Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Środki karne po nowelizacji w 2015 r. [EBOOK PDF+ EBOOK ePub]

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia nową regulację - wprowadzoną tzw. dużą nowelizacją kodeksu karnego - w zakresie środków karnych.

więcej

Autorzy: Ryszard A. Stefański (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  26 listopada 2015 r.
Kod: KAM-2850;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 10,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Część I
Środki karne


Jacek Kosonoga
Pozbawienie praw publicznych | str. 21

Blanka Julita Stefańska
Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu | str. 82

Blanka Julita Stefańska
Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej | str. 108

Jacek Kośla
Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi | str. 122

Jacek Kośla
Zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu | str. 145

Jan Znajdek
Zakaz wstępu na imprezę masową | str. 166

Bogumił Zygmont
Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych | str. 180

Ryszard A. Stefański
Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym | str. 192

Ryszard A. Stefański
Zakaz prowadzenia pojazdów | str. 213

Ryszard A. Stefański
Świadczenie pieniężne | str. 299

Zofia Kocel-Krekora
Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 316

Część II
Przepadek


Blanka Julita Stefańska
Przepadek przedmiotów | str. 331

Blanka Julita Stefańska
Przepadek korzyści majątkowej | str. 371

Część III
Środki kompensacyjne


Maciej Rogalski
Obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | str. 403

Anna Sieradzka-Kośla
Nawiązka | str. 444

Część IV
Wojskowe środki karne


Rafał Janiszowski-Downarowicz
Wojskowe środki karne | str. 485

Ukryj

Opis:

Ryszard A. Stefański – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie; specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym oraz w problematyce prawnych zagadnień ruchu drogowego; redaktor naczelny „Ius Novum”; autor licznych artykułów, glos i recenzji oraz wielu książek, w tym dotyczących postępowania karnego.
Książka w sposób kompleksowy przedstawia nową regulację – wprowadzoną tzw. dużą nowelizacją kodeksu karnego – w zakresie środków karnych, którą wyodrębniono z nich przepadek oraz środki kompensacyjne. W publikacji nie ograniczono się do omówienia wyłącznie zmian, lecz przedmiotową materię zaprezentowano całościowo z wykorzystaniem dotychczasowego niezdezaktualizowanego dorobku judykatury i doktryny.
Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania w zakresie wspomnianych środków i przedstawiono wykładnię przepisów ich dotyczących.
Autorzy ukazują możliwe błędy w wykładni nowych regulacji i proponują konkretne praktyczne wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiają się na tle nowych rozwiązań prawnych.
Opracowanie przeznaczone jest dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i policjantów. Zainteresuje także przedstawicieli nauki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9534-2 , 496
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-2850;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów