Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawna formuła kosztu podatkowego

W publikacji omówiono prawną formułę kosztu podatkowego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

więcej

Autorzy: Andrzej Gomułowicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 listopada 2015 r.
Kod: KAM-2824:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 9

Rozdział I
Uwarunkowania normatywne pojęcia "cel" | str. 11


1. Językowy kontekst terminu "cel" | str. 11
2. "Cel" jako motyw działania podatnika | str. 14
2.1. Założenie racjonalności językowej prawodawcy | str. 15
2.2. Język prawny i jego znaczenie | str. 17
2.3. Standard interpretacyjny | str. 19
2.4. Niejasność przepisu prawa podatkowego jako przesłanka niekonstytucyjności | str. 23
3. Sens regulacji prawnej - "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów" | str. 25
4. Cel a następstwo - istota sporu | str. 26
5. Wydatki nieuznawane za koszt podatkowy | str. 30
6. Wnioski | str. 32

Rozdział II
Związek przyczynowy | str. 34


1. Sposoby pojmowania związku przyczynowego | str. 34
2. Przyczyna a następstwo | str. 36
3. Sporne aspekty | str. 40
4. Bezpośredni a adekwatny związek przyczynowy | str. 41
5. Czyn podatnika - sposób rozumienia | str. 43
6. Czyn podatnika a wiedza o związkach przyczynowych | str. 44
7. Stopień dbałości w działaniu podatnika | str. 47
8. Wnioski | str. 49

Rozdział III
Koszty osiągnięcia, zachowania i zabezpieczenia przychodów - tezy orzecznicze Najwyższego Trybunału Administracyjnego | str. 50


1. Znaczenie orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego | str. 50
2. Zasady ogólne sformułowane przez orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administracyjnego | str. 51
3. Wybrane tezy orzecznicze Najwyższego Trybunału Administracyjnego | str. 54

Rozdział IV
Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów - wybrane tezy orzecznicze wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 69


1. Znaczenie orzecznictwa sądowoadministracyjnego | str. 69
2. Jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego a skuteczna ochrona praw podatnika | str. 71
3. Standard ochrony praw podatnika wyznaczony przez orzecznictwo sądowoadministracyjne | str. 74
4. Wybrane tezy orzecznicze wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 79

Rozdział V
Koszt podatkowy - aspekt dowodowy | str. 156


1. Standardy dotyczące postępowania dowodowego | str. 156
2. Ciężar dowodu, postępowanie dowodowe - wybrane tezy orzecznicze sądu administracyjnego | str. 160

Podsumowanie | str. 213

Bibliografia | str. 219

Wykaz orzecznictwa | str. 227

Ukryj

Opis:

Andrzej Gomułowicz - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
członek Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie prawa podatkowego, autor publikacji monografi cznych, komentarzy i podręczników
z tej dziedziny prawa.
W monografi i omówiono prawną formułę kosztu podatkowego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Autor analizuje następujące problemy:
– jak należy rozumieć ustawowy zwrot „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”,
– kiedy dany wydatek może być zaliczony do kosztów,
– pojęcie tzw. ciężaru dowodu, który ma fundamentalny charakter w postępowaniach
dotyczących określenia kosztów uzyskania przychodów.
Istotnym walorem książki jest starannie dobrane orzecznictwo Najwyższego Trybunału Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i Naczelnego
Sądu Administracyjnego, analizowane z punktu widzenia skutecznej ochrony praw
podatnika.
„Recenzowana praca profesora Andrzeja Gomułowicza jest – według mnie – jedną z nielicznych książek, gdzie rozważania teoretyczne nie odstraszają praktyków. Celem tych rozważań jest bowiem pokazanie sposobu rozstrzygania problemów praktycznych dotyczących kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym jest ona godna polecenia nie tylko
naukowcom, sędziom, pracownikom organów podatkowych i doradcom podatkowym,
ale także Ťzwykłymť podatnikom, którzy każdego dnia podejmują decyzje, co zaliczyć do
kosztów prowadzonej działalności gospodarczej”.
Prof. dr hab. Leonard Etel

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9461-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 240
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2824:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów