansowe pomiędzy adwokatem a klientem. Udział adwokata w czynnościach egzekucyjnych | str. 229

Kazus nr 5
Stosunek adwokata do klienta | str. 234

Kazus nr 6
Konflikt interesów. Obowiązek współdziałania w przestrzeganiu przez członków adwokatury zasad etyki adwokackiej i strzeżeniu godności wykonywanego zawodu | str. 241

Kazus nr 7
Ochrona interesów klienta | str. 247

Kazus nr 8
Obowiązki adwokata w przypadku uznania wniesienia środka odwoławczego za prawnie lub faktycznie bezzasadne | str. 255

Kazus nr 9
Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata za uchybienie etyce adwokackiej. Naruszenie godności zawodu w życiu prywatnym | str. 259

Kazus nr 10
Zasady dopuszczalności reklamy oraz informacji o działalności zawodowej adwokata. Odmowa sporządzenia środka odwoławczego | str. 262

Kazus nr 11
Obowiązki adwokata związane z niemożnością osobistego stawiennictwa w sądach i innych organach, przed którymi występuje | str. 268

Kazus nr 12
Zasady dotyczące zachowania adwokata przed sądem i innymi organami. Kontakty z mediami | str. 274

Kazus nr 13
Obowiązki adwokata w stosunku do sądu i innych organów związane z niemożnością wzięcia udziału w czynnościach oraz w przypadku wygaśnięcia pełnomocnictwa | str. 278

Kazus nr 14
Stosunek adwokata do innych adwokatów | str. 283

Kazus nr 15
Zasady ustalania wynagrodzenia pomiędzy adwokatem a klientem. Pozaprocesowe pertraktacje pojednawcze prowadzone z udziałem adwokatów i radców prawnych | str. 288

Kazus nr 16
Konflikt interesów | str. 295

Kazus nr 17
Forma wykonywania zawodu adwokata oraz zakaz korzystania z reklamy | str. 300

Kazus nr 18
(Zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Egzamin adwokacki, 18 marca 2016 r.) | str. 305

Akty prawne


Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej) | str. 321

Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach | str. 338

Uchwała nr 22/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r. | str. 350

Uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów | str. 351

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie publicznych wypowiedzi adwokatów dotyczących postępowań, w których występują jako obrońcy albo pełnomocnicy | str. 358

Uchwała nr 44/2009 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 23 lipca 2009 r. Regulamin korzystania ze znaku "Adwokatura Polska" | str. 360

Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego | str. 365

Uchwała nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego | str. 387

Uchwała nr 8/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich (CCBE) | str. 398

Opinia nr (2013) 16 w sprawie relacji pomiędzy sędziami i adwokatami przyjęta na 14. posiedzeniu plenarnym CCJE (Strasburg, 13-15 listopada 2013 r.) | str. 436

Uchwała nr [6] Krajowego Zjazdu Adwokatury podjęta w Krakowie w dniu 26 listopada 2016 r. | str. 448

Uchwała nr [8] Krajowego Zjazdu Adwokatury podjęta w Krakowie w dniu 26 listopada 2016 r. | str. 451

Uchwała nr [12] Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. | str. 452

Literatura | str. 455

Notki o autorach | str. 461

Ukryj

Opis:

Publikacja omawia etykę i zasady wykonywania zawodu nie tylko adwokatów, lecz także radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Publikacja zawiera opisy ponad 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu radcy prawnego i adwokata, pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Książka została opracowana w sposób uwzględniający problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w czasie wykonywania zawodu. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa sądów dyscyplinarnych i Sądu Najwyższego. Na końcu książki zamieszczono wykazy orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz wyciągi z przepisów regulujących tę materię.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-890-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 464
Rodzaj: podręcznik prawokazusy , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-2851:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów