Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo konkurencji. 25 lat

Zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierwszego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego "25 lat transformacji. 25 lat prawa konkurencji w Polsce".

więcej

Autorzy: Tadeusz Skoczny (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2806:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-12-10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 220,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 198,00 zł. ( Oszczędzasz: 22,00 zł. )

Opis:

Tadeusz Skoczny – profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo-
darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych.
Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13–15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierw-
szego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego „25 lat transformacji. 25 lat pra-
wa konkurencji w Polsce”, a także sesji okolicznościowej oraz sesji otwierającej kongres. Było to
wydarzenie najwyższej rangi naukowej, obejmujące swym zakresem przedmiotowym całe prawo
konkurencji, tj. zarówno publiczne prawo ochrony konkurencji, jak i prywatne prawo zwalcza-
nia nieuczciwej konkurencji. Uczestnikami kongresu byli wybitni przedstawiciele świata nauki
oraz praktycy związani z tą dziedziną prawa.
W opracowaniu przedstawiono wiele zagadnień związanych z prawem konkurencji, w tym m.in.
takie kwestie, jak:
– stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych,
– zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności,
– negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji,
– czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach gru-
powych,
– instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konku-
rencji.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa konkurencji w Polsce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9386-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 728
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-2806:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów